fbpx

Parola 2002/3

Parola Folyóirat 2002/3

Tudások, közösség, társadalom

Köszönöm a meghívást, az előbbi szavakat, és azt hogy itt lehetek. Váratlanságok sora kísérte az utat, amelyen ma ideértem. A Társaság idei közgyűlésére szóló meghívót a szokásos borítékból gyanútlanul vettem elő, gondoltam, a tartalma is az ilyenkor szokásos lesz. Elkezdtem olvasni… A váratlannal az ember először alig tud mit kezdeni. Azután elkezdi átgondolni, amit lehet. […]

Kisközösségi rádiók indulhatnak Magyarországon

– A pályázati kiírás rövidített összefoglalója – Az Országos Rádió és Televízió Testület a korábbihoz képest egyszerűsített pályázati feltételek megjelölésével, helyi kisközösségi rádiók működési lehetőségeinek megteremtésére hirdetett pályázatot. Ezek a helyi közélettel foglalkozó, helyi mindennapi életet bemutató; vagy speciális cél, illetve hallgatói célcsoportnak (például kisebbségek, korcsoportok, speciális közösség stb.) szánt közösségi programú rádiók három évre szóló jogosultságot szerezhetnek. (Mely további három évre megújítható). Csak nem […]

Szétfeszített horizont

A 70-es évek végét idézem. Fiatal és szakmai ambíciókat tápláló csapatban dolgoztunk akkor az ország legnagyobb lélekszámú lakótelepén, népművelőként. A hatalomnak se gazdasági ereje, se energiája, se ambíciója, se kedve nem volt már ahhoz, hogy művelődési házat építsen, de arra sem, hogy nagyon körülhatárolt szakmai elvárásokat akasszon a nyakunkba az akkor közel 70 ezres lakótelep […]

Hogyan fogjunk hozzá?

Lépésjavaslatok – végiggondolandó kérdések, kisközösségi rádiók elindításához 1. A felhívás kivonatos összefoglalója után a teljes pályázati kiírás figyelmes elolvasása, elemzése önmagunk számára. 2. Annak feltárása, összefoglalása, hogy van-e helyben közösségi akarat egy ilyen vállalkozásra. Tapasztalataink szerint ez a legfontosabb feltétel, ha ez létezik, a többi általában megteremthető. 3. Csapat- és kapcsolatépítés

Civil társadalom – mit jelent a tagjai számára?

Részlet a Nonprofit Kutatócsoport Egyesület „Gyakorlat és kutatás” programjához készített kutatási javaslatból A „Gyakorlat és kutatás” program keretében készített interjúk gazdag tanulságait olvasva, bátorítva érzem magam egy további kutatási téma felvetésére, mert ez a civil társadalommal kapcsolatos közgondolkodás tartalmi elemeire világítana rá, s a stratégiai programok alátámasztásánál meggyőző erejűvé tenné a szakmai indoklást. A javasolt […]

A közösségfejlesztés hátterében álló szellemi tradiciók

Részlet Hubert Campfens: Közösségfejlesztés a világban: gyakorlat, elmélet, kutatás, képzés c. könyvében bevezető tanulmányából, 25-33. o. A mű eredeti címe: Community Development around the world: Practice, Theory, Reserarch, Training. University of Toronto Press, 1997, 481 p.

Nonprofit Média Központ Alapítvány

Minden civil szervezetnek elemi szüksége, hogy munkáját szűkebb és tágabb környezete megismerje, ismertté tegye magát célcsoportjai, partnerei, a törvényhozás, az adományozók és a közvélemény előtt. A médiahasználat az a terület, ahol az önkéntes szektorban dolgozók talán a legkevésbé felkészültek. E felismerés következtében tapasztalataink szerint egyre jelentősebb az igény szolgáltatásokra és olyan képzésekre, amelyek alapvető ismeretek, […]

Eredményesség és mérhetőség a közösségfejlesztésben

A közösségfejlesztés 10 éve Amerikában, Európában és Oroszországban: ismérvek és mutatók Nemzetközi konferencia, Moszkva, 2002. október 16-19.

Helyi Cselekvés Program - változások

Eddigi működés 1. alapkoncepció: A program bátorítani kívánja a helyi kezdeményezést, részvételt és cselekvést, a helyi önszerveződést, a demokratikus folyamatokat. Olyan lakossági szerveződéseket támogat, amelyekben perspektíva mutatkozik, vagyis amelyekben egy hosszabb távú együttműködésre is megfogalmazódik az igény. A program első sorban kezdő (első) helyi kezdeményezéseket kíván támogatni, olyanokat, amelyek kapcsolatok, cselekvési technikák híján és a […]

Betűk méretezése
Kontraszt