fbpx

A Parola múltja

A PAROLÁT 1990-ben jegyezték be, a közösségfejlesztés, közösségi munka országos terjesztésű szakmai orgánumaként. A lap közösségeknek, településeknek, azok intézményeinek és segítő szakembereinek szól.

A PAROLA legfőbb témái a közösség és a részvétel elméleti és gyakorlati kérdéskörei, a civil társadalom, a bevonás-bevonódás, a helyi cselekvés és a cselekvő állampolgáriság kialakulásának és megerősödésének szakmai elősegítése. Mindezt elméleti és a helyi fejlesztések során megvalósuló, elemzett gyakorlati tapasztalatok nyilvánosságra hozatalával éri el, s közreadja a kiemelkedő szakmai jelentőségű hazai és európai eseményeken – konferenciákon, nyári egyetemeken, hálózati találkozókon, szemináriumokon, műhelymunkákon – megszületett előadások és munkaanyagok rövidített és szerkesztett változatait is. Több éve folytatott gyakorlata szerint, gyakran első fordításban jelentet meg fontos külföldi tanulmányokat, s bemutatja a frissen megjelenő hazai és nemzetközi szakirodalmat.

A PAROLA egyre nélkülözhetetlenebb szolgálatot tesz a társadalomfejlesztési és vidékfejlesztési programokban, melyek építenek a helyi közösségek társadalmi-, kulturális- és civil részvételére, a lakosság és a helyi csoportok bevonására a közös döntésekbe, a kirekesztettek újra integrálása a társadalom intézményes és közösségi folyamataiba.

A PAROLA az utóbbi években egyre szélesebb körben terjedő hazai közösségfejlesztői, közösségi és civil képzések, közösségi művelődési és kulturális tanulmányok egyik szakirodalmi bázisát jelentő háttér is. Főiskolai, egyetemi kurzusok és felnőttképzések hallgatói is ebből a folyóiratból férnek hozzá fontos szakmai információkhoz, s a lap mind gyakoribb háttere különféle szakdolgozatoknak is. Ezért is fontos, hogy nagyobb könyvtárakban, egyetemi – főiskolai tanszékeken egyre több helyen válik hozzáférhetővé.

Jelentős önerő mozgósításával és a közreműködők önkéntes hozzájárulásával készül a lap, melynek megjelentését a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.

Folyóiratunk eddig hagyományos formában jelent meg, de print-változatát a https://kofe.hu/parola honlapon eddig is bárki ingyenesen letölthette, a megjelenés első évétől, 1990-től kezdve minden év minden lapszámát. Ez az oldal egyben az online archiválás követelményének is megfelel. Az internet megjelenésével már 1995-től fejlesztjük és bővítjük online közösségi adattárunkat, amelyben a korábbi (internet előtti) évek releváns szakmai anyagai is elérhetőek digitális formában. A közösségi adattár kezdetektől tárgyszavas rendszerben épült és bővült, így könnyű kezelhetőséget, keresési lehetőséget biztosít.

2013-tól lapunk online formában jelenik meg, s ez nem csak képanyagában, hanem hivatkozásában, kapcsolódó linkjeiben és interaktív jellegével is hozzáadott értékkel gazdagítja a Parolát, amely az adattár szakmai anyagaival is közvetlen összeköttetést teremt, így az további kapcsolódó információkhoz jelent hozzáférést az érdeklődő olvasók számára.

Az elektronikus folyóiratszámokat a http://kofe.hu/parola  subdomain-en publikáljuk, amely össze van kapcsolva egyesületünk honlapjával

(http://kofe.hu) és ezen is hírt adunk az újabb lapszám megjelenéséről és tartalmáról.

Az új formátum népszerűsítéséhez más civil szervezetek internetes felületeit is szeretnénk fokozatosan felhasználni, nemcsak bannerek, hanem figyelemfelkeltő video-riportok készítésével és elhelyezésével is.

A lapot művelődési intézményekben dolgozók, közösségi munkások, civil szervezetek képviselői, vidék- és településfejlesztéssel foglalkozók, önkormányzatok alkalmazottai és választott képviselői, nonprofit szolgáltató intézmények vezetői, pedagógusok, könyvtárosok, szociális munkások, lelkészek, környezetvédelemmel foglalkozók, esetenként agrárszakemberek és más a helyi közösségi cselekvésekben érdekelt és elkötelezett érdeklődők olvassák rendszeresen. A cikkek írói is zömmel az ő körükből kerülnek ki.

Kovács Edit, Elnök, felelős kiadó
Vercseg Ilona, főszerkesztő

Betűk méretezése
Kontraszt