fbpx

Parola 1992/3

Parola Folyóirat 1992/3

A gyermekönkormányzatokról

Gyermekönkormányzatokról volt már szó ezeken a hasábokon; a figyelmes olvasó emlékezhet arra, hogy a szerencsésebb sorsú országok példái nyomán magyarországi szerveződésüket szorgalmaztuk vagy egy évvel ezelőtt.

Közösségfejlesztők Angliában: Projektmunka a konkrét feladatok megoldására

Két évvel ezelőtt – miután hírét vette létezésünknek – Peter Brewer, az angliai közösségfejlesztők egyesületének elnöke meghívót küldött egyesületünknek egy tanulmányútra. A meghívást komolyan vettük. Ennyi idő kellett azonban ahhoz, hogy mindkét fél ,összehozza” az utazáshoz szükséges feltételeket. Mi az Eötvös József Alapítvány jóvoltából jutottunk a repülőjegy árához, angliai partnereink pedig a Devon Exchange Forum […]

Környezetbarát közösségek: Problémakatalógus avagy a kákán is csomót keresünk

A Független Ökológiai Központ közös programon dolgozik az USA-beli Vermont államban működő Fenntartható Közösségek Intézetével. Már az előző Parola számban is hírt adtunk arról a másfél éves munkáról, a vermonti gyakorlat magyarországi adaptálásáról, amely Mosonmagyaróvárott és Sátoraljaújhelyen folyik. A helyi önkormányzat, a szakértők és a helyi környezetvédők, valamint a társadalom helyben fellelhető érdekcsoportjai közös tanulással […]

Információs és Fejlesztő Egyesület

A Tizenéves Tanácsadó 1987 óta folyamatosan működik Budaörsön. Alapítói és jelenlegi tagjai nagyobb részt tizen-huszonévesek. A SELF-HELP, ÖNSEGÍTÉS-SEGÍTÉS alapelveivel, személyes érzékenységgel vállalták a társak, a serdülő kor nehéz problémáit. Önállóan alakították ki szellemi, technikai feltételeiket, egyesületük önfenntartó. Hivatalosan bejegyzett szervezet és ALAPÍTVÁNY csatlakozik mellé.

Közösségi TV-adás Kőszegdoroszlóban

Örvendetesen szaporodik azon községek száma, ahol a műholdas tv-adások vételére kiépül a központi antennarendszer és a hozzá csatlakozó kábelhálózat. Így történet ez tavaly decemberben 280 lakosú falunkban is, ahol a kb. 80 lakott házból 59-be sikerült bevezetni a 4 földi és 4 égi csatorna műsorát szolgáltató rendszert. Azt tartják manapság, hogy az információ hatalom, és […]

Városrészi önkormányzat

Az önkormányzati jogok teljessége a település egészét illeti meg. A városok és egyes községek település-szerkezete számos sajtosságot mutat. Vannak olyan településrészek, amelyek az egészen belül önálló közösséget alkotnak, és az egyes részek viszonylag önálló életet élnek. Gyakran a földrajzi adottságok formálták a településrészeket, de új lakótelepek is épültek és egyes városokhoz, községekhez üdülőterületek kapcsolódnak. Az […]

Foglalkoztatásbeli tudnivalók (részlet)

A forrásszűkösség miatt az önkormányzatok még kevésbé élnek a közhasznú munkavégzés helyi feladatok megoldására történő alkalmazásával.

Helyi (közösségi) rádiók és televíziók Hollandiában

A Közösségfejlesztők Egyesületének és a Nyitott Képzések Egyesületének közös vendége volt a közelmúltban egy holland kommunikációs szakember, Henri Braakenburg. A közösségi rádiózással foglalkozó kollegánk egy kilenc fős csoportot hívott meg, akik a holland gyakorlatot tanul- mányozva élesztői lehetnek majd a hazai közösségi rádiózás remélhetőleg közeli beindulásának. Az alábbiakban vendégünk előadásából közlünk részleteket.

A bringa elindult

A Millieukontakt Oost-Europa holland környezetvédelmi alapítvány anyagi támogatásával, a Levegő Munkacsoport, a Kerék-párosan Szép az Élet Alapítvány és a Magyar Kerékpáros Túrázók Szövetségének hathatós segítségével elindult a Bringa Munkacsoport. A működéshez szükséges helyiséget a Magyar Természetbarát Szövetség egyik irodájában találtuk meg:

Borbála Ifjúsági Népfőiskola és Segítőház: Munka és tanulás, közösség és szolidaritás

A pécsi Ifjúságért Egyesület 1988-ban alakult. Célja, hogy segítse a Pécsett és Baranya megyében élő fiatalok beilleszkedését, a hatékonyabb problémakezelési eljárások, módszerek kimunkálását, az ifjúságra irányuló szociális munka feltételeinek a javítását.

Betűk méretezése
Kontraszt