fbpx

Parola 2002/2

Parola Folyóirat 2002/2

„Közösség” Európában

A jelen cikk a „közösség” szó azon értelmezéseit kutatja, amelyek a helyi társadalomfejlesztésben érdekelt szervezetek együttműködése során alakultak ki. A tanulmány elsősorban a „közösségek” fejlesztésében közreműködő európai gyakorlati szakemberek mindennapos tapasztalatából merít. A helyi, térségi és nemzeti szinten összegyűjtött tapasztalatokat európai hálózatokon keresztül osztják meg egymással a többnyire nem-kormányzati szervezetek.

Tisztelt Olvasó!

A Közösségfejlesztők Egyesülete megrendülten tudatja, hogy Varga A. Tamás barátunk és kollégánk, aki az Egyesület egyik fő alapítója és mostanáig elnöke volt, 2002. július 5-én hosszú betegség után meghalt. Tamás méltósággal és az utolsó napokig aktívan dolgozva ment el közülünk, a családja a legvégső pillanatig mellette volt.

Részletek Varga A. Tamás 1971-es műegyetemi jegyzeteiből

Nézzünk szembe minden pillanatban az objektív valósággal, s látva azt, értékelve-elemezve tendenciáit, cselekedjünk a társadalom hasznára. A fontos az, hogy a gyakorlatunk tükrözze az eszmét. *

Varga A. Tamás fontosabb publikációi

Önálló kötetek A klub, mint aktivizáló környezet. Népművelési Propaganda Iroda, Budapest, 1981. 223 p (Vercseg Ilonával): „Nyitott ház – nyitott tevékenység” képzés. Múzsák Közművelődési Kiadó, 1985, Budapest. 132 p. (Vercseg Ilonával:) Település, közösség, fejlesztés. Tapasztalataink a helyi társadalmi-kulturális fejlesztésről. Kiadja az Országos Közművelődési Központ Budapesten, 1991-ben, 193 p. (Vercseg Ilonával:) Közösségfejlesztés. Kiadja a Magyar Művelődési […]

Két baráti kolléga hozzászólása Angliából

Kedves Ilona, Tamás halálhírét fogadva itt mindnyájuknak nagyon szomorú napunk lett. Tamást mindig kedves barátomnak tekintettem, a közösségfejlesztés terén pedig mindig személyes inspirációt jelentett a számomra. Tudnod kell, hogy ti mindketten igen mély hatást gyakoroltatok többünkre, akik itt Angliában közösségfejlesztőként dolgozunk. Amikor Marionnal Tamásról beszéltünk, mindketten úgy emlékeztünk rá, mint nagyon lelkes, kulturált, elkötelezett és […]

Iskolarendszeren kívüli felnőttoktatás Svédországban, 1994

A svéd népoktatás rövid bemutatása – történelem, célok, ideológia és gazdálkodás Az oktatás célja a tudás és az elért eredmények tanítása. A népoktatás célja több ennél. Nem csupán tudás átadása, az oktatás szintjét javítandó, de a társadalmi tapasztalat kommunikációja és a társadalmi tudatosság fejlesztése is, amely a szélesebb körű és mélyebb demokráciához vezet. A svéd […]

KÖZÖSSÉG – Emlékülés Varga A. Tamás tiszteletére

Program Szeptember 5. csütörtök Huszerl József: Köszöntő Péterfi Ferenc: Szétfeszített horizont Beke Pál: Közösségfejlesztési kezdemények az előidőkben Marianne Blin, Eric Blin, Christian Blin, Yannick Blin: Megemlékezés Szünet

Jegyzőkönyv - a Közösségfejlesztők Egyesülete 2002. július 31-i közgyűléséről

Levezető elnök: Péterfi Ferenc titkár Jegyzőkönyvvezető: Purtczl Andrea Jegyzőkönyv-hitelesítők: Huszerl József és Kovács Edit

Varga A. Tamás 1940–2002 - Szakmai életút

„Az 1954. évi kényszerű pályaválasztáskor úgy döntöttem, hogy ha már nem mehetek a makói gimnáziumba, akkor olyan technikumot választok, mely választással a fővárosba kerülhetek. Titkon azért tettem ezt, mert az osztályunkból egy lány is jelentkezett egy budapesti középiskolába, s gondoltam, így a közelében lehetek. Én jöttem Budapestre, s ő maradt otthon, mert nem vették fel. […]

Felhívás továbbképzésekre

Közművelődési szakembereknek, pedagógusoknak és a szociális területen dolgozó, személyes szolgáltatást végző szakembereknek Közösségfejlesztés Továbbképzés közművelődési szakembereknek és pedagógusoknak

A hagyományos paraszti társadalom kalákában végzett munkáiról

Az elhangzott beszélgetésből kiderül, hogy a paraszti társadalom közösségben végzett munkái mennyire megerősítették magát a közösséget, ami által a közösség maximálisan be tudta tölteni funkcióit, elősegítve ezzel tagjai gazdasági boldogulását, erősítve ezzel a közösséghez tartozás érzését, a körülmények engedte leghatékonyabb identifikációt, illetve szocializációt. A kaláka román eredetű szó, szívességi alapon szerveződő, egy közösségen belül működő, […]

Betűk méretezése
Kontraszt