fbpx

Szerkesztőség

A Parola működését önkéntes szerkesztői csapat teszi lehetővé. Áldozatos munkájuknak köszönhetően érdekes témák kerülnek a felszínre, azok szakmailag lektorált cikkek formáját öltik, amelyeket cikkekbe tördelnek és terjesztenek, azaz igyekeznek minél több emberhez eljuttatni, akik olvassák, tovább küldik és ha hasznosnak és szerethetőnek találják adományaikkal is támogatják ezt a közösséget.

A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG TAGJAI

Dudok Dávid

Szerkesztő

Dudok Dávid az ELTE Közösségi és civil tanulmányok mesterképzésén szerzett diplomát, ma ott tanársegéd. Ezen júl, jelenleg az ELTE Szociológia Doktori Iskola Szociálpolitika programjának végzős PhD-hallgatója, kutatási területe a közösségi kulturális intézmények társadalmiasított működési módja. Azokat az érdekes pontokat keresi, ahol a helyi civil kezdeményezések kapcsolódni tudnak a társadalmi innovációkra nyitott közművelődési intézmények programjaihoz.

Giczey Péter

Szerkesztő

Hernádi Anna Borbála

Szerkesztő

Hernádi Anna Borbála andragógus, leendő humánökológus, 2018 óta a Kóspallagi (öko)Tájház Projekt önkéntese, 2020 óta a KÖFE tagja. Célja minél jobban ismerni és érteni a magyarországi kistelepülések világát, egy nap pedig ebben a környezetben tevékenykedni. Az ELTE Humánökológia mesterszakos hallgatójaként ÚNKP ösztöndíjban részesült, és a Kistelepülési közművelődési intézmények és az öko-lokalizmus kapcsolatát kutatta.

Péterfi Ferenc

Szerkesztő

Péterfi Ferenc eredetileg Újpalotán népművelő, majd közösségfejlesztő. Később az NMI és jogelődjeinek a Közösségfejlesztői Osztályán dolgozott, majd az osztály vezetője lett. Falusi és városi terepmunkákban vett részt, egyetemi, szakmai és civil képzések oktatója, konferenciák szervezője. A Parola folyóirat alapító főszerkesztője, évekig a Közösségfejlesztők Egyesületének titkára, majd elnöke volt.

Szeder-Kummer Mária

Szerkesztő

Szeder-Kummer Mária eredetileg tanár, később programszervezőként dolgozott, majd egy zalai kistelepülés művelődési házának igazgatója is volt. Innen pályázott át Zalaegerszegre és lett a Zalai Falvakért Egyesület titkára, később elnöke. A kisfalvak ügye, a falugondnoki szolgálat, az önkéntesség, a közösségi alapú vidékfejlesztés, a nők közéleti szerepvállalását, foglalkoztatását elősegítő programok, nemzetközi kapcsolatok, a közösségi támogató hálózat – az egyesület munkája révén meghatározója lett a mindennapjainak, hite és szándéka szerint kisfalvak életképességének, a zalai civil közéletnek. Képezte magát szociális területen, civil és közösségi tanulmányokban. Tagja a Közösségfejlesztők Egyesületének, a Parola szerkesztőségében 2022. január óta vállal feladatot.

Tóth Vivien

Szerkesztő

A SZERKESZTŐBIZOTTSÁGOT TÁMOGATÓ CSOPORT TAGJAI

Brüll Edit

Szerkesztőségi titkár

Huszerl József

Segéderő

Huszerl József közösségfejlesztő, a Pályázatfigyelő (PAFI) főszerkesztője, a Közösségfejlesztők Egyesülete Felügyelő bizottságának elnöke, a Parola Ajánló a közösségi megoldások köréből rovatának szerkesztője.

Sain Mátyás

Technikai szerkesztő

Vercseg Ilona

Korábbi főszerkesztő

A KOMMUNIKÁCIÓS CSOPORT TAGJAI 

Boda Kitti

Ekler Éva

Gyenes Zsuzsa

Szerkesztő

Kovács Edit

Kustár Blanka

A TECHNIKAI HÁTTERET BIZTOSíTÓ CSOPORT TAGJAI

Andor Plotár

Csík Barnabás

Tóth Roland

Betűk méretezése
Kontraszt