Duna Liga

1993/2

Legyen szabadság, barátság, egyetértés és együttműködés a Duna-medence tájain!
Ezt kívánja e térség minden népe, nemzete!
Közép-Európa országaiban már jóideje szerveződnek olyan kis közösségek-klubok, egyesületek, amelyeknek céljai közel azonosak: az itt élő népek egymással megbékélve, öszebarátkozva, együttműködve valósítsák meg megújulási törekvéseiket az önállósági – önigazgatósági – elv teljes érvényesülésével.


A múlt béklyóitól szabadulva most végre itt az idő, amikor mindenfajta ellenséges akciók helyett konszenzust köthetünk, kezet foghatunk egymással a bizalmi elv érvényesülésének szándékával. Ez az együttműködési készség megakadályozhatja, hogy az itt élő népek és nemzetek, egymás ellenére pazarolják el drága idejüket, ahelyett, hogy vállvetve segítenék egymást kilábalni abból a válságból, amelybe az elmúlt évtizedek történései hajtottak be valamennyiünket…
Csak rajtunk múlik, hogy fölemelkedhessünk valamennyien méltó európai kultúrhelyünkre! Valljuk és hisszük: együttes erővel könnyebb munkálkodnunk és eredményt elérnünk!
Hasonló hitvallású cseh és szlovákiai, romániai, délszláv és osztrák szervezetekkel történt kapcsolatfelvétel után Magyarországon is megalakult, zászlót bontott az az egyeüslet, amely a duna menti sorsközösséget felelősséggel felvállalópolgárok szervezete: a DUNA LIGA -, amely egyesület, szövetség és mozgalom kíván lenni mindenki hasznára és boldogulására.
Alakuló közgyűlésünk 1991. év március 22-én elfogadta az alapszabályt, mely rögzítette célkitűzéseinket:
,a Duna mentén egy sorsközösségben élő népek egymással összefogva haladjanak nemzeti megújulásaik felé. Meg kell akadályozni azt, hogy e térségben hatalmi érdekek úgy érvényesüljenek, hogy ezeket a népeket, nemzeteket egymással szemben kijátsszák, bujtogatással szítsák torzsalkodásukat, hogy politikai játékszerűkké legyünk mi: a Duna mente népei. Szervezetünknek minden törvényes eszközt és lehetőséget fel kell használnia – kulturális, gazdasági, társadalmi, baráti kapcsolatok kiépítésével -, hogy népeink közös érdekeit szolgáljuk: közös boldogulásunk céljából.”
Várjuk tagjaink közé a velünk együttgondolkodó és érző, cselekvésre kész polgárokat és szervezeteket.
A Duna Liga levélcíme: 1119 Budapest, Tétényi út 100/c.
Tel.: 161-0057 és 132-42-83
(Tóth Károly)
A DUNA LIGA Elnökségének nevében:
Harcos István elnök