Mit érdemes tudni a Diákjószolgálati Csoportról?

1993/2

A Diákjószolgálati Csoportot az Országos Diák Unió, az Egyesület a Diákönkormányzatokért és az Iskolapolgár Alapítvány – több más szervezet támogatásával, a Diákérdekek Országos Szóvivője intézmény utódjaként – hozta létre konkrét diákpanaszok kivizsgálása, megoldásuk elősegítése és diákérdeksérelmek lehetőség szerinti megelőzése céljából.
A Diákjószolgálati Csoport célja:


– egyéni problémák, sérelmek meghallgatása-gyűjtése, feltárása, dokumentálása és eljárás a megoldás érdekében,
– az egyéni problémák általánosítható tapasztalatainak megfogalmazása, ezek alapján jogszabálymódosításoknak, joghézagok megszüntetésének és globális változtatásoknak kezdeményezése, elin- dítása,
– feladatai megoldásához iskolai és regionális érdekvédelmi-diákjószolgálati csoportok, központok megalakításának a kezdeményezése, kapcsolatfelvétel minden szövetségesnek megnyerhető szervezettel.
A Diákjószolgálati Csoporthoz az ügyeleti időben személyesen vagy levélben illetve telefonon lehet fordulni. A csoport jogi, pedagógiai, közélet-szervezési szakemberek segítségével végzi tevékenységét.
Fontos tudni: A Diákjószolgálati Csoport nem szelektál, minden a hozzáfordulók által írásban rögzített és a tájékozódáshoz szükséges alapinformációkat tartalmazó panaszt, problémát a következőképpen kezel:
– a problémát rögzíti az adatbankban, s erről 15 napon belül értesítést küld, – képviselőt bíz meg az ügy feltárásával, kivizsgálásával,
– az ügytől függően:
* a képviselő felveszi a kapcsolatot a panaszossal, további információkat kér, elkezdi az ügy feltárását,
* kideríti az illetékest, érveket gyűjt, kérdez, a panaszos számára kielégítő választ próbál szerezni,
* feltárja az összefüggéseket, szakértőivel okokat és hatásokat elemez, csoportosítja a problémákat,
* mindehhez szükség szerint szervezi a nyilvánosságot,
– felkínálja a panaszosnak, hogy vegyen részt problémafeltáró-problémamegoldó csoportban, segítséget nyújt az ezt segítő módszerek megismeréséhez, elsajátításához, alkalmazásához, – az ügy feltárása és orvoslása során együttműködik az arra hajlandó, a diáksérelmek megoldásával is a pedagógus szakma becsületét őrizni és erősíteni kívánó pedagógusokkal,
– az ügy feltárása során csak akkor hivatkozik a panaszos személyére, ha erre attól külön felhatalmazást kap (tehát: titoktartás).
Cím: Diákjószolgálati Csoport 1451 Budapest, Postafiók 132.
Ügyelet: keddenként 18.00-19.00-ig
Budapest IX. Ráday u. 49. I/8.
Telefon: 137-9822, 15.00-18.00-ig.