fbpx

Parola 1993/6

Parola Folyóirat 1993/6

Az Ifjúság Fejlődéséért és Együttműködéséért: Egy nemzetközileg de nem államilag létesített egyesület

Youth for Development and Cooperation Overschiestraat 9 1062 HN Amsterdam the Netherlands

Bárcsak sokáig tartana!: A Longo Mai szövetkezetek húsz éve

Eleinte nem volt több az egész dolog, mint egy homályos ötlet, amely az 1968-as eseményeket követő négyéves gondolkodás eredményeképpen merült fel bennünk. Egyáltalán nem bíztunk a szerintünk halálra ítélt jövőben, és csak két dolog tűnt biztosnak. Úgy döntöttünk, semmiképpen sem térünk át erőszakos akciókra, mint azt sok türelmetlen baloldali gondolta szerte Európában, de ugyanakkor nem […]

A Hegyközi Vasút visszaállításáért

A korábban szűklátókörűen ,gazdaságtalannak” ítélt vasúti szárnyvonalak felszámolása az ,utolsó döfést” jelentette több félreeső, elmaradott területnek. Így történt ez a Bodrogközben és a Hegyközben is, ahol a kisvasutak megszüntetése után felgyorsult a lakosság elvándorlása, elöregedése, és közlekedési elszigeteltségük miatt ma ezen térségek esélytelenek a gazdasági felzárkózásra.

Biodinamikus Alapítvány, Iváncsa: Együttműködve a természet erőforrásaival egy mezőgazdasági organizmus megteremtéséért és a hazai kultúrtáj újraélesztéséért

Mit tanulnak – már most is – az iváncsai kurzusok résztvevői, felnőttek és iskolások? A biodinamikus gazdálkodás lényeges eleme egy emberi képesség kialakulása, mely az élet folyamatainak átélésére tesz alkalmassá.

Egy év Franciaországban az Ecole de Clunyben: Egy francia animátorképző iskola élete

Októberi este, cseng a telefon: – Bonjour, c’est Elisabeth… emlékszel, nyáron az újság kapcsán találkoztunk. Említetted akkor, hogy érdekel az iskolánk. Most tudnánk fogadni, gyere ki, nézd meg, szívesen látunk…

Példa a kistérségi összefogásra: Archamps

A térség, amelyet most bemutatunk, közigazgatásilag egy járás, a svájci határtól a Rhone-folyóig, a Saléve-hegység körül terül el és 17 települést ölel magába, 24 000 lakossal. A települések lakossága 250-től 8000 főig terjed, mely utóbbi a székhely, St. Julien lélekszáma.

Közösségfelmérés

Az alábbi írással egy folyamat követésébe kezdünk. A Közösségfejlesztők Egyesületének kezdeményezésére 19 településen a helyi fejlesztést támogató módszer alkalmazását próbáljuk ki amelyet talán legkifejezőbben Közösségfelmérésnek nevezhetünk. Ebben a részben röviden vázoljuk, mit jelent a közösségfelmérés, mire és mikor használható. A következő számtól kezdve példákon keresztül mutatjuk be a módszer használatát.

Közhasznú társaság, egyesület, alapítvány, közalapítvány: A Polgári Törvénkönyv módosító törvényének idevonatkozó részei

Az Országgyűlés 1993 végén módosította a Polgári Törvénykönyv egyes rendelkezéseit, amelyek 1994. január 1-jétől léptek érvénybe. Az alábbiakban a Magyar Közlöny október 30-i számában megjelent új törvényszöveg ide vonatkozó részleteit közöljük.

4H program Magyarországon is!

A Nemzetközi 4H program közel egy évszázados múltra tekint vissza. Hyde Bailey 1896-ban alakította meg első klubját az Amerikai Egyesült Államokban. Programja gazdag volt, mert a vidéki farmer fiatalokat a földművelés, állattenyésztés, kereskedés és a hagyományápolás ismereteire tanította.

Héra Alapítvány

Az alapítvány célja: azoknak az állampolgároknak a segéllyel való támogatása, akik az energia árak növekedése miatt súlyos helyzetbe kerülnek (nagy családok, nyugdíjasok, pályakezdők, csökkent munkaképességűek, mozgáskorlátozottak stb.). Az alapítvány adományozói: bárki természetes és jogi személy, magyar vagy külföldi. Az adományozó igazolást kaphat a betett összegnek az adóalapjából történő leírása céljából, ezért nevét és levelezési címét […]

Napló lépésről lépésre: Kisiskola 5.

A Parola korábbi számainak olvasói emlékezhetnek arra, hogy az osztatlanul tanító iskolák pedagógusait összeszervezendő milyen lépéseket tettem eddigelé. Megírtam volt, hogy e társaságfejlesztő folyamatról őszinte beszámolót, amolyan naplót írok rögtön és azonnal, ahogy történik valami és persze történésnek számítom azt is, ha magam gondolok valamit vagy a korábbiakhoz képest mást.

Bemutatkozik a TUTI

A Turista és Természetjáró Információs Egyesület gyalogos, kerékpáros, barlangász- és vízitúrákhoz szeretne információkat adni.

Városvédő fiatalok: Saját kezükbe vették a kezdeményezést

A Város- és Faluvédők Szövetsége 1991 óta hirdet meg ifjúsági pályázatot ,GYERMEKEK AZ ÉPÍTETT ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZET VÉDELMÉÉRT” címmel, melyben két korosztály számára (az ált. iskola 3-8. osztályosainak és középiskolásoknak), két kategóriában (írásos pályaművek és képzőművészeti alkotások) 5 témára hívtuk fel a figyelmet. Ajánlott témaköreinkben írhattak, rajzolhattak arról, hogy milyennek szeretnék látni lakóhelyüket, bemutathatták településük […]

Fejlesztés - túljutni a holtponton

A zimbabwei Sithembibo Nyoni előadása az EL TALLER tuniszi Közgyűlésén hangzott el. Lehetetlen összefoglalni mindazt a roppant gazdag és változatos tapasztalatot, amellyel az EL TALLER 1993-as Közgyűlése szolgált. Egy ilyen rövid írás keretében az sem lehetséges, hogy igazságosan osszuk meg figyelmünket mindazon kérdések és stratégiák között, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a fejlesztés területén érzékelhető holtponton való […]

Betűk méretezése
Kontraszt