fbpx

Parola 1999/3-4

Parola Folyóirat 1999/3-4

Hálózat

Az előző rész az 1999 I. szám 13. oldalán található, amelynek végén azt ígértük, hogy a World Wide Web-bel folytatjuk. A web szó magyar jelentése szövet, szövedék, háló, tehát innen adódik a magyar elnevezés világháló. Sokan ezt azonosítják az Internettel, pedig ez csak annak egy része. Annyi azonban tény, hogy ma talán a legnépszerűbb az […]

Fogalomtár

Egy tradicionális szakma nevét ha kimondom, az idők hozta közmegegyezés nyomán többnyire hasonló szerepkörre, tevékenységre gondolunk. Az alábbiakban a közösségfejlesztésnek – egy nálunk rövid múlttal rendelkező szakmának – mutatjuk be többféle megfogalmazását különböző megközelítésekből, forrásokból idézve.

Bemutatkozik a Fiatalok a Vidékfejlesztésért Egyesület

A Fiatal Térségfejlesztők Egyesülete (FTE) 1999 végén alakult azzal a szándékkal, hogy az egyetemről nem régen kikerült, vagy a végzéshez közel álló térségfejlesztési szemléletű szakemberek számára fórumot teremtsen

Ajánlás a települések, a települési társulások és a megyei önkormányzatok ifjúsági referenseinek feladatköréhez

Az önkormányzatok és az ifjúság ügyeinek közös megoldására társult települések ifjúsági referense ellátja a gyermekek és a fiatalok érdekében végzendő feladatokat, és megoldási lehetőségeket keres az ifjúság korosztályi problémáira. A megyei önkormányzat ifjúsági referense elsősorban koordinatív munkájával segíti a gyermekek és a fiatalok ügyeinek megoldását.

"Tető az együttlét felett" Roma közösségi házak vezetőinek és önkénteseinek felkészítése

1999 július óta a Közösségfejlesztők Egyesülete – együttműködve a COOB Bt-vel – egy új programba kapcsolódott be a Soros Alapítvány felkérésére. Az alábbiakban ennek az előzetes összefoglalását olvashatják. Következő számunkban részletesen tájékoztatunk az azóta elindult munka tapasztalatairól.

Gondolatok a Felső-Kiskunsági Közösségi Munkások Egyesületének tevékenységéről

I. Az előzményekről A Felső-Kiskunság hat településén, Kunszentmiklóson, Kunbábonyban (tanyabokor, nem önálló település), Tasson, Szalkszentmártonban és Kunadacson 1998. májusában a Közösségfejlesztők Egyesülete közösségi feltáró munkát végzett, amelynek során helyi változásokat szorgalmazó emberekkel kerültünk kapcsolatba. Több közös helyi problémafeltáró beszélgetés során választódtunk ki, mint helyi aktivisták és vállaltuk, hogy saját településünkön közösségi munkát végzünk.

Néha csak az ártalom csökkenthető

Gyakran van úgy, hogy az ember csak akkor fordul szakemberhez segítségért, vagy addig halogatja amikor már olyan baja támad, hogy egyedül nem bír vele. Van, hogy csupán arra vágyik, enyhüljön a látogatást kiváltó ok, pl. a fájdalom, a teljesítményzavar stb. Ezzel szemben általában az a szakmai szempontból nyilvánvalóan indokolt alapelvárás, hogy meg akarjanak szabadulni a kárt okozó […]

Média a helyi közösségek kezében

– Vendégünk a Civil Rádió stúdiójában a Fekete Doboz Alapítvány szerkesztője Upor Péter. Mi egy jó fél éve találkoztunk a Magyar Rádió márványtermében. Romák a médiában – ezzel a címmel szerveződött egy szeminárium, ahol Te egy érdekes eszmefuttatást tartottál arról, hogyan próbáljátok a romákat segíteni, felkészíteni közösségi műsorok készítésére. Miről is van itt szó? – […]

Feladatok és lehetőségek az ezredfordulón a civil szervezetek előtt a település- és közösségfejlesztésben

Bevezetés 10 éves a Közösségfejlesztők Egyesülete, amely azonban 1989-es megalakulása előtt egy másik 10 éves előzményt tudhat magáénak, hiszen a ‘80-as évek elejétől beszélhetünk hazánkban tudatos közösségfejlesztésről. Hogy mit ért el ezalatt a 20 év alatt a magyar közösségfejlesztés? Sokat és keveset. Sokat, mert helyi fejlesztéseire építkezve kidolgozott egy új humán segítő szakmát, amelynek ma már […]

Demokrácia program - a Civil Kollégium kereteiben

A Közösségfejlesztők Egyesülete képzési szervezetén, a Civil Kollégiumon keresztül partnerkapcsolatot létesített az angliai Northern College-dzsal és rajta keresztül a Ruskin College-dzsal, valamint a leedsi egyetemmel. E szervezetek a SOCRATES–PEDEC program keretében egy távoktatási tanító-tanuló programcsomagot dolgoztak ki, amely az alábbi 6 modulból áll:

Az Európai Unió által a tagjelölt országoknak nyújtott segítség

Az Európai Unió küszöbön álló bővítése jelentős esemény és igen nagy feladat, mivel a csatlakozni kívánó országok társadalmi és gazdasági problémái jelentősen eltérnek egymástól, valamint a strukturális politikák részben vagy teljesen hiányoznak. Ezeknek a hiányoknak a felszámolására az EU, most először, a csatlakozó országok számára pénzügyi segítséget nyújt a csatlakozás előtti időszakban

A Mánfai Önsegítő Mezőgazdasági Csoport

A címbeli közösség egy baranyai kis faluban működik. Több szempontból is különleges: tagjai, az alakulás folyamata, a közösséggé szerveződés nehézségei az együtt végigjárt út miatt. Létezése példa arra, hogy egyszerű, nagyrészt iskolázatlan emberek is válhatnak települési szervező erővé a közösségi munka által. Egyéni boldogulásuk szorosan összefügg a falu adottságaival, ezen adottságok bővítésében nekik is jelentős […]

Közösség, hagyomány, kultúra: Kistérségi összefogás a Sárvíz mentén

1997-től kísérem figyelemmel Fejér megye közepén, a Mezőföldön fekvő nyolc község: Aba, Csősz, Káloz, Kisláng, Sárkeresztúr, Sárszentágota Soponya és Tác szövetségének, azaz a Sárvíz Kistérségnek szerveződését, fejlődését. Ez egy spontán módon, a települések által önállóan szervezett, nem statisztikailag kialakított térség. Abán, a térség legnépesebb (4200 fős) községében egy nagy hatású, tudatos közösségszervező településpolitika biztatásával a […]

Közösségi vállalkozásokat segítő szolgálat

Az ötlet nem új keletű. A közösségfejlesztők egy szakmai csoportja már több, mint öt éve azon munkálkodik, hogy a közösségi alapon szerveződő szövetkezetek és vállalkozások segítésére megfelelő intézményi formát találjon. A segítő munkában a tervezés alatt gyakorlatot szereztek többen is. A Felső-Kiskunságban erősen jelentkezett az igény egy ilyen szervezet létrehozására, ezért a tervezet az itteni […]

Betűk méretezése
Kontraszt