fbpx

Parola 2021/3

Parola Folyóirat 2021/3

Szerkesztői előszó a Parola 2021/3-as számához

A Parola 2021/3-as számának szerkesztőiként a kezdetekben talán nem is sejtettük, hogy mekkora fába vágjuk a fejszénket, amikor az aktuális lapszám vezérfonalának a 18. Nyári egyetem a közösségi részvétel fejlesztéséért tematikáját választottuk. A kunbábonyi esemény résztvevői idén a helyi önrendelkezéssel kapcsolatos előadások, műhelybeszélgetések, szakmai bemutatók keretein belül foglalkoztak elméleti kérdésekkel és közösségi megoldások példáival, lehetőségeivel […]

Önkormányzatiság és civil érdekvédelem a NER-ben és utána

Milyen módszerekkel biztosítható a helyi érdekérvényesítés ma Magyarországon? Visszaszerezhetik-e a civil közösségek és az önkormányzatok a róluk szóló döntésekbe való beleszólás jogát? Többek közt ezekre a kérdésekre keresték a választ az idei kunbábonyi Nyári Egyetem résztvevői, akik a parlamenti választásokon induló képviselőjelöltek számára is megfogalmazták elvárásaikat. 2021. július 21. és 25. között a megszokott helyszínen, Kunbábonyban […]

Nézetkülönbség

Szakmai műhelyünkben párbeszéd alakult arról, hogy kezdeményezzük ún. önrendelkezési minimum összeállítását, amelynek elfogadását – így érvelt a beszélgetésben résztvevők többsége – aláírással is erősítsék meg a leendő országgyűlési képviselőjelöltek – lehetőleg az előválasztási időszakban. Az önrendelkezésnek az általunk fontosnak ítélt minimuma azokat a pontokat foglalja össze, amelyek az önkormányzatok és a civil társadalom helyi működésének […]

Civil minimum 2022 – új civil partnerséget ajánlunk

A Civilizáció koalíció 2017-ben azért jött létre, hogy minél több civil szervezet egymást segítve dolgozhasson egy élhető Magyarországért, ahol a természet megóvása, az elesettek védelme és közösségeink ápolása közös ügyünk. Ennek az együttműködésnek a keretében született meg a Civil minimum 2022, amely összegyűjti és rendszerbe foglalja az egészséges, erős és sokszínű civil szféra létrejöttének és […]

A demokrácia állapota – Az egyenlőtlenségek, az együttműködés, az újraelosztás és a hatalom szerkezete a magyar társadalomban

Ezzel a címmel[1]  tartott gondolatébresztő előadást Kovách Imre, az MTA Szociológiai Intézetének munkatársa a Nyári Egyetemen.

Helyi önkormányzás és civil társadalom

Ezzel címmel[1] tartott gondolatébresztő előadást Kákai László PhD, a Pécsi Tudományegyetem Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszékének vezetője a Nyári Egyetemen.

Hogyan újítsuk meg a demokráciát?

Mit üzen a rádió? Boros Tamás politikai elemzővel, az Egyensúly Intézet igazgatójával beszélgetett a Civil Rádió 117 perc című műsorában Péterfi Ferenc.[1] Péterfi Ferenc (PF): Hogyan újítsuk meg a demokráciát? Ez a címe annak a javaslatcsomagnak, amit az Egyensúly Intézet készített. Ha a hallgatók közül van, aki emlékszik, azt hiszem, talán a késő tavaszi vagy […]

Részvételi költségvetés: a demokrácia csodagyógyszere vagy múló divat?

Kétségtelen tény, hogy a világ minden részén tapasztalható erős urbanizáció következtében a városok egyre nagyobb politikai erőteret jelentenek. Ennek tükrében különösen fontos és izgalmas, hogy a demokrácia (amelynek ókori eredetét eleve egy városhoz kapcsoljuk) hogyan válhat gyakorlattá az önkormányzatiság dimenziójában. A képviseleti demokráciával párhuzamos alternatívák keresésében mintha a részvételi (avagy közösségi) költségvetés volna az az […]

A közös alkotás ereje – Valós helyi igényekre és kollektív preferenciákra épülő új közszolgáltatási forma létrehozása

Napjaink gyorsütemű társadalmi és gazdasági változásai a helyi közösségeket számos olyan problémával szembesítik, amelyekre nincs egyszerű megoldás. Az egészség megőrzése, fenntartása, a környezetvédelem, a gazdaság, a lokális közösségek erősítése terén felmerülő szükségletek kielégítésekor olyan komplex szolgáltatásokra lenne szükség, amelyekre a szakmai ágazatok szerint elkülönült szervezetek tevékenysége már nem alkalmas. A közpolitikák számára korábban jogszabályokkal rögzített, […]

Boldogabb város akció – Kurzus egy élhetőbb városért

Alapvető célunk volt egy olyan kurzust létrehozni a MOMÉ-n, ahol egyetemi hallgatók (alkotók) egy belvárosi mikroközösséggel együtt gondolkozva, tervezve, majd közösen építve alakítják saját lakóhelyüket, jobbá, boldogabbá téve azt – ezért a név. Nem véletlen, hogy egy elhanyagolt helyet választottunk; a helyszín megújulásával a helyi közösség megújulását is szerettük volna előmozdítani. Kísérletünk egyik része tehát […]

Közelítések – Avagy: egy példa arra, hogy miként állítható a kortárs művészet és a közösségi munka egymás szolgálatába

Az alábbi cikk a győri Torula Művésztérről, a város 2017 óta létező kortárs művészeti központjáról szól. Pontosabban arról, hogy miképpen vihető közelebb az emberekhez a kortárs művészet a közösségi munka eszközeivel és válhat – ennek a gondolatnak, mintegy „mellékkövetkezményeként” – egy kortárs művészeti központ közösségi színtérré is. Továbbá azokról a kísérletekről, amikor az alkotó- vagy […]

KÖNYVAJÁNLÓ: Életmű kötet – a közösségfejlesztő Groskáné Piránszki Irén tollából

Spiró György Az Ikszek című könyvének kapcsán beszélt valahol arról, hogy az író igazából mindig olyan súlyú könyvet szeretne a kezéből kiadni, amit, ha letesznek az asztalra, az megreped alatta. Groskáné Irénke most ezt tette elénk.

Közéleti Kotyogó

A ‘Közéleti Kotyogó’ olyan média nyilvánosság, ami nem csak dokumentál, hanem beharangoz egy-egy közösségi akciót, kezdeményezést, ezzel alkalmat és lehetőséget ad a bekapcsolódásra, az önkéntes tevékenységekre. Olyan civil nyilvánosság, ahol lehet és kell is közügyekről beszélni. Ahol a köz, közeg, közösség válik közszereplővé. Szabad frekvencia hiányában egy internetes civil televízió (rádió), csak egy kicsit másképp. […]

Ajánló a közösségi megoldások köréből

Huszerl József ajánlója különböző közösségi megoldásokról, jó gyakorlatokról, kezdeményezésekről.

Parola-hírek 2021/3

Abathon 2021. augusztus 13. és 15. között Telkibányán tartották a 48 órás ABATHON közösségfejlesztési maraton programot, kísérletként egy új módszer fejlesztésére a közösségfejlesztésben. Alapja az IT szektorban használatos hackathon, melyet Észtországban szociális hackathonként a szociális szolgáltatások tervezésére használnak. A módszert a Közösségfejlesztők Egyesülete egy Erasmus+ program keretén belül észtországi, erdélyi, észak-abaúji partnerekkel együttműködve a közösségfejlesztés […]

Betűk méretezése
Kontraszt