fbpx

Parola 1993/3

Parola Folyóirat 1993/3

Környezetbarát közösségek (7.): A gyakorlati kérdések következnek

Ez a munka azonban csak így leírva tűnik könnyűnek, Magyarországon ugyanis még nincs az újrahasznosítható anyagoknak piacuk, a vállalatoknak nem érdekük átvenni ezeket, vonakodva, szinte “szívességet téve” teszik meg. Döbbenetes pazarlás folyik az országban: a kutatás alatt kiderült, van olyan vállalat, mely papír-újrahasznosítás helyett Finnországból hozat cellulózt, és ez ráadásul meg is éri neki anyagilag!

Művelődési egyesületek Franciaoszágban

A vidéki élet minőségének egyik fokmérője a közösségi művelődés helyzete. Az állami intézményrendszer kereteiben légszomjjal küszködő magyar közművelődésnek a megújulás minden esélyét ki kell használni. Ezzel a szándékkal utaztunk április 24-én Franciaországba mi tízen, a Közösségfejlesztők Hajdú-Bihar Megyei Egyesületének tagjai. Meghívóink egy középkori hangulatú dél-franciaországi városba Saint Pons művelődési egyesületének tagjai – annak ellenére, hogy […]

Szövetkezetfejlesztési tanfolyam közösségi munkások számára (Tervezet)

Kiindulás A javasolt tanfolyam az 1993 márciusában Magyarországon tett első látogatásom eredménye, melyen a Magyar Művelődési Intézet és a Közösségfejlesztők Egyesülete vendége voltam. Ez utóbbi szervezet konferenciáján plenáris ülésen és az érdeklődők csoportjában is ismertettem azt a munkát, amelyet a Devon-i Szövetkezetfejlesztési Ügynökség a közösségi gazdasági fejlesztésért végez, és hangsúlyoztam a közösségi munkások és gyakorló […]

A legfontosabb a gyerek: A polgárosodás esélyei a cigányság körében

A LUNGO DROM (Hosszú út) nevű cigányszervezet hasonló névvel havonta megjelenő képes folyóiratot indított 1993 januárjában. Köszöntve az újságot, ezúttal részleteket közlünk a Lungo Drom májusi számának egyik írásából, amely a szerkesztőség egyik tagja és Choli Daróczi József író-újságíró beszélgetéséből készült.

A jövő kihívásai: A hazai esélyekről

A ,jövő kihívásai” konferencián lezajlott kerekasztal beszélgetésre meghívott szakértők a magyarországi nem-kormányzati szervezetek közeljövőbeli esélyeiről beszéltek. Az alábbiakban Harsányi László, közgazdász hozzászólását ismertetjük.

Francia példa a művelődési ház mint egyesület

A Magyar Művelődési Intézet és a Közösségfejlesztők Egyesülete a Művelődési és Közoktatási Minisztérium anyagi támogatásával 1993. április 26 – május 3. között ötfős delegációt fogadott a dél-franciaországi Languedoc Roussillon régióból. Francia barátaink – akik között egyaránt volt polgármester, művelődési házi egyesületi elnök, illetve a művelődési és ifjúsági házak regionális szövetsége vezetőségének képviselője – arról tartottak […]

A jövő kihívásai: El Taller szeminárium Budapesten

A tavalyi év második felétől kezdődően a Közösségfejlesztők Egyesülete intenzív információcserét folytatott az El Taller nevű nemzetközi szervezettel egy, az ez év első felében Budapesten megtartandó szemináriumról. A különböző elképzelések megvitatása után a két szervezet elhatározta, hogy egy négy napos szemináriumot szervez közösen, magyar nem-kormányzati (non-Governmental NGO) szervezetek számára.

A városrészi önkormányzatok működésének tapasztalatai

A településrészi, városrészi közösségek fontos szerepet játszanak a települések életében. Tevékenységük, törekvéseik sokrétűek, a kultúrálódástól a sportoláson át a környezetvédelemig terjednek, felsorolni is hosszú lenne a szóbajöhető területeket. Működési formáik is tükrözik ezt a sokszínűséget, van amelyik egyesületi formában működik, van ahol baráti kört alakítottak és lehetne folytatni a sort. E közösségi élet átfogó elemzésére […]

A kulturális fejlesztés stratégiái és az alapműveltség falun: 1993. április 15-17. Salamaca. Spanyolország

A festői szépségű 800 éves spanyol egyetemi város adott helyt az UNESCO hamburgi oktatási intézete szemináriumának, amelyen 11 ország (Anglia, Belgium, Csehország, Kanada, Magyarország, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Portugália, Románia, USA) 35 közösségfejlesztő, közművelődési és felnőttoktatási szakembere vett részt.

Közösségfejlesztés hátrányos helyzetben: Sóshartyán élni akar

Sóshartyán élni akar Sóshartyán – melyről beszélni szeretnék – nem szülőföldem. Mintegy másfél éve nősültem be a faluba, de csak tíz hónappal ezelőtt vállaltam az első lépéseket a helyi közösségfejlesztés területén feleségem révén, ki az elmúlt év tavaszán azzal az ötletével állt elő, hogy csináljunk egy községi kalendáriumot. Tetszett a szándék. Némi együtt-tűnődés után felkerestük […]

A Hajós-jelenség

Mondták, mondják: könnyű neki. Hajóson járva néhányszor használtam ide-oda menet sárga autóját és persze nem hozhattam szégyent reá. Amerre csak fordult az utca, mindenütt karlengetéssel köszöntöttek. Én meg viszont. Autója persze őt azonosította. Talán hasonló fazonunk tette, hogy még a szemben jövő biciklisek is folyvást visszaköszöntek. Mert mellette is ülve megfigyelhettem elégszer, hogy mindig ő […]

Memorandum a történelmi városrészek választási rehabilitációjáért

Budapest főváros történelmi városrészei a városfejlődés történelmileg hitelesített, hagyományaikat az önkényes városigazgatási rendezések erőszakával szemben is megőrizni képes egységei, amelyek az esetek egy részében beépítési jellegzetességeiket, társadalmi sajátosságaikat tekintve is különböznek szomszédaiktól. De ha ezt a belső rendet össze is törték a lokalitás közösségfennartó erejét lenéző, a polgári értékrendet ideológiai megfontolásokból tagadó kemény majd lágy […]

Közösségi Adattár

Az egyre szaporodó civil szervezetek nehezen, vagy egyáltalán nem tudják megszerezni a napi munkájukhoz szükséges információkat. Az itt-ott összegyűjtött adatok nem válhatnak közkinccsé, mert nincsenek működő, a civil szféra számára is használható információs hálózatok. Ezt a hiányt felismerve, Közösségi Adattárat készít a Közösségfejlesztők Egyesülete és a Magyar Művelődési Intézet a közösségek, közösségekben dolgozó szakemberek, laikusok […]

Napló lépésről lépésre 3.: Kisiskola

Ha az ember elkiáltja magát és visszhangot nem hall, nem sokáig ordibál. Ha 2biztatják, hát el-elkurjantja magát, azután abbahagyja. Némi biztatásra kiáltok hát még egyet a visszatelepülő, a szükségképpen osztatlan kisiskolák leendő tanítóinak átképzése ügyében, hátha mégis meghallja valaki. Mint az a figyelmes olvasónak a Parola korábbi számaiból bizonyára kiderült, közösségfejlesztőként nemcsak bölcsnek, hanem szerencsésnek […]

Bemutatkozik egy új gyermekmozgalom a 4H Klubok Szövetsége

A gyermekmozgalom pluralizálódása szemünk előtt lejátszódó folyamat. Bár időnként úgy érezni, lenne szándék arra, hogy valamelyiket a tucatnyi közül újra a legbefolyásosabbá kellene támogatni, azonban a realitások, a társadalom fogadókészsége s a gyerekmozgalmak mindegyikének toleráns önképe, sőt e mozgalmak egymás előtt is deklarált esélyegyenlőség-princípiuma tartósan biztosítja a sokszínűség, a választék civil gazdagságának őrzését.

Betűk méretezése
Kontraszt