fbpx

Rólunk

Kezdőlap / Rólunk

PAROLA 30

„Megfekszünk a gödör alján. Higgyék el, olyan nagy felülettel, az egész testünkkel, hogy ennél mélyebbre most nem tudunk süllyedni. Ez – lefelé – egy stabil helyzet.” Ismerős a fíling ma, 2019-ben? Majd’ 30 éves a szöveg, a Parola első évfolyama első számának első mondatai.

S kicsit lejjebb: „Most melyik az igaz: a leromlott, széthordott, kiürült, mélypontra kényszerített [ország], a sötétnek a látomása, vagy az itt is, ott is felbukkanó, elszigetelt vagy egymásra találó, ledönthetetlen, eltántoríthatatlan, bölcs-ravasz-akarnok különös emberek serege? Egyszerre mindkettő. Éppen arra szerveződik ez a Közösségfejlesztők Egyesülete, hogy az ország különböző helyein élő, gondolkozó, cselekvő, a változtathatatlannak mondottba bele nem törődőket megtalálja, […] s hogy ebből a kettős képből felszínre hozza a jót, a többiért valót az emberekből, közösségekből, településekből.”

A Parola pedig azért született meg, hogy ez a felszínre hozatal, kapcsolatépítés és építkezés láthatóbb, követhetőbb legyen, s hogy a szakmai és emberi történetek szélesebb körben is megoszthatóvá váljanak. És azért, hogy a hazai közösségeket, szakembereket élő kapcsolati szálakkal kösse össze tőlünk keletre és nyugatra fekvő országok közösségeivel és történeteivel. A Parola első számában Beke Pál erdélyi kapcsolatok építésére buzdította a hazai településeket, Varga Tamás pedig a francia csere- és testvérkapcsolatok jelentőségéről írt.

Az Parola margóján akkoriban ez állt: Településeknek – Közösségeknek – Segítő szakembereknek. Olyan folyóirat kívánt tehát lenni, mely egyszerre szolgálja a laikusok és szakemberek fejlődését, hidat teremtve a különféle hátterű, akár kultúrájú csoportok között. Az idők során a Parola organikus részévé vált a szakmai fejlesztéseknek, s a különböző szinteken és intézményi keretek között megvalósuló képzéseknek is.

A fent vázolt országos helyzetkép, sajnos, akár ma is íródhatott volna, ezzel együtt nem mondhatjuk, hogy az elmúlt 30 év ne hozott volna pozitív változásokat, lehetőségeket, jelentős eredményeket is. A közösségfejlesztő szakma fejlődését a Parola hűen kísérte évtizedeken keresztül: bővült szerzőinek és olvasóinak tábora, társszakmákkal kereste és vette fel a kapcsolatot, archívumban vált elérhetővé és kereshetővé minden valaha megjelent anyaga. 

A Parola nyomtatásáról a Közösségfejlesztők Egyesületének 2013-ban, anyagi okok miatt, le kellett mondania – egyik szemünk sírt, a másik nevetett. Sírt, mert sokan részesítettük előnyben a nyomtatott olvasnivalókat az online olvasással szemben, nevetett, mert magunk is fontosnak tartottuk a környezeti terhelés csökkentését, s tudtuk, ez a kényszerűség majd segít minket az online fejlesztésben. A feladat kicsit nehezebbnek bizonyult a vártnál; számos próbálkozás után 2019-re jutottunk el odáig, hogy a Parola valódi e-folyóirat alakját öltse, s valódi stratégiánk legyen az online készítéssel és terjesztéssel kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

A Parola előfizetésének díja 1990-ben 100 Ft volt. Ma már előfizetési díj nincsen, a Parola valamennyi valaha megjelent írása ingyenesen hozzáférhető az archívumon keresztül. A Parola készítésének, megjelentetésének és terjesztésének azonban továbbra is vannak költségei. Ezért születésnapunkon és attól függetlenül is köszönettel fogadunk minden segítséget. Szeretettel várjuk támogatói közösségünkbe!

Betűk méretezése
Kontraszt