fbpx

Parola 1993/5

Parola Folyóirat 1993/5

Dél-alföldi Közösségszolgálat

Kisebb szünetekkel és kitérőkkel, – amit családom természetes mozgása, növekedése tett szükségessé – falusi, lakótelepi könyvtárakban dolgoztam 1969 óta. Mindig ember- és közösségközelben. Nagy változást 1983 jelentett, amikor területi munkát kaptam Csongrád megye könyvtáraiban. Közelről ismerhettem meg a falvak minden- napjait. Kezdetben csak a könyvtárak, a közművelődés-, majd település-szinten. Az ott élő emberek kezdeményezései, a […]

Vas Megyei Közösségszolgálat

Szakszervezeti és tanácsi művelődési otthonokban, a szombathelyi városi művelődési osztályon és a Vas Megyei Művelődési és Ifjúsági Központban dolgoztam népművelőként. A civil társadalom hiánya, a kistelepülések kulturális ellátottságának lehetetlenségei vezettek a felismeréshez: sem külső erő, sem központi pénz és akarat nem elég ahhoz, hogy viszonyaink, életfeltételeink alapvetően megváltozzanak. A meglévő környezeti feltételek megismerésével és célszerű […]

Felső-magyarországi Közösségszolgálat

1945-ben születtem, 1967-ben szereztem tanítói oklevelet Sárospatakon: Ezután a pesti bölcsészkaron végeztem magyar, népművelés szakot, ugyanitt védtem meg szociológiai témában írott doktori értekezésemet. Különféle iskolatípusokban tanítottam az ország boldogtalanabbik, azaz keleti felében. Voltam népművelő (művelődési házban, olvasótáborban, népfőiskolán) és voltam közművelődési előadó. Jelenleg Sárospatakon, egykori iskolámban főiskolai oktató vagyok, hetedik éve vezetem a társadalomismereti tanszéket.

Szécsényi tanulságok II.: Közösségi munkások Angliában

Ez év tavaszán Egyesületünk vendége volt az angliai Devon megyéből hat közösségi munkával foglalkozó kolléga. Tapasztalataik átadására konferenciát szerveztük a Nógrád megyei Közművelődési Központtal közösen Szécsényben. Az itt elhangzottakból éa korábbi – személyes tapasztalataiból állította össze írását munkatársunk, melynek első részét a Parola 93/II. számában közöltük. Az alábbiakban ennek a beszámolónak a folytatása olvasható. Most […]

Somogy Megyei Közösségszolgálat

40 évem alatt az ország négy tájához fűz erősebb kötődés. Csongrád megyei születésem, első éveim után Szabolcs-Szatmár megyében iskoláimat végeztem, első munkahelyem és hosszabb népművelői pályám (Nyírbátor) emlékeztet, Debrecenben újra tanultam, majd 14. éve Somogy megyében, Csurgón telepedtünk le, ahol mindvégig a helyi Művelődési Központ vezetését láttam el.

Közösségszolgálat Alapítvány

A Postabank és Takarékpénztár Rt., a Kós Károly Egyesülés és a Közösségfejlesztők Egyesülete 1993 nyarán Közösségszolgálat Alapítvány néven új szervezetet alapított a települések humán fejlesztését elősegítendő. Az Alapítvány kuratóriumának elnökeként ezúton adunk hírt e szervezetről, céljairól, működésének lehetőségéről. Egyúttal kérem, ha az Ön, vagy az Ön által vezetett szervezet céljai, szándékai nem ellentétesek a mieinkkel, […]

Kistérségi összefogás. Egyedül nem megy: Seysell

A következőkben egy francia és egy induló hazai példát ismertetünk meg az olvasóval a kistelepülések hosszú távú térségi összefogására. A francia esetet a Közösségszolgálat Alapítvány új munkatársai gyűjtötték a közelmútban Savoyában szervezett tanulmányútjukon.

A Kelet-magyarországi Közösségszolgálat.

1993. február 1-jén megalakult Kelet-magyarországi Közösségszolgálat (működtetője a Magyar Művelődési Intézet és a Közösségszolgálat Alapítvány) feladatának tekinti, hogy segítse a régióban az önszerveződést. Kapcsolatszervező, problémafeltáró, informáló munkával bátorítsa az állampolgári és önsegítő lakossági kezdeményezéseket. Együttműködést ajánlunk: civil szervezeteknek, önkormányzatoknak, intézményeknek, és mindazoknak a magánembereknek akik közügyekben közösségi megoldásokat keresnek és segítségünket kérik.

Észak-magyarországi Közösségszolgálat

Pályám szempontjából meghatározó volt az újpesti Ady Művelődési Otthonban végzett munkám, mert itt a régi polgári közösségek valamilyen formában továbbéltek és az újak a korábbi mintájára szerveződnek. Magyarnándorban egy körzet, 4 falu kulturális életét szerveztem. Kidolgoztuk és a falvak lakóival közösen megindítottuk a nyitott művelődési ház koncepció helyi programját a színházi, képzőművészeti, népzenei programokon túl […]

Nyugat-dunántúl Közösségszolgálat

Mielőtt az Alapítványhoz kerültem, Zalaszentgróton dolgoztam, a művelődési házban 1960. január elsejétől 1993. június 30-ig. Működési területem Zala megye, de szívesen várok feladatokat Veszprém megye Zalához közel eső részéről – Sümeg, Tapolca környékéről.

Helyi lapok és közösségek Csongrád megyében II.rész: Az önkormányzat mi vagyunk

Előző számunkban szegedi kollégánk dolgozatának első részében a megyei közösségi újság kialakulásáról, össze- fogásuk elindulásáról számolt be. Ezúttal a régid közösségeinek feltérképezéséről, bátorításáról vall. A helyi lapok jó részét könyvtárakban és könyvtárosok szerkesztik. Ugyanúgy a kisközösségek egy része is itt szerveződött. Találkozásom tehát a közösségekkel sem volt véletlen. De hogy mennyire fontos tudni, hogy hol […]

A Komárom-Esztergom megyei Közösségszolgálat

Előzmények Az 1980-as. évek végére egyértelműen megfogalmazódott a népművelésben dolgozók egy részének körében, hogy váltani, változtatni kell.

Kistérségi összefogás: Térségfejlesztési program Jászszentlászlón

Az alábbi írás az Alapítvány egy pályázatának részlete, s minthogy a bírálók támogatást ítéltek a tervezésre, a későbbiekben még alkalmunk lesz a Parola lapjain visszatérni a jászszentlászlói program értékelésére, tapasztalataira.

Mit akar a Zala-kar?

A ZALA-KAR Térségfejlesztési (Innovációs) Társulás jelen formájában 1993 tavaszától létezik. A társulást 14 Zalaszentgrót környéki falu (Pakod, Zalabér, Batyk, Türje, Szalapa, Kisvásárhely, Mihályfa, Sümegcsehi, Kisgörbő, Nagygörbő, Döbröce, Vidornyaszőlős, Sénye, Zalaszentlászló) képviselőtestülete hozta létre, azzal a céllal, hogy a térség szűkös gazdasági, természeti és szellemi erőforrásait a leghatékonyabb módon tudja használni illetve továbbfejleszteni. Legfontosabb feladatuknak tekintik […]

Nógrád Megyei Közösségszolgálat

Cereden, egy Nógrád megyei kis faluban születtem. Középiskolai éveimet leszámítva mindig is itt éltem. A falusi lét, életforma meghatározta a szakmai életutamat is. Szülőfalumban dolgoztam, mint a művelődési ház vezetője 1967-80-ig. Munkámban már akkor is vallottam, hogy a kultúra nem szűkíthető le a művelődési házban folyó tevékenységre, hogy településben, emberekben, közösségekben kell gondolkodni, főleg cselekedni.

Dél-dunántúli Közösségszolgálat

A dombóvári székhelyű Dél-dunántúli Közösségszolgálat működési feltételeinek előteremtését és tevékenységének kialakítását 1992. november 1-jén kezdtük el. Ekkor – lényegében időbeli ütemezésnek is tekintve – négy területen jelöltük meg az elvégeznivalókat: 1. a közösségszolgálat irodai, technikai és tárgyi működési feltételemek megteremtése;

Betűk méretezése
Kontraszt