fbpx

Parola 1994/4

Parola Folyóirat 1994/4

Legyen nonprofit törvény és jól működő civil társadalom!

1994. július 2-a. Verőfényes szombati nap az ,interregnum” várakozásteljes heteiben. Új parlamentünket már megválasztottuk, az új kormány még nem ,állt fel”. A társadalom csöndes többsége számára mindig ezek a legreménytelibb időszakok. Békatávlatból ilyenkor a legtágasabbak a jövő dimenziói.

Közösségépítés Káposztásmegyeren

K.F.: Nagyon sok egyesületet, társaságot, asztaltársaságot mutattunk már be a Civil Rádióban. Mostani vendégeink, Szalma Dóri és Sillye Jenő, Káposztásmegyerről érkeztek egy sajátos közösség – egyházi közösség – képviselőiként. Kérem, mondják el, hogyan jutottak Káposztásmegyerre, és mi is valójában ez a közösség?

Egy barátság motívumai

Dr. Fodor Gábor Művelődési és Közoktatási Miniszter 1994. szeptember 21-én Paul Blinnek, a franciaországi Magyarbarát Közösségek Társasága elnökének, a magyar-francia közművelődési és egyesületi cserékért végzett tíz éves tevékenységéért a PRO CULTURA HUNGARICA emlékplakettet adományozta.

Az egyesületek pénzforrás-teremtő lehetőségei: Fundraising tippek

Korábban már bemutattuk Joe Szakost. Most újabb érdekes részletet közlünk vele a Civil Rádióban elhangzott beszélgetésből.

Angliai élmények

Július 29-én érkezett haza Angliából az a 14 fős csoport, amely a Közösségfejlesztők Hajdú-Bihar Megyei Egyesületének szervezésében hét napot töltött a Yorkshire-i Todmorden városkában. A debreceni, illetve Hajdú-Bihar megyei diákokból álló társaság a Red Water Arts művészeti magániskola vendégszeretetét élvezte.

A polgárosodásról

A civil társadalom gyakorlati kérdéseit boncolgatván úgy éreztük, történeti ,háttéranyagként” ideilleszthetjük a történész szerző korábban, másutt már megjelent rövid dolgozatát, a polgárosodás történeti folyamatáról.

Közösségfelmérés Csengelén

Csengele község Bács és Csongrád megye határán, megyeszélen fekszik. A Csongrád megyei, mintegy 2400 lélekszámú település azonos gazdasági, társadalmi problémákkal küszködik, mint a Duna-Tisza közti Homokhátság középső és déli részének falvai. Nyilvánvalóan ez az oka, hogy Csengele bekerült a Jászszentlászlói térségfejlesztési programba. Az érintett települések: Bugac, Csengele, Csólyospálos, Jászszentlászló, Kiskunmajsa, Kömpöc, Móricgát, Szank.

Erzsi

Természetesen tudjuk a vezetéknevét is meg az asszonynevét is, de itt elég a keresztnevét leírni, akkor is mindenki egyre gondol. Amikor a minap Péterfi Feri megpendítette, hogy a sok projektleírás és egyéb ,nehezebben emészthető” cikken kívül kellenének élőbb anyagok is – például portrék – a Parolába, rögtön konkrét javaslattal is élt: ,például az Erzsi…”

Művelődési otthoni alternatívák: A püspökladányi variáns I.

címmel évekkel ezelőtt esettanulmány-gyűjtemény kiadását terveztük, de rá kellett jönnünk, hogy megújult világunk korántsem teremtett ezen intézményrendszer működésében (és persze működtetésében) annyi újfajta variációt, amellyel megtölthettünk volna 3-4 nyomdai ívet.

Civil a pályán: Egervölgye civil szervezetei

Mind több szó esik napjainkban a civil, más szóval a nonprofit (nem nyereségérdekelt) szervezetekről. Úgy gondolom az Egervölgye falvaiban tevékenykedő több mint két tucat közösség, egyesület, alapítvány kapcsán közérdeklődésre tarthat számot, ha főbb jellemzőit számbavesszük.

A Bessenyei Díj átvételekor

Azt tapasztalom, hogy ebben a mindenféle változásokkal teli – nem feltétlenül tudatosult – világban a korábbinál többeknek van minden eddiginél nagyobb szüksége a népművelők és közösségfejlesztők – persze újszerű – munkájára. Ez természetes, hiszen a lényeges változásokhoz, átalakításokhoz, megújuláshoz mindenkor friss ismeretekre, szisztematikus és konvertibilis tudástőkére van szükség. A kultúrából tehát ilyenkor másra, másért és […]

Mik azok az NGO-k?

A nonprofit szektor, a harmadik szektor, nem kormányzati szervezet elnevezések mindegyike a civil szervezetek lényegi jellemzőit ragadják meg, de más és más aspektusból. Az egyik inkább a gazdálkodás módja oldaláról közelít, vagyis azt tekinti elsődlegesnek, hogy az illető szervezetek tevékenységének célja nem a szétosztható nyereség növelése, vagyis nonprofit. A másik, inkább az output oldaláról, azt […]

Betűk méretezése
Kontraszt