Bemutatjuk a Nap Klub öntévékeny közösségfejlesztő alapítványt

1993/2

Tevékenységi terület

A Nap Klub olyan civil kezdeményezés, amely Budapest egyik legproblémásabb kerületében, a józsefvárosi Nap, Nagytemplom, Leonardo da Vinci, Práter utcák által határolt lakótelepen született, az itt élő emberek problémáinak együttes erővel történő kezelésére.


A terület erősen szegreált. A lakótelepi öröklakásokban középrétegek (értelmiségiek, vállalkozók, szakmunkások) és a cigányság felső rétegéhez tartozó kereskedő- és zenészcsaládok laknak. Az új OTP-házakban a felső középosztály lakik. A Honvédelmi Minisztérium ún. ,zárt tömbjében” pedig szolgálati lakások vannak. Az ezeket közvetlenül körülvevő, erősen slumosodott régi bérházakban jórészt cigány munkanélküli és szakképzetlen munkások, szegény nyugdíjasok találhatók. A lakótelep környéke elhanyagolt: romos és lebontásra ítélt házak, kevés és gondozatlan zöldterület. Környékünk a főváros egyik legsúlyosabban szennyezett körzete. Magas a bűnözési arány, itt található Budapest egyik prostitúciós központja.

Működési elvek

A civil kezdeményezések világszerte egyre fontosabb szerepet betöltő és a demokratikus országokban több-kevesebb állami támogatást élvező szervezetek. Az Európa Tanács 1989-ben határozatot fogadott el a közösségfejlesztésről, amely szerint a közösségfejlesztés a legfontosabb politikai feladatok egyike.
A Nap Klub a közösségfejlesztés (community development) három tipikus modellje (helységfejlesztés, társadalmi tervezés, társadalmi akció) közül leginkább a helységfejlesztés és a társadalmi tervezés jegyeit viseli magán:
1. A közösségi tevékenység célja: önsegélyezés, a közösségi teljesítőképesség és integráció növelése.
2. A közösség szerkezetére és a problémahelyzetekre vonatkozó feltevések: háttérbe szorított csoportok, kapcsolatok és demokratikus megoldóképességek hiánya, alapvető szociális, mentálhigiénés problémák.
3. Alapvető változtatási taktikák és módszerek: az emberek bevonása saját problémáik meghatározásába és megoldásába, a problémákkal kapcsolatos adatok gyűjtése és a legésszerűbb eljárásmód meghatározása.
4. Jellegzetes változtatási taktikák és módszerek: kommunikáció a közösség egyes csoportjai és érdekeltségei között, csoportmegbeszélések.
5. Szembetűnő szerepkörök: lehetőségteremtő, katalizáló, problémamegoldó képességek és erkölcsi értékek közvetítője, adatgyűjtés és elemzés.
6. A változás közvetítője: kis, célokra orientált csoportok mozgatása, hivatalos szervezetek, valamint tudományos vizsgálatok felhasználása.
7. Orientáció a hatalmi struktúra felé: a hatalmi struktúra tagjai, mint egy közös vállalkozás résztvevői.
8. A közösség megbízó vagy választó rendszerének határmegjelölése: a teljes közösség vagy a közösség egy része.
9. A közösség alcsoportjainak érdekeire vonatkozó feltevések: közös érdekek vagy kibékíthető ellentmondások.
10. A mögötte álló népesség szerepének felfogása: polgárok, akik résztvevők egy kölcsönhatáson alapuló problémamegoldó folyamatban.

Tervezett tevékenységi körök
1. Egészséges életmód – egészségvédelem

Programajánlatok:
a) Szülői Hatékonyság Fejlesztő Tréning (SZET)
b) Beszélgessünk… felvilágosító és egészségnevelő program 12-16 éves fiatalok számára
2. Művészet – közművelődés
Programajánlatok:
a) Játszóház
b) Táncház
c) Klubnap
d) Érdeklődési- és szakkörök, tanfolyamok
e) Mesesarok
f) Nap Lap
g) Közös múzeum-, tárlat-, színház- és mozilátogatás
h) Kirakodóvásár
i) Gyermeknap

Természet- és környezetvédelem
Tanulás – ismeretszerzés
Programajánlatok:
a) Kudarcok okainak feltárása egyéni foglalkozás keretében
b) Tanulási technikák megismertetése
c) Akaratfejlesztő tréningek
d) Tantárgyak szerinti felzárkóztató csoportos foglalkozások
e) Felzárkóztató napközi
f) Tehetséggondozó napközi
g) Felvételi előkészítő, pótvizsgára felkészítő tanfolyamok
h) Önsegítő csoportok szülőknek
Nap-tábor

Postacím:
1082 Budapest
Nap utca 37. VII. em. 21.

A következdő oldalon a Nap Lap egyik írásának átvételével mutatjuk be az alapítvány létrejöttét.