fbpx

Parola 1992/2

Parola Folyóirat 1992/2

Bemutatjuk a Helyi Társadalom Fejlődéséért Alapítványt

Székhelye: 1078 Budapest, Landler J. u. 11. III. 2. Telefon: 36-1-121-1585 MNB 218-98316 szla. szám: 512-028417-0

Romok helyett

Rendkívüli emberek állítólag csak rendkívüli helyzetben teremnek. Gergye Rezső, a vasvári művelődési ház igazgatója korántsem tartja magát rendkívüli embernek, pedig az alig ötezer lakosú kisvárosban a mai kultúrapály idején is pezsgő az élet: a ház ajánlófüzetében szereplő fúvószenekar, a két gitáron játszó Tarisznya duó, a heavy metal és rockzenekarok, a jazz-balett tánckar mellett egy jazz-quartett […]

Önkényes lakásfoglalók: Kelet-Nyugat szeminárium

KELET-NYUGAT SZEMINÁRIUM címmel a közelmúltban érdekes konferenciát szervezett á Társadalmi-Kulturális Szomszédsági Központok Nemzetközi Szövetsége (lnternational Federation of Settlements and Neighbourhood Centres IFS) Németországban.

Örökségünk őrei: Ifjúsági mozgalom a műemlékvédelemért

A történet 1988-ban kezdődött, amikor az Országos Műemléki Felügyelőség és még jó néhány szervezet vetélkedőt hirdetett középiskolás tanulók számára. Akkor kb. 3000 diák dolgozott lelkesen egy éven át. A feladatok arra irányultak, hogy az ifjú résztvevők műemlékállományunk megismerésén túl felfedezzék épített örökségünk értékeit, szépségét, vegyék számba környezetükben azokat az értékeket, melyek nem állnak hivatalos védelem […]

Félévszázados üzenet

A Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara Szabolcs-vármegyei kirendeltsége hivatalának ötven évvel ezelőtti kiadványában jelent meg Kiss Ignác díszoklevéllel és ezüstéremmel kitüntetett – nábrádi gazda írása. A szerző azt fejtegeti, hogy milyen nagy jelentőségű volt, hogy az érdekképviseleti törvény lehetőséget adott arra, hogy az egész gazdatársadalom össze fogjon, és erejét a nemzeti célok érdekében is kifejthesse. Az igy […]

A hazai nem-kormányzati szervezetek (NGO) alakuló mozgalma Á, BÉ... CET

E hét végén várhatóan közzéteszi megalakulásának hírét a CET. A talán első, országos hatókörű civil társulási kezdeményezés, melyet nem a pártok, nem a magukat az új helyzethez alkalmazni törekvő szervezetek, s nem a máshonnan kikopott politikusok terveztek meg. Öt polgári egyesület bábáskodik a majdani hálózat megszületése körül.

Fejlesztési javaslatok Csabacsüd társadalmi fejlődésének felgyorsítására (2. rész)

II. AZ EGZISZTENCIÁVAL KAPCSOLATOS KÖZÖSSÉGI TÁJÉKOZÓDÁS A fő kérdés a falu funkcióinak meghatározása. Alvóváros? Valaki úgy fogalmazta: lakótelep. Kell-e és lehet-e helybeli munkát találni, s ha igen, mit, s vajon az korszerű, az emberek tudását és megélhetését egyaránt biztosító munka lesz-e?

Falufejlesztés - rehabilitáció az építész szemével

A magyar falut a II. világháborútól kezdődően tudatosan, tervszerűen tönkretették. Szétverték a falu szellemi és fizikai közepét, lapostetejű úgynevezett városias jellegű ABC-kel, áruházakkal, művelődési házakkal és egyéb “fontos” közintézményekkel telepítették be, ezzel szinte mindenütt sikerült megbontani a falu korábbi élő struktúráját.

Környezetbarát közösségek

A Független Ökológiai Központ közös programon dolgozik az USA-beli Vermont államban működő Fenntartható Közösségek Intézetével. Már az előző Parola számban is hírt adtunk arról a másfél éves munkáról, a vermonti gyakorlat magyarországi adaptálásáról, amely Mosonmagyaróvárott és Sátoraljaújhelyen folyik.

Betűk méretezése
Kontraszt