fbpx

Parola 1992/1

Parola Folyóirat 1992/1

A tisztító medencék nádmezői észrevétlen simulnak a tájba

Egyesültünk vendégeként járt Budapesten Manfred Krasch, a berlini Landschaft Planen und Bauen mérnöke, hogy a gyökérteres szennyvíztisztítás Prof. Dr. R. Kickuth-féle metódusáról tájékoztassa az érdeklődő polgármestereket.

Környezetbarát közösségek: A Fenntartható Közösségek Intézete és a Független Ökológiai Központ közös projektje a magyarországi városokban

1992. márciusában a Fenntartható Közösségek Intézete (Vermont, USA) és a Független Ökológiai Központ (Budapest) közös programot indít magyarországi városokban. A FKI és a FÖK munkatársai 1991. tavaszán nyolc vidéki települést látogattak meg, ezek közül választotta ki az FKI igazgatótanácsa azt a kettőt, amely helyzeténél fogva minta gyanánt szolgálhat más települések, más helyi önkormányzatok számára.

Teológusból polgármester: Akkor életképes egy település, ha abban életképes közösségek vannak

Szokatlan életutat járt be Bencsik János, Tatabánya polgármestere. Éppen arról a szakterületről érkezett a városvezetés élére, amelynek gondjaival a mai települési önkormányzatok a legnahezebben bírkóznak meg. Lát-e megoldást a szociális munkásból lett polgármester egy város társadalmi viszonyainak újraépítésére?

Fejlesztési javaslatok Csabacsüd társadalmi fejlődésének felgyorsítására (1. rész)

A közösségfejlesztői képzés egyik munkacsoportja Csabacsüdön végez terepmunkát. Az alábbiakban a csoport közösségfejlesztési javaslatait közöljük, két részre bontva a Parola mostani következő számában azzal a megjegyzéssel, hogy a helyzetelemzést a Lemezújság 1991. novemberi száma, a teljes anyagot pedig a Kultúra és Közösség 1991/6. száma fogja közölni.

Két kitekintés

Az elsőnek március 2-án és 3-án, Pécsett lehettünk részesei három, Franciaországból tapasztalatcserére érkező kollegánk jóvoltából. Mindhárman olyan társadalmi egyesületben tevékenykednek, amely a munkanélküliség ,kezelésére” szerveződött. Paul Blin Pont-Audemer és környéke, Edmond Gaudy és Patrick Léger Haute-Vienne megye tapasztalatairól számolt be a hazánk különböző tájairól összegyűlt közösségfejlesztőknek. A beszámolókból kiderült, hogy sok tekintetben hasonló cipőben járunk.

Kistáji együttműködést fejlesztő beszélgetések

A címbeli elnevezéssel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Művelődési és Ifjúsági Szolgálat a KULTURINNOV-val (Kulturális Innovációs és Továbbképző Vállalat) közösen olyan programot indított a megyében elsőként, melyben a TISZAZUG településeiért tenni szándékozó polgárok összehozását célozta meg.

Nyolcvan falu

Nyolcvan falu képviselőjét: polgármestereit, jegyzőit, egyesületi elnökeit, népművelőit hívta egyesületünk január végén két napra a Normafához, hogy a falvak kulturális fejlesztéséről beszélgessünk. Helyesebben: beszélgettünk volna, ha nem lettünk volna annyian amennyien, mert a meghívót ki-ki továbbadhatta és persze adta is.

Fejlesztés és konfliktus

A konfliktus elszakíthatatlan a fejlesztéstől. Nincs olyan fejlesztési folyamat, amely ellentmondások nélkül zajlana le, a fejlődés, fejlesztés fogalma magában hordozza az ellentmondást. A fejlődés tulajdonképpen átmenet, áttérés:

Fordulóponton a népfőiskolák

Bevezetésül Azok a független értelmiségiek, akik a nyolcvanas évek közepén újraindították Magyarországon a népfőiskolákat, aligha gondolhatták, hogy e régi-új oktatási forma fejlődése egy évtized elmúltával fordulóponthoz érkezik.

Gyermekönkormányzat

,A demokrácia megfárad és kiürül – mondta az alpolgármester – az emberek közömbösek lesznek, egy idő után nem értik még a választásnak értelmét, lehetőségét sem. A csökkenő részvételt nem nehéz észrevenni, ám nem elegendő pusztán csak regisztrálni.

Egyesületek Háza Barcelonában

Közös szolgáltatások – fénymásoló – telefax – a Kormányzóság információs hálózatának tanácsadó szolgálata – az európai egyesületi és önkéntes mozgalom dokumentációs központjainak használata – egyesületi jogi dokumentáció – katalán, spanyol, francia és angol dokumentum, fordítószolgálat

Garabonciás Kis Trakta 1992.

A fenti címmel jelent meg a Magyar Garabonciás Szövetség kiadványa, amely az olvasótábori mozgalom történetének összefoglalását, s további terveit tartalmazza. A kiadványból emeltünk ki egy részt, ajánlva a teljes kötetet az olvasóknak. Beszerezhető: Magyar Garabonciás Szövetség 2801 Tatabánya, Pf. 1298. Telefon: (34) 16-644 Kővári Edit ügyvezetőt titkár

Betűk méretezése
Kontraszt