fbpx

Parola 2000/1

Parola Folyóirat 2000/1

A képzések módszertanáról

A „Képzők képzője” program keretében számos módszertani kérdés merült fel, ezekre most terjedelmi okokból nem térhetünk ki. Fontosnak tartunk viszont néhány vizsgálódási szempontot közzé tenni.

Az Autonómia Alapítvány erőforrásairól

E-mail-interjú Csongor Annával, az Alapítvány ügyvezető igazgatójával Az Erőforrások megújuló rovatában elsőként az Autonómia Alapítvány igazgatónőjétől, Csongor Annától kértünk interjút: működésükről, eredményeikről és terveikről kérdeztük. Minden szervezet, így a mi alapítványunk életének is különböző életciklusai vannak. Bíró András létrehozta, megteremtette. Én a harmadik évben érkeztem, amikor már megvoltak a stabil adományozók, megvoltak a programok keretei, […]

Csináljunk levelezőcsoportot!

Az egroups szolgáltatás a cikk megjelenése után beolvadt a YAHOO portálba, ezért a cikkben lévő “@egroups” elnevezést a “@yahoogroups”-ra, a “www.egroups. com”-ot pedig “groups.yahoo.com”-ra, vagy yahoogroups.com-ra kell kicserélni!

Megfigyelés és cselekvés

Válogatás a közösségi munka elméleteiből Válogatta, fordította és a bevezetőt írta: Varsányi Erika Az utóbbi két évtizedben szakmává – vagy szerényebben: szakterületté – formálódó hazai közösségi munka egy újabb értékes fordításkötettel és az azt bemutató jelentős tanulmánnyal gazdagodott. A „Megfigyelés és cselekvés” c. kötet Varsányi Erika bevezetőjével és fordításában jelent meg, nem csak figyelemre méltó, […]

Gazdaságfejlesztés és vállalkozás- élénkítés

A Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Területfejlesztési Kistérségi Önkormányzati Társulás programja Sokak által jól ismert a „Gyors Reagálás-program”, amely az Amerikai Egyesült Államok Munkaügyi Minisztériumának és a Magyar Köztársaság Szociális és Családügyi Minisztériumának közös kezdeményezéseként 1996-ban kezdődött Magyarországon. A „Gyors reagálás” kifejezés mind a gazdaságfejlesztési, mind a válságkezelési modellt is jelöli.

Gondolkodjunk a demokráciáról!

Képző tanárok felkészítése a közösségi szempontú demokrácia-képzésekre A program előzményei a Parola 1999/ 3–4. számában a 29. oldalon olvashatók. Ebből megtudható, hogy a Közösségfejlesztők Egyesülete és képzési szervezete, a Civil Kollégium munkatársai felismerték, hogy a helyi társadalmak demokratikus fejlesztése nem képzelhető el a demokrácia tartalmának és technikáinak ismerete nélkül, s az alapvető demokratikus ismeretek felelevenítése […]

Helyi cselekvés

A program bevezetése Az előkészítés 1999-ben készítette elő a Közösségfejlesztők Egyesülete a „Helyi cselekvés” (Small Grants) Programot, melynek fő munkafázisai a következők voltak: egyeztető tárgyalások, partnerek keresése, forrásteremtés, szakértői szolgálat és adományozó bizottság felállítása.

Betűk méretezése
Kontraszt