fbpx

Parola 1992/4

Parola Folyóirat 1992/4

A csoportos problémamegoldás segítése

A civil társadalom kiépítése, működése során számos olyan fogás segítheti a szervezők, fejlesztők – s nyilvánvalóan a közösségek – munkáját, mely már bevált a siker- és hatékonyságorientált gazdasági szférában.

A közösségek megújulásának útjai

Oliver Stone JFK című filmje a közelmúltban ismét felkeltette az érdeklődést Kennedy elnök munkája és beszédei iránt. Az elnök egyik beszéde olyan üzenetet tartalmaz, amely különösen alkalmazható a közösségi újjászületés kihívására. Kennedy azt sürgette, hogy hallgatósága ne csak azt a kérdést tegye fel, hogy “Miért”, hanem tegye meg a következő lépést is, és azt kérdezze: […]

A közösségi művelődés és közösségi iskolák létrehozásának lehetőségei

Közösségi művelődés és közösségi iskola A közösségi művelődés egy olyan nevelési folyamat, amelyben a közösség alakul és fejlődik. A közösségi iskolák mint intézmények felismerik ezt a nevelési filozófiát és alkalmazzák a tanítási módszereikben.

A szomszédság mint a társadalmi cselekvés színtere

A szomszédság kifejezés, mely mind a német, mind az angol nyelvben a “közelség” fogalmára vezethető vissza, (Pfeil 271. o.) kapcsolatban áll a “közösség” etimológiájával is. A német közösségelméletnek – mint azt R. König 1968-ban megállapítja – két szava volt a közösségre: a “Gemeinde” és a “Gemeinschatt”: Az első egyértelműen a helyi közösségre vonatkozik, a másodiknak […]

A Szomszédsági Tanács szerepének meghatározása: Az Ashburtoni Szomszédági Tanács munkaanyagának fordítása

SZOMSZÉDSÁGI TANÁCS nem választott testület a tagság mindenki számára nyitott független bármely tevékenységtől az emberek egyenlő feltételekkel működnek együtt

A kisiskolákról: Szigetvári tanácskozás

A kisiskolákról tanácskozott seregnyi szakember Szigetvárott október egyik hosszú hétvégéjén; tanítók, tanárok, iskolaigazgatók, jegyzők, polgármesterek, a pedagógus szakma megyei, országos módszerészei, tudományos kutatói és jó néhány közigazgatási, településfejlesztési szakértő.

Szakiskola Csengerben: Gazdaképző speciális szakiskola

Nyár végén avatták Csengerben a művelődési intézményeket, az egy épületegyüttesben elhelyezkedő oktatási centrumot. A tartalmi munkára a különféle területeken érdekes elképzelések születtek. Egyik elképzelés a gazdaképző speciális szakiskola.

Szomszédsági stratégia: Egy példa a gyakorlati munkára

A Szomszédsági Kezdeményezés Alapítvány (Neighbourhood Initiatives Foundation – NIF) a lakónegyedek többségében legalább egy közös problémával birkózik, mégpedig, hogy a lakossági csoportok és az önkormányzatok nagyon nehézkesen tudnak csak szakmabeli dolgokban szót érteni, holott munkakapcsolat eléréséért küzdenek. Gyakori a Mi és Ők konfliktus tovább éltetése is. A szakemberek – politikusok, önkormányzati hivatalnokok, fizetett alkalmazottak az […]

Hogyan nyissunk magániskolát?

A magyarországi alapítványi és magániskolák első országos konferenciáján sok szó esett az iskolaalapítási gondokról. Kiderült, csak kevesen tudják, hogyan tegyék meg az első lépéseket, milyen hivataloktól szerezzenek be papírokat, honnan igényeljék a fejkvótát. Felvilágosításért Krucsai Anikóhoz, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium főelőadójához fordultunk.

A kultúra propagálójából a helyi társadalom önfejlesztő intézménye: Lehet-e forradalmi úton olyan viszonyokat teremteni, melyeknek nincs kapcsolata a múlttal?: Egy 1925-ös tanulmányból

Balipap Ferenc: A “kultúra” propagálójából a helyi társadalom önfejlesztő intézménye

Faluakció

Az 1980-ban alapított Helyes Életmód Díjjal (Right Livelihood Award), amelyet Alternatív Nobel díjnak is szoktak nevezni, azokat az erőfeszítéseket jutalmazzák, amelyek példaértékű megoldásokat keresnek korunk olyan kihívásaira, mint a fegyverkezési verseny, a szegénység és a munkanélküliség, a kultúra hanyatlása, az emberi jogok megsértése, a társadalmi igazságtalanságok vagy az etikátlanul felhasznált tudományos ismeretek.

Környezetbarát közösségek (4.) : Bajaink sorolása nehézségekkel

TV műsorok nyilván csak az emberek egy részéhez jutnak el A nyílt fórum talán mindenki számára érdekes lehet, vélték. Veszélyességi pontrendszer

Betűk méretezése
Kontraszt