fbpx

Parola 2005/1

Parola Folyóirat 2005/1

Alapelvek, kompetenciák, indikátorok a közösségi munkában

Az alábbi részleteket az Országos Fejlesztési Műhely találkozóján végzett munkákból emeltük ki. (A szerk.)

A szakmai támogató hálózat tagjai

Győr-Moson-Sopron megye: Csobod Tibor (a TIT megyei igazgatója), 9025 Győr, Temető u. 14., tel.: (30) 488-6433; gyor@titpannon.axelero.net

A hálózatszervezés első lépései

Tisztelt Olvasó! A következőkben olvasható szövegrészeket a szakmai hálózat résztvevőinek tapasztalatcsere találkozóin elhangzottakból, levelezéséből és szakmai beszámolóiból állítottuk össze. Egy töredékekből összeillesztett szöveg-kollázs ez, amellyel arra törekedtünk, hogy azokat az útkereséseket, szakmai küzdelmeket és a sikerekkel kapcsolatos örömeinket sűrítsük össze, amelyek a közel egy éves munka során bennünket kísértek. Elsőként álljon itt a program elindulását követő […]

A kezdeményezések eredményeiről

Eredmények: – A közösségi részvétel fokozásáért programban kitűzött célokat időarányosan sikerült megvalósítanunk:

Országos közösségi támogató hálózat

Részletek Pájer Ildikó népszerűsítő bemutatóra készített PowerPoint anyagából

Naplótöredékek – néhány közösségi kezdeményezés bemutatása

A következőkben felvillantani igyekszünk azokból a kezdeményezésekből, elhatározásokból, amelyekkel a megyékben és a fővárosban dolgozó kollegáink találkoztak. A leírások részleteiből látható, hogy sokszor bizonytalan útkeresésekkel, az önbizalom erősítésére szoruló próbálkozásokkal, más helyzetekben meg kiforrott elhatározásokkal találkoztak a hálózatunk szakemberei. Megjegyezzük, hogy nem csak a sikeres cselekvéseket tartjuk szakmailag fontosnak, hanem azokat is, amelyek magukban hordozzák […]

Akarják-e kamatoztatni a közösség meglévő erőforrásait?

Megye: TOLNA Település neve: Tengelic–Szőlőhegy A helyi önkéntes vagy/és a kezdeményező neve: Szécsényiné Dóka Emőke, 3 gyermekes gyesen lévő kismama, szociális munkás hallgató.

Közösségi kezdeményezéseket támogató szakmai hálózat programösszefoglalója

A felmérések és elemzések azt jelzik, hogy a kistelepülések többségében és a lakótelepeken kevésbé strukturált a helyi társadalom, alacsony a civil szervezetek, a szabadidős és önsegítő csoportok száma, a szomszédsági munka, illetve az önkéntes tevékenység koordinálása nem megoldott. Hiányoznak a fejlesztési programok megvalósítását segítő szakemberek, korlátozott az információk valamint a pályázati források elérésének lehetősége.

Közösségi kezdeményezéseket támogató szakmai hálózat

A közösségi beavatkozás szakszerű módját és szervezett rendszerét évtizedek óta érleli-alakítja a mind szélesebb körűvé váló nemzetközi közösségfejlesztői gyakorlat. Mindig is izgatott bennünket, hogy tetten érhető-e az a történelmi momentum, amelyben a spontán közösségi cselekvés növekvő hiányából valakik (állam?, társadalmi mozgalmak?, magánadományozók?) azt a következtetést vonták le, hogy szükség van tudatos, szakszerű beavatkozásra, s létrehoztak […]

Betűk méretezése
Kontraszt