fbpx

Parola 2010/2

Parola Folyóirat 2010/2

Csatlakozási felhívás

Parola

Csatlakozási felhívás Add tovább tudásodat, közjóért való tenni akarásodat, tapasztalataidat és oszd meg/erősítsd kapcsolati rendszeredet! Építsünk együtt egy országos önkéntes mozgalmat a települések életképességének fokozása és az ifjúság demokratikus elköteleződése érdekében! Fontos, hogy a fiatalok az eddiginél jobban segíthessék egymást, hogy az idősebb fiatalok együtt dolgozhassanak a helyben élő fiatalabbakkal, hogy nevelő-tanító szerepet vállalhassanak egymásért […]

Add tovább! Fiatalokkal a települési közösségekért

Parola

Előzetes szempontok egy országos közösségi mozgalom kialakításához. Szakmai Nap, 2010. április 12. Budapest, I. Corvin tér 8. 1. Programindító előadás „Az ember csak úgy találomra dúdolgat, és oda se gondol. Egyszer csak észreveszi, hogy valami határozott, kerek dallam alakul ki. Akkor megáll az ember: Hogy is volt csak? Akkor visszatapogat a dal első, kezdő hangjai […]

Programozó közösségi munkások – utazási kedvcsináló

Parola

Pakolás A közösségi munka ritkán látogatott szigete a nyílt forráskódú programozók világa. Mielőtt szervezett felfedező túrára indulnánk, tegyük tisztába az alapfogalmakat!

Hatékony érdekképviselet kialakítása az Észak-alföldi régió területfejlesztésben érintett civil szervezetei körében

Parola

Kiindulópontok Több mint öt éve jogszabály teszi lehetővé, hogy a területfejlesztésben érintett civil szervezetek beleszólhassanak a területfejlesztés döntéshozatali folyamataiba a kistérségi szinttől egészen az országos szintig. Ennek eszköze és kerete a civil egyeztető fórumok (CEF) alakítása és működtetése, ahová azok a szervezetek kérhetik felvételüket, melyek alapszabályukban rögzítetten területfejlesztéssel, környezet- és természetvédelemmel foglalkoznak, avagy nők–férfiak esélyegyenlőségéért […]

Kilenc nemzet képviselői hollandiai tapasztalatcserén

Parola

2009 áprilisában a debreceni Életfa Segítő Szolgálat Egyesülettől kaptunk egy felhívást egy hollandiai tanulmányúton és képzésen való részvétel lehetőségére, melynek középpontjában a vidékfejlesztés, azon belül is egy település fejlesztési tervének az elkészítése áll. A lehetőséget megpályáztuk és elnyertük. Ebben a cikkben a Hollandiában szerzett tapasztalatainkat összegezzük.

Az érdekvédelem dinamikája

Parola

Nem tudom részletesen feltárni a hatásmechanizmusát, és nyilván arra sem vállalkozhatom, hogy uraljam, alakítsam, befolyásoljam e dinamikát azokban az ügyekben, amelyekben én is érintett szereplő vagyok, és azt sem gondolom, hogy ez valami nagyon nagy újdonság. Mégis úgy gondolom, hogy megéri a szót, mert nemcsak fontos, jelentős, az érdekvédelmi, mozgalmi ügyekben alapvető fontosságú tényező, élmény, […]

A Közösségi kezdeményezéseket támogató szakmai hálózat (KÖZTÁMHÁLÓ) jövője

Parola

Hálózatunk öt éves együttműködés után érzékeny és a jövőjét meghatározó időszakhoz érkezett: képes lesz-e a megszűnő állami támogatás után is megszervezni és fejleszteni önmagát? Más szóval: képes lesz-e a helyi közösségek érdekeit, valamint saját hálózati érdekeit megfogalmazni, közvetíteni és a fenntarthatóságát biztosító támogatásokat mozgósítani?

Megalakult a Szociális Szövetkezetek Országos Szövetsége (SzOSzöv)

Parola

Szociális Szövetkezetek Országos Szövetsége (SzOSzöv) 2051 Biatorbágy, Nagy u. 10. +36/309-410-329 e-mail: szoszov@gmail.com 2010. május 21-dikén Kunbábonyban, a Civil Kollégium NCA pályázatának segítségével, megalakult a Szociális Szövetkezetek Országos Szövetsége (SzOSzöv), amelyet a következő tizenegy szociális szövetkezet alapított meg: Alsómocsoládi Falugazda Szociális Szövetkezet; Aquarius Népfőiskola és Szociális Szövetkezet; Brumm Szociális Szövetkezet; Dél-békési Falukép Szociális Szövetkezet; Felső-bácskai Szociális Szövetkezet; Gerényesi […]

Részlet Péterfi Ferenc: Érdekképviselet, érdekvédelem, hatalomkontroll – mivégre? című tanulmányából

Parola

Teljes terjedelmében a Civil Szemle 2009/1–2. számában olvasható! (A szerk.) …A számadatok elemzését követően kíséreltet teszünk a belső, tartalmi, minőségi jellemzők vizsgálatára; az érdekérvényesítő és a hatalomkontrolláló funkciók gyakorlati elemzésére. Kuti Éva jó 10 éve írt, s gyakran alapműként hivatkozott könyvében a „Hívjuk talán nonprofitnak…” című kötetben (1998 Budapest, Nonprofit Kutatócsoport) egy jól kezelhető tipológiát […]

Betűk méretezése
Kontraszt