fbpx

Parola 2002/1

Parola Folyóirat 2002/1

Elhittük, hogy van értelme a munkánknak - A partnerség kiépítésének folyamata Rudabányán

Rudabánya Borsod-Abaúj-Zemplén megye észak-keleti részén, Kazinczbarcikától 15 km-re fekvő település. Sorsát különleges természeti adottságai határozzák meg: Lakói évszázadok óta bányászattal, iparral foglalkoztak. 1920 után itt található Magyarország egyetlen vasérclelőhelye, melyet 1962-ben ércdúsítómű építésével kívánt kihasználni a szocialista ipartelepítés. Jelenleg egyetlen munkahelye van, a 75 embert foglalkoztató Ruda-Gipsz Kft.

Az a jó, amit mások találnak ki és részt is vesznek benne - Részletek a Roma követőprogram zárószemináriumán elhangzottakból

„Most gyakran úgy érzem, nehéz helyzetben vagyunk, hiszen ez a mag, akik kezdeményezünk, csak öt–hat emberből áll. Négy éve kezdett ez a csapat dolgozni, akkor fogalmunk sem volt arról, hogy mit akarunk, arról meg pláne nem, hogy ezt hogyan kell csinálni. Ezt, ez alatt az egy év alatt, reméljük megtanultuk. Háromféle módszerrel dolgoztunk: kérdőíves felmérést, […]

Egy felrepített, de meg nem valósított ötlet: A „SZÉPÜLŐ HÁZAK” PROGRAM

A “Szépülő házak” program torzója, amely a különféle beszámolókban többször visszaköszönt. Mi is az ötlet lényege? Tamási képviselői vetették fel az egyik közösségi szemináriumon, hogy egy ilyen programról gondolkodnak a maguk szomszédságában: Rácvölgyben. Itt is, mint sok más helyen, nagyon sok lerobbant, öreg, elhanyagolt ház van, amit a bennük élők nemigen tudnak önmagukban felújítani, modernizálni, […]

Követő program, Okány

A helyi közösségi munkát végzi: Lingurár Sándor Külső, segítő szakember: Kovács Edit Minden ember életében vannak „piros betűs” munkák, nekem ilyen munka az okányiakkal való együttműködés. Írásomban a számszerűen, programszerűen kevésbé mérhető – emberi, felfogásbeli – változásokra, illetve a segítő (fejlesztő) feladataira, lehetséges szerepeire szeretnék utalni.

A romák társadalmi részvételének megerősítése közösségi fejlesztőmunkával

A romák társadalmi részvételének megerősítése közösségi fejlesztőmunkával „A cigányok legtöbb csoportjának életét elsősorban a hiány jellemzi, a megfelelő kereset és jövedelem, a jó lakás, a kielégítő ruházkodás és étkezés, az egészséges ivóvíz, az iskolázottság és a nem cigányokkal való versenyképesség hiánya. De nem csak hiányt tapasztalunk körükben, hanem pozitívumot, többletet is, amely egész életünkre szóló […]

Az Észak-Magyarországi Roma Unió 10 év alatt végzett munkájának vázlata

Kiadtunk egy néhány oldalas, romáknak szóló ingyenes szociális, munkaügyi, egészségügyi, környezetvédelmi hírlevelet, amelyben megfelelő információkkal tudjuk ellátni az Ózd és vonzáskörzetében élő romákat. (2001)

Folyamatokban gondolkodni - Roma közösségfejlesztő program

Köszöntő A Soros Alapítvány és a Közösségfejlesztők Egyesülete nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm a „Roma közösségi ház” program záró szemináriumának résztvevőit, a helyi partnereket – polgármestereket, képviselőket, a szakmai szervezetek képviselőit –, a programban dolgozó aktivistákat, a Soros Alapítvány munkatársait és minden kedves érdeklődőt. Szemináriumunk célja bemutatni, hogy néhány települési közösségben milyen eredményeket értek el […]

Közéleti roma nők a helyi cigány családokért a barcsi cigánytelepen

A dél-somogyi határmenti kisvárosban, Barcson mintegy 1400 lakosú cigánytelep van a város szélén. A telep falusias hangulatú, jobbára gondozott házakból áll. A városközpontból hamar elérhető, a távolság nem méterekben, hanem inkább az életminőség különbözőségében mérhető a város többi lakójához képest. A Barcsi Cigány Kisebbségi Önkormányzat és romák alapította civil szervezetek dolgoznak a telepiek tartós foglalkoztatásának, a helyi […]

A hátrányos helyzetűek

„…Számos korai munka helyezett nagy hangsúlyt azokra a tevékenységi formákra, amelyekre a hátrányos helyzetben lévők saját erejükből képesek. A hangsúlyt főleg a segítség nélküli, vagy más hátrányos helyzetű személyek segítségével megvalósítható tervekre helyezték abban a reményben, hogy még a legrosszabb helyzetűek is kifejleszthetik kezdeményező készségüket. Valódi eredményeket értek, és érnek el számos olyan közösségfejlesztési terv […]

Külsős szemmel a roma követő programról

A programban mint külső segítő a borsodbótai csoporttal dolgoztam együtt. Nagy szerencsém volt, mert remek embereket ismerhettem meg. Maga a település is – azon túl, hogy gyönyörű környezetben fekszik – példaértékű az emberi kapcsolatok, az együttműködés tekintetében. Természetesen ebben nagy szerepe van annak a kis helyi csoportnak, akik már évek óta mozgatják, szervezik, összetartják Borsodbóta […]

Értékelés az Észak-Magyarországi Roma Unióval végzett munkáról

A legfontosabb tudnivalók Ózdról, munkánk szempontjából: Lakóinak száma: 46 000 fő, ebből a helyiek becslése szerint 12–14 ezer roma. Foglalkoztatottságukról csak 1999-es adatok állnak rendelkezésre.

Betűk méretezése
Kontraszt