fbpx

Parola 2000/4

Parola Folyóirat 2000/4

Civil Rádió

Veszed az adást ?! Az idő kezdetétől fogva létezünk, de nem sejtettétek, hogy itt élünk köztetek. Egészen mostanáig…

Helyi cselekvés program

A program támogatói a Mott Alapítvány, a Rockefeller Alapítvány, a Levi Strauss Alapítvány és a Soros Alapítvány Előzmények a Parolában: 2000/1. Helyi cselekvés (a program bevezetése) 2000/2. Apaj, Bárdudvarnok, Makra, Zalaegerszeg 2000/3. Görcsöny, Nádasd, Tass

Civil társadalom és nonprofit szervezetek

A MEH Civil Kapcsolatok Főosztálya 1998 őszétől rendszeresen tartott csoportos és egyéni konzultációkat a magyar civil közvéle-ményt alakító önkéntesekkel, döntéshozókkal, kutatókkal, oktatók-kal, szakértőkkel, civil vezetőkkel és az államigazgatás érintett vezetőivel. A párbeszéd alapján született meg a civil szektor civil fejlesztését szolgáló képzési és kutatási középtávú program. Mind-két program a szektor jövőbeli fejlődésének legfontosabb irányaira építve […]

Önkéntesek,önkéntesség kiadványainkban, gyűjteményeinkben

PAROLA A hasznosság tudata önbizalmat ad. 1997., 1. sz., 14–15. Az Önkéntes Szektor Televíziója Európában. 1996., 1. sz., 2. Az önkéntesség újjászületése Közép–Kelet Európában. 1996., 4. sz., 18.

Az önkéntesmunka értékei a helyi társadalomban

Péterfi Ferenc beszélgetése a Civil Rádióban 2000 novemberében Beszélgetőpartnereim Zám Mária szociológus, aki főrendezője volt az „Első önkéntes nemzetközi konferencia Kelet-Európában” című rendezvénynek; Templom Józsefné, a Nap Klub Alapítvány vezetője és Csécsei Béla, Józsefváros polgármestere, akinek egy kicsit talán más a viszonya a nonprofit szervezetekhez, mint amit a hagyományos önkormányzati gyakorlatból megszoktunk.

A cigányság helyzete az Észak - Magyarországi régióban

gyűjtőcímmel tizenkét részesre tervezett dokumentumfilm-sorozat forgatását kezdtük el munkatársaimmal, saját pénzből, minden külső támogatás nélkül. A forgatás 1994. december 11-én Miskolcon és Borsod megyében a ma már történelminek tekinthető, első kisebbségi önkormányzati választások eseményeinek rögzítésével kezdő-dött. Ez képezte tervezett tizenkét részes dokumentumfilm-soroza-tunk kiindulási pontját, mivel Magyarországon a kisebbségi önkor-mányzati választásokat követően, ebben a térségben alakult […]

Az önkéntesség nemzetközi éve, 2001.

ELŐZMÉNYEK: A 2001. évet az ENSZ az Önkéntesség évének nyilvánította. A megnyitásra 2001 januárjában, Amsterdamban, egy nagy nem-zetközi rendezvény keretében került sor. Ennek előkészítése-ként, az elméleti kérdések tisztázása végett rendeztek meg egy szemi-náriumot Hollandiában, Hilversumban, 2000. május 11–12-én. Ms Sharon Capeling, az ENSZ Önkéntes tevékenységek koordinátora vezette a szemináriumot, ahol neves elméleti szakemberek tartottak előadásokat […]

Meddig "hallatszik" a Toronyhír

Először 1988 novemberében „jött a Toronyhír”: Újpalota, a kerület, sőt a főváros egyik első független, helyi folyóirata volt akkor. Nagy reményekkel és kedvvel alapította egy addigra már a helyi függetlenségi harcokban gyakorlottá vált civil közösség: az Újpalotaiak Baráti Köre Egyesület tagjai. Nem mérlegeltük akkor részleteiben, hogy milyen hosszú távon fogjuk tudni meg-jelentetni az újságot, mint […]

Betűk méretezése
Kontraszt