fbpx

Parola 2005/3-4

Parola Folyóirat 2005/3-4

A részvétel mint közösségfejlesztési alapelv

A közösségfejlesztés szakmai alapelvei között az első helyen a részvétel / bevonás áll. Mint minden szakmának, a közösségfejlesztésnek is tisztán és félreérthetetlenül meg kell tudni fogalmaznia saját szakmai értékekeit, a gyakorlat alapelveit, az általa megkívánt, különböző szintű szakmai hozzáértést és szerepeket, a szakmai minősítés feltételeit, hogy mindezek útmutatóként szolgáljanak a közösségfejlesztőknek és a közösségi munkásoknak és referenciapontot jelentsenek a jó […]

Állampolgári tanácsadó testületek

A tanulmányt a CEE Citizens Network 2003 májusában a boszniai Banja Lukán rendezett konferenciáján kapott „Citizen Participation Handbook”-ból választotta ki Vercseg Ilona. A Handbook-ot az International Centre for Policy Studies jelentette meg 2002 augusztusában Kijevben, „People’s Voice” projectje összefoglalásaként, Gina Gilreath Holdar és Olha Zakharchenko válogatásában, Agnes Natkaniec szerkesztésében. A tanulmány a 21–28. oldalon található. […]

Együttműködés a tervezésben, döntéshozatalban és a megvalósításban

Részletek a Szerzőnek a fenntartható fejlődés magyar stratégiájához készült háttértanulmányából. 2005. július, Budapest. Szerk.: Péterfi Ferenc A részvétel/bevonás fogalmának jelentéséről

Részvétlen demokrácia? - Válogatás az Állampolgári Részvétel Hete sajtójából 2005. szeptember 14. és november 14. között

Megmozdul a civil társadalom szeptember 19. és 24. között, amikor az Állampolgári Részvétel Hetén 16 országban, köztük Magyarországon is számtalan rendezvénnyel hívják fel a figyelmet a részvételi demokrácia fontosságára. Az Állampolgári Részvétel Hete arról szól, hogy az emberek használják-e a demokratikus intézményeket, részt vesznek-e a döntési folyamatokban, van-e befolyásuk a helyi ügyekben. (Metro) *

A Nyírpalota Társaság országos felhívása - Milyen önkormányzatot és milyen polgármestert akarunk?

Egy év van az önkormányzati választásokig. Még nem kezdődött semmilyen kampány ebben a témában, így talán alkalmas az idő, hogy erről eszmét cseréljünk. Gondoljuk végig, fogalmazzuk és vitassuk meg: a helyi társadalom, a települések, városrészek lakói és azok közösségei milyen helyi önkormányzatokat, s azok élére milyen polgármestert akarnak.

Az állampolgári részvétel és a közbizalom gyorsmérlege

Szúrópróbaszerű, országos felmérést kezdeményezett az Állampolgári részvétel hete alkalmából a Közösségfejlesztők Egyesülete és a Magyar Művelődési Intézet Közösségfejlesztési Osztálya 2005. szeptember 19-e és 25-e között az ország 18 megyéjében és Budapesten. (A felmérés egyedül Komárom megyében nem történt meg.) A kérdőíves kutatásra összesen 4507 kitöltött válasz érkezett, vizsgálatunknak így erőssége az igen nagy elemszám. A válaszolók megoszlása az országos […]

Részt veszel a részvétel hetén!!?? 2005. szeptember 19-25.

A Közösségfejlesztők Egyesülete, a Civil Kollégium Alapítvány, a Magyar Művelődési Intézet, a Szövetség a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért és a Közösségi kezdeményezéseket támogató hálózat felhívással fordul mindazokhoz, akik fontosnak tartják a közösségi alapú társadalom kialakulását és ezért tenni is képesek/hajlandók, hogy legyenek alakítói vagy résztvevői az Állampolgári Részvétel Hete országos eseményeinek!

Az Állampolgári Részvétel Hete, avagy a Citizen’s Participation Week

A Central-Eastern European Citizens Network-ről A Közép-kelet-európai Állampolgári Hálózat, a CEE- Citizens Network egyedisége abban áll, hogy valóban az állampolgárok hálózata. Nem szigorú szakmai szempontok szerint szerveződik, ill. szervezi tevékenységeit, hanem stratégiájának kialakításában az állampolgárok részvételének megerősítése kapja a fő hangsúlyt. Így a hálózat tagjai között különböző szakterületek és azok határterületei (közösségfejlesztés, közösségszervezés, felnőttképzés, szociális […]

Betűk méretezése
Kontraszt