fbpx

Parola 1993/2

Parola Folyóirat 1993/2

Közösségfejlesztés

Közösség által vezetett fejlesztésre egyaránt láthattunk példát vidéki és városi környezetben is. Olyan területekkel foglakozik, mint az egészségügy, a közösség jóléte, a szegénység elleni harc, munkalehetőségek teremtése, a lakáshelyzet és a környezet javítása, a szabadidős tevékenységek valamint a művészetek fejlesztése.

Szécsényi tanulságok: Szövetkezetfejlesztés a helyi közösségekben

Előző számunkban felhívást közöltünk az Angol-Magyar Közösségfejlesztők Konferenciájára, március 23-24-ére Szécsénybe. A konferencia gondolatébresztő és információgazdag volt. Azok számára, akik ott voltak és szeretnék még egyszer alaposabban végiggondolni a legtanulságosabb előadásokat, illetve azok számára, akik nem lehettek jelen, de szeretnék megismerni a legfontosabb újdonságokat, most és a következő számban összefoglalunk egyet-egyet angol kollégáink munkaterületeiből, azzal […]

Az amerikai önkéntes szektorról: Mit tanulhat az üzleti világ a nonprofit szerveztektől?

Visszatérő észrevétel az utóbbi évek nyugati menedzsment irodalmában, hogy a menedzsment tudomány megújulása, továbbfejlődése a 90-es években legnagyobb valószínűséggel a nonprofit szervezetek működésében megfigyelt tapasztalatokra, felismerésekre, módszerekre alapozódik majd.

A közösségfejlesztők képzése

A helyi, vidéki fejlesztés és az a pezsgés, amelyet ez néhány éve kivált, napjainkra már meghaladta ennek a munkának a marginális helyzetét és kísérleti jellegét. A helyi vidéki fejlesztésről tanulmányokat írtak, a fejlesztésre hiteleket adtak, különböző akciók támogatást és intézményes kereteket kaptak. Napjainkban a vidéki fejlesztés már nem egy olyan újító gondolat, amely mellett síkra […]

Közösségfejlesztők Oxfordban: Oxfordi közösségfejlesztői és szociális munka

,A Közösségfejlesztők Egyesülete, a Közösségfejlesztők Hajdú Bihar Megyei Egyesülete, a Csapókerti Közösségi Ház és a CIVIL Alapítvány képviseletében 10 fő tett látogatást Oxfordban, ahol a brit társszervezet és a Puskin College szervezésében a közösségfejlesztők munkájával, a szociális problémákkal és azok kezelési módjaival ismerkedtek a szakemberek.

Napló lépésről lépésre 2.: Kisiskola

A minap leírtam volt, hogy a tapasztalatok milyen elemi részecskéiből áll össze bennem az a most már egyszerűnek és természetesnek tűnő kérdés, hogy a visszatelepülő kisiskolákban vajon kik is fognak tanítani? Belátva, hogy e probléma pénz nélkül csak fecsegés tárgya és nem cselekvés kezdete lehet, egy alapítványt kerestem meg javaslatommal. Elmondtam, hogy ez a társaság […]

Duna Liga

Legyen szabadság, barátság, egyetértés és együttműködés a Duna-medence tájain! Ezt kívánja e térség minden népe, nemzete! Közép-Európa országaiban már jóideje szerveződnek olyan kis közösségek-klubok, egyesületek, amelyeknek céljai közel azonosak: az itt élő népek egymással megbékélve, öszebarátkozva, együttműködve valósítsák meg megújulási törekvéseiket az önállósági – önigazgatósági – elv teljes érvényesülésével.

Szóla Rádió Debrecen

1992 októberében Henri Breakenburg magyarországi látogatása igazán nem volt haszontalan. A közösségi rádiózással foglalkozó holland szociológus debreceni előadása után fogalmazódott meg 3 helyi egyesület képviselőjében a debreceni közösségi rádió indításának gondolata.

Környezetbarát közösségek (6.): Vermonti utinapló, avagy Amerika ahogy mi látjuk

Vermounti útinapló, avagy Amerika, ahogyan mi láttuk A Független Ökológiai Központ közös programon dolgozik az USA-beli Vermont államban működő Fenntartható Közösségek Intézetével. (FKI) Az előző Parola számokban folyamatosan hírt adtunk arról a másfél éves munkáról, a vermonti gyakorlat magyarországi adaptálásáról, amely Mosonmagyaróvárott és Sátoraljaújhelyen folyik. A helyi önkormányzat a szakértők és a helyi környezetvédők, valamint […]

Bemutatjuk a Nap Klub öntévékeny közösségfejlesztő alapítványt

Tevékenységi terület A Nap Klub olyan civil kezdeményezés, amely Budapest egyik legproblémásabb kerületében, a józsefvárosi Nap, Nagytemplom, Leonardo da Vinci, Práter utcák által határolt lakótelepen született, az itt élő emberek problémáinak együttes erővel történő kezelésére.

Mit érdemes tudni a Diákjószolgálati Csoportról?

A Diákjószolgálati Csoportot az Országos Diák Unió, az Egyesület a Diákönkormányzatokért és az Iskolapolgár Alapítvány – több más szervezet támogatásával, a Diákérdekek Országos Szóvivője intézmény utódjaként – hozta létre konkrét diákpanaszok kivizsgálása, megoldásuk elősegítése és diákérdeksérelmek lehetőség szerinti megelőzése céljából. A Diákjószolgálati Csoport célja:

A Szóla Rádió egy lehetséges felépítése

1. Az Alapítványt egy vagy több civil szervezet hozhatja létre, illetve a bejegyzés utáni nyitott alapítványhoz folyamatosan lehet csatlakozni.

Betűk méretezése
Kontraszt