fbpx

MEGJELENT Vercseg Ilona: Fejezetek az európai közösségfejlesztés történetéből

Kezdőlap / Korábbi lapszámok / MEGJELENT Vercseg Ilona: Fejezetek az európai közösségfejlesztés történetéből

MEGJELENT

Vercseg Ilona: Fejezetek az európai közösségfejlesztés történetéből

Parola füzet, megjelent 2018-ban a Közösségfejlesztők Egyesülete kiadásában.

 

Elöljáróban (részlet)

 

Egy szakma története az adott társadalom történelmébe ágyazódik be, valamint világtörténelmi folyamatokba is. Ekként a közösségfejlesztés történetének megírása lényegileg lehetetlen vállalkozás, hacsak nem maradnánk szigorúan a szakmánál, segítségével húzva meg tájékozódásunk határait. Ám a szakmát nem vizsgálhatjuk önmagában, hiszen az szoros szimbiózisban él a társadalommal. Új, nem ritkán robbanásszerű változások, folyamatok keletkeznek, átrajzolva a politikai és társadalompolitikai térképeket, új beavatkozási formák alakulnak, szervezetek szűnnek meg és helyükbe újak lépnek. A tegnap történeteit olvassuk itt is, s csak abban lelhetünk vigaszt, hogy ez is már a szakmatörténet része.

Vállalkozásunk így számos csapdát, buktatót és a tévedési lehetőségeket rejt magában, s csak két dologban bízhatunk.

Az egyik, hogy a valami több a semminél. Ha ki akarunk látni saját mozgásterünkből másokéra, akkor meg kell ismernünk törekvéseiket és munkáikat, így szerezve a magunkéhoz viszonyítási alapot.

A másik, hogy minden, ami a közösségfejlesztésről leírható, az létrehozásában és értelmezésében is közösségi műfaj, ezért a leírtak-inspirálta további tájékozódást az olvasóra bízzuk, nevezetesen egy ország, vagy egy adott korszak kontextusának megismerését. A közösségfejlesztés legfőbb működési elvének megfelelően tehát közösségi munkamódban dolgoznak az írók és az olvasó is. A többes szám nem véletlen: ezt a történetet, mint a hivatkozásokból is látni fogják, többen írtuk: kortárs kollégák szerte Európából.

Tartalom

 

  1. Eredet és növekedés
  2. Fejezetek az európai közösségfejlesztés történetéből

Európa

Egyesített Európai Társadalomfejlesztési Iroda – Combined European Bureau for Social Development CEBSD

Belgium

Közösségfejlesztés Belgiumban

VIBOSO Samenlevingsopbouw Vlaanderen VZW, a Közösségfejlesztő Munka Flamand Intézete és a RISO-k

Bulgária

A közösségfejlesztés rövid története Bulgáriában

A C.E.G.A. Creating Effective Grassroots Alternatives Foundation (Alapítvány a hatékony helyi alternatívák megteremtéséért)

Chitalishte (csitalistye) mozgalom

Cseh Köztársaság

A Közösségszervezés Központja – Centrum pro komunitní práci CpKP, the Centre of Community Organising CCO

AGORA Central Europe

Dánia

The Danish Folkehøjskole – A dán népfőiskola. A népfőiskolák története és háttere

KSS Kristeligt Studenter-Settlement – Keresztény diákok settlementje – társadalmi és kulturális központ Koppenhágában

A közösségfejlesztés oktatása és tanulása Dániában

Egyesült Királyság

Közösségi munka Nagy-Britanniában

Állampolgári és közösségi részvétel az Egyesület Királyságban

CDF Community Development Foundation – Közösségfejlesztő Alapítvány az Egyesült Királyságban

Hollandia

Közösségfejlesztés Hollandiában

Az LCO Landelijk Centrum Opbouwwerk – Országos Közösségfejlesztő Központ  

Horvátország

Ajánlott angol nyelvű olvasmány Mirela Despotović -tól

Ír Köztársaság

Az írországi közösségfejlesztés története

Community Workers’ Co-operative CWC – A Közösségi Munkások Szövetkezete

Combat Poverty Agency CPA – Intézmény a szegénység leküzdésért

Katalónia

A közösségi és állampolgári részvétel kihívása

Cooperativa Estratègies per ala Transformació Comunitária Sostenible – Stratégiák a fenntartható közösségi átalakulásért

Fundació Privada Desenvolupament Comunitari FDC – Community Development

Foundation – A  Közösségfejlesztés Alapítványa

Lengyelország

CAL Association Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej – Local Activity Support Centre, A helyi cselekvést támogató CAL Egyesület

 

Litvánia

Három magyar nyelvű annotáció angol nyelvű, a közösségfejlesztésről szóló litván tanulmányokról

Magyarország

A közösségfejlesztés magyarországi története

Közösségfejlesztők Egyesülete – Hungarian Association for Community Development HACD

Civil Kollégium Alapítvány – Civil College Foundation CCF

Németország

A közösségfejlesztés története és fejlődése Németországban

Paritätisches Bildungswerk Bundesverband PBW

Norvégia

The Ideas Bank Foundation – az Idea Bank Alapítvány

Olaszország

Az európai hálózatok szerepe a közösségfejlesztésben

Románia

PACT Foundation – Partnership for Community Action and Transformation – PACT Alapítvány – Parnerség a közösségi cselekvésért és az átalakításért

Skócia

Scottish Community Development Centre SCDC – Skót Közösségfejlesztő Központ

Spanyolország

A közösségi munka fejlődése Spanyolországban

Svédország

CESAM Centrum for samhallsarbete och mobilisering: Center for Community Development and Local Mobilisation – A közösségfejlesztés és a helyi mobilizáció központja

Iskolarendszeren kívüli felnőttoktatás Svédországban, 1994

Szlovákia

Centrum Komunitného Oganizovania CKO – Center for Community Organizing CCO A közösségszervezés központja

Ukrajna

GURT Resource Centre – GURT Erőforrás Központ

Regional Development Agency ’Donbass’ – ’Donbass’ Regionális Fejlesztési Iroda

  1. Mit hoztunk Európából, és mit adtunk Európának?

Irodalomjegyzék

 

http://www.kofe.hu/images/Dokumentumok/Parolafzet_kfe_eurpai-trtnet_2018.pdf

Betűk méretezése
Kontraszt