fbpx

Parola 2007/1-2

Parola Folyóirat 2007/1-2

Közösség-konferencia az Aktív európai állampolgáriságról

A Varga A. Tamás emlékére 2002 óta minden évben megrendezendő Közösség konferencia 2006-os témája is az Aktív európai állampolgáriság volt. A következőkben 2006. november 9-11-én elhangzott előadások szerkesztett változatát olvashatják. (A szerk.)

Az Állampolgári részvétel Hete + 2006

Az Állampolgári Részvétel Hete előzményei A CEE Citizens Network (Közép-Kelet Európai Állampolgári Hálózat. A szerk.) egy 17 országot összefogó társadalomfejlesztő szerveződés, melynek fő céljai, hogy: – felhívja a közvélemény figyelmét a kelet-közép-európai állampolgári kezdeményezések potenciáljára és hatására, – fejlessze az állampolgárok képességeit, növelje kapacitásait a helyi és országos ügyekben való hatékonyabb részvétel érdekében, – Támogassa az […]

A svéd demokrácia: a lakosok és az önkormányzat megosztott felelőssége Városrész-megújítási program Stockholm 10 külvárosában

(Részletek a stocholmi Közterületi és Ingatlantanács elnökhelyettesének projektismertetőjéből. A szerk.)

Virtuális esettanulmány: Anna és Johannes

„Anna és Johannes Kunbábonyban, a Nyári Egyetem táborában ismerkedtek meg, 2005-ben. Johannes Dániából érkezett, a Kristeligt Studenter-Settlement képviseletében, Anna a Felső-Kiskunsági Közösségi Munkások Egyesületének önkénteseként dolgozott a Nyári Egyetemen. Johannes szeretette volna e-mailben megnyugtatni a családját szerencsés megérkezéséről, de Kunbábonyban, a kis tanyaközpontban még nem épült ki az internetkapcsolat, ezért Anna, aki egy Kunszentmiklós nevű […]

O.P.E.R.A. Hogyan tudja a közösségfejlesztés a legjobban elősegíteni az állampolgárságot?

Hans az előadása megtartása után megdolgoztatta a konferencia résztvevőit: az OPERA-módszert megtanítva annak megválaszolását adta ki feladatul, hogy hogyan tudja a közösségfejlesztés a legjobban támogatni az aktív állampolgárságot? Helyszűke miatt nincs mód a módszer finom építkezésének lépésről lépésre történő ismertetésére, csak a csoportokban értelmezett legjobb elképzelések felsorolására, valamint a végeredmény: a rangsorolt válaszok ismertetésére.

Közbizalom 2006 Készítette a Közösségfejlesztők Egyesülete és a Magyar Művelődési Intézet Közösségfejlesztési Osztálya 2006. szeptember 15-e és 30-a között az Állampolgári Részvétel Hete keretében

Ebben az évben, immár második alkalommal végeztünk szúrópróba-szerű országos vizsgálatot a hazai lakosság állampolgári részvételi készségének és a közintézmé­nyekbe vetett bizalmának a megismerésére. Közösségi munkával, közösségfejlesztéssel foglal­kozó szakmai műhelyünknek természetesen nem lehet célja rendszeres szociológiai kutatások szervezése, adott­ságaink sincsenek erre. Ám a közösségi munkában szerzett gyakorlatunk, a társadalmi tőke jelenlétének kutatása – amely a közösségi […]

Szabad állampolgárok! Magyarországon. Európában. III. Nyári Egyetem az aktív állampolgáriságról, a demokrácia technikáiról

Széles a palettája a társadalomfejlesztő szakmai eseményeknek, s mi mégis úgy éreztük, hogy fontos, új színeket is ki tudunk rajta kikeverni. A Közösségfejlesztők Egyesülete, együttműködve a Magyar Művelődési Intézettel és a Civil Kollégium Alapítvánnyal, 2004-ben szervezett először kötetlen munkaformájú, családis légkörű, ám mégis komoly szakmai tartalmú nyári találkozót, megszólítva a közösségi munka különböző területein és […]

Betűk méretezése
Kontraszt