fbpx

Parola Folyóirat 2019/2

Előszó a 2019/2. számhoz

A Parola és kiadója, a Közösségfejlesztők Egyesülete 2019-ben ünnepli indulásának harmincadik évfordulóját. Az évfordulóval kapcsolatos tervezések során a KÖFE és a Parola stábja úgy határozott, hogy az alkalmat nem múltba tekintésre, hanem a további harminc év megalapozására használja. Ennek legláthatóbb jele a Parola új honlapja, melynek segítségével a Parola, reményeink szerint, immár valódi elektronikus folyóirattá […]

Közmeghallgatás mint az állampolgári részvétel intézménye

Egy országos kampány tapasztalatai

A települési önkormányzatiság működése az a terület, ahol a helyi lakosok, állampolgárok fizikailag és az emberi kapcsolatok szintjén is a leginkább közel állnak ahhoz, hogy részt vegyenek a döntéshozatalban, kövessék a választott vezetők munkáját, számon kérjék a közösség és a település működtetése területén megvalósuló intézkedéseket, és változtatásokat kezdeményezzenek a mindennapi életüket meghatározó ügyekben. Ennek ellenére […]

Közösség és addiktológia

„A létező, élő kapcsolatot, ami a jelenben létrejön két ember között (…) nem a múlt határozza meg, hanem a jelen pillanat; két lélek találkozik, akikre sokkal inkább hat a jövő, mint a múlt, a “még nincs”, a sors, ami előttük várakozik. Az egyéni múltnál sokkal erősebben hat rá a két ember között kialakuló barátság, a […]

Mindenkinek való a szabadság… Erős Máté, a Wesley Általános Iskola igazgatója

A hét embere a Civil Rádióban: Erős Máté. Akik kérdeznek: Tóth Mónika és Sárik Eszter

(A hanganyag alapján a szöveget lejegyezte és szerkesztette Farkas Gabriella.) TM: Hogyan lett a Wesley Általános Iskola igazgatója, mik azok a kanyarok, amik után az ember elkötelezett pedagógussá, igazgatóvá válik egy ilyen iskolában? EM: Ez egy egyházi intézmény; kicsit szitokszónak hangzik ma Magyarországon a szabadelvűség, de nekünk egy nagyon szabadelvű, nagyon nyitott, egy igazi nyitott […]

Befogadás, igazságosság, részvétel

A közösségfejlesztő utazás Örömömre szolgál, hogy bemutathatom ezt az esettanulmány-gyűjteményt, amely az európai közösségfejlesztés lényegét adja vissza. Több mint 25 évnyi hálózatépítés és együttműködés eredményeképpen jött létre, amely az Egyesült Európai Társadalomfejlesztési Iroda (CEBSD), majd az Európai Közösségfejlesztő Hálózat (EuCDN) égisze alatt valósult meg. A kötetben bemutatott példák a tömeges kilakoltatásokra és krízishelyzetekre adott válaszoktól […]

Tényleg lehetséges: a Włocławek-i Leopoldowo lakótelep - Lengyelország

Cél – közösségi mobilizáció Ez a tanulmány egy olyan folyamatot ismertet, amelynek célja a Włocławeki Leopoldowo lakótelep lakosainak mozgósítása a helyi közösség életkörülményeinek javítása érdekében. A Włocławek-i MOPR Városi Családsegítő Központ helyi közösségszervezőin keresztül 2009 óta végez hosszú távú és rendszerszintű munkát a helyi közösség aktivizálása érdekében. A tevékenységek célja az volt, hogy azonosítsák azokat […]

A populizmus térnyerése Európában

2019. áprilisában a European Community Development Network ismét Budapesten tartotta vezetőségi találkozóját. A találkozó szakmai programjának részeként a KÖFE és az EuCDN műhelybeszélgetést szervezett a populizmus témájáról. Alább a beszélgetés szerkesztett változatát adjuk közre.[1] A műhelybeszélgetésen az EuCDN skót (SCDC), román (PACT), lengyel (CAL) képviselői, valamint a KÖFE tagjai vendégei vettek részt. Az ukrán partner […]

Betűk méretezése
Kontraszt