fbpx

Parola 1994/2

Parola Folyóirat 1994/2

Hogyan csinálják Nyugaton?: Az agrárhitelezés gyakorlata

A közelmúltban tanulmány készült a hat fejlett ipari állam – Németország, Hollandia, Franciaország, Svédország, az Egyesült Királyság és az USA – pénzügyi intézményrendszeréről és agrárhitelezési gyakorlatáról. Ennek tanulságaiból idézünk.

A Kígyós-díj 1993. évi kitüntetettje

Pörös Béla

A falvak felelőssége - felelősségünk a falvakért

A fővárosban és a 184 városban él az ország lakosságának 60,9 százaléka, a 2898 községben a további 39,1 százalék (1991-es adat). Azonban bátran állíthatjuk, hogy a városi lakosság egy része is falusias körülmények között, vagy legalábbis kertvárosokban, földközelben él. Feltételezhetjük tehát, hogy a lakosságnak mintegy a fele az ország területének körülbelül 80 százalékát használja. (Az […]

Pécsbányatelep élni akar

,A szenet onnan kell kibányászni, ahol van!” – jelmondattal a Mecseki Bányatröszt annakidején tervbe vette Pécsbányatelep úgyszólván teljes felszámolását. Esetleg mutatóba maradt volna néhány ház. A szénvagyon jelentős mennyisége a kórház és a telep alatt van, a kiterjedt mező bőven megéri a felszín épületeinek megszüntetését. Végeredményben több ház lakója fér el egyetlen panelben is. Akkor […]

Gondolatok a térségfejlesztésről

Hallottam a rádióban: A kormány Békés megyébe látogatott, és írégetet tett arra, hogy intézkedést tesz a térség felemelkedése érdekében. A pályázati felhívást egy szaklapban olvastam. Az OFA meghirdette pályázatát, amelynek egyik témaköre: kistérségi fejlesztési programok támogatása.

Kispad Alapítvány

A Baranya Megyei Bíróság Pk. 21124/1993/4. sz. ügyiratában hozott végzése szerint a KISPAD Alapítványt 621. sorszám alatt nyilvántartásba vette. Az alapítvány székhelye: 7967 Drávafok, Arany J. u. 1. Tel.: (73) 352-320

Szövetkezetfejlesztés: Angol-magyar szövetkezetfejlesztési tanfolyam 1994. április 18-22

1994. április 18-22-ig megtartottuk az angol-magyar szövetkezetfejlesztési tanfolyam első szemináriumát. 20 fős csoportunk egy közösségi vállalkozási formával foglalkozott közösségfejlesztői szempontból. Szándékunk szerint erre a témára még többször visszatérünk, most – helyszűke miatt – csak egyik tanárunk, Judith Reynolds egy előadásának rövidített változatát közölhetjük. (Vercseg Ilona)

Lépcsőházi közösségi munka az I. kerületben

Egy évvel ezelőtt megkezdtem tanulmányaimat a közösségfejlesztő kurzuson. Ez persze nem különösebben érdekes bejelentés, hacsak nem oszthatom meg a kedves olvasóval azt az élményt, amiben részem volt. Ez a rácsodálkozás, az ,aha” élménye. Öt évvel annak a családsegítő központnak a megnyitása után, ahol családsegítőként dolgozom, fedeztem fel, tudtam meg, hogy mi akkor, 1988-ban közösségfejlesztő módszerrel […]

A kecskédi közösségi felmérés

Dokumentum A község német nemzetiségű, 1800 lakossal, Komárom-Esztergom megyében. A programot a megyei középfokú közösségfejlesztő képzés keretében indídottuk el. A képzés szakmai irányítója Vercseg Ilona, így a közösségi felmérés programját is ő dolgozta ki. Ez egyben a tanfolyami hallgatók számára a gyakorlati képzést is jelentette. A tanfolyam résztvevői: Malomsoki László – Kisbér, Mányoki László – […]

Garzonok gyermekes fiataloknak

Fizetniük, tanulniuk, dolgozniuk kell

A Settlement-gondolat időszerűsége Magyarországon

A szociális munka intézményeinek megannyi formájával találkozhatunk ma már Magyarországon is. Legismertebbek ezek közül a családsegítő központok, szociális otthonok, idősek napközi otthonai, nevelőotthonok. Az önkormányzatok létrejöttével azonban megszűnt az a paternalista gondoskodás, amely az állami szociálpolitikát jellemezte korábban. Dinamikus fejlődésnek indult a nonprofit szféra. A civil társadalom önszerveződése azonban ennél jóval többet jelent: a társadalom […]

Önszerveződés alakulása Magyarországon

Az önszerveződés gyakorlata és igénye a modern társadalmak terméke, mely összefügg a hagyományos közösségek felbomlásával, a közösségek helyetti társadalmak kialakulásával, a városiasodással-iparosodással, a munkamegosztás fokozódó differenciálódásával, az elidegenedés megjelenésével, a hatalom centralizálódásával, a fokozódó bürokráciával, az egész modernizációs kérdéskörrel, melyben megindulnak az individualizáció és az érdekérvényesítés bonyolult, áttételes folyamatai.

Betűk méretezése
Kontraszt