fbpx

Parola 2008/2

Parola Folyóirat 2008/2

Európai Párbeszéd Közösségfejlesztési hálózatépítés az európai integrációs tevékenység segítésére 2008. május 9–10.

  Fővédnök: Göncz Kinga külügyminiszter Együttműködő szervezetek: Közép-kelet Európai Állampolgári Hálózat (Central and Eastern European Citizens Network), Egyesített Európai Szervezet a Társadalmi Fejlődésért (CEBSD Combined European Bureau for Social Development), Civil Kollégium Alapítvány, Civil Rádió, Közösségfejlesztők Egyesülete, Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus Helyszínek Európa Hajó a Dunán Civil Kollégium Közösségi Ház, Kunszentmiklós-Kunbábony

A társadalmi és erkölcsi tőke a mai magyar társadalomban

A tőke kifejezés többnyire viszolygást kelt az emberben, hiszen általában a pénztőke fogalmával azonosítjuk. A mai fogyasztói társadalom valóban azt sugallja, hogy ha van pénzünk, azaz anyagi tőkénk, akkor mindent el tudunk érni vele. Mérhetetlenül leegyszerűsített világkép ez, amelynek az a lényege, hogy az ember értékét anyagi lehetőségei szabják meg. A modern, fogyasztói világ válságának […]

Néhány gondolat a civil szervezetekről, a közösségfejlesztésről és a hatalomról

A modern, globalizálódó világban az egyének helyzete, közösségi szerepük és identitásuk egyre inkább kapcsolódik ahhoz és értékelődik azáltal, hogy hova tartoznak. Vannak-e közösségek, lokális szintű mikrohálózatok, amelyek számolnak velük? Van-e „hozzáférésük” az információkhoz, a kapcsolatkereséshez és kapcsolatok építéséhez? Hova és milyen kérdésekben számíthatnak közösségi támogatásra?

Közösségi munka romák körében egy Budapesthez közeli kistelepülés felzárkóztató képzéséhez kapcsolódóan Esettanulmány

Szervezetem, a Kontakt Alapítvány, 2001-ben pályázatot nyert az Országos Foglalkoztatási Közalapítványnál 15–26 év közötti hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci reintegrációjának elősegítésére. A programban azokat az embereket kellett felkutatni, akik valamilyen okból kihullottak az iskolarendszerű képzésből, és ennek hatására nem tudják életüket maguk szervezni és semmilyen kereső tevékenységet nem folytatnak. A kiírást az OFA kísérleti jelleggel hirdette […]

A közösségfejlesztés és a helyi hatalom kapcsolata

A közösség elsősorban lokalitás. Bár sokak véleménye szerint a lokalitás szerepe erősen csökkent a modern, egyéniesedő fogyasztói társadalomban, mégis, egyre több kutató hívja fel a figyelmet a modern kommunikáció, az otthoni munkavégzés vagy éppen munkanélküliség, az utazási költségek növekedése miatti újkori helyhez kötöttség növekvő jelenségére (Henderson–Thomas 1987). Ez az újszerű, és sok esetben problémás lokalitás jelen van a vidéki Magyarországon […]

Rajtunk múlik! Tordas Konzultációs folyamat Tordason a hosszú távú településfejlesztési koncepcióról

Tordas 1800 lakosú kis település Fejér megyében, Martonvásártól 9 km-re, a Szent László patak mentén. Tordas neve akkor vált ismertté, amikor az első világháború utáni szegénység idején itt alakult meg a HANGYA Szövetkezeti Mozgalom, Almási Balogh Elemér vezetésével. A HANGYA Szövetkezet a megroppant Magyarország talpra állításában nyújtott mentőövet a lezuhant értékű mezőgazdasági termékek előállítóinak, a […]

„A puszták népe” – Pálfa Esettanulmány

Pálfai kapcsolatom 1993-ban kezdődött. Személyes ismeretség révén az akkori polgármester helyet adott a szekszárdi mentálhigiénés műhely évente rendezett egy hetes pszichotáborának, amelynek vezetője voltam. Mint kívülről érkezettek felmértük a közhangulatot, elemeztük a helyi statisztikai mutatókat, majd az eredményt visszacsatoltuk a lakosságnak. A folyamat egyik eredményeként elkészült a település első közösségi alapú egészségterve, amely 15 évvel […]

Együtt tervezve a közös jövőt… Esettanulmány (Összefoglaló gondolatok Nádasd fejlesztési koncepciójának elkészítéséről)

Településfejlesztési koncepció: a fejlesztés összehangolt megvalósulását biztosító és a településrendezést is megalapozó, a település közigazgatási területére kiterjedő önkormányzati településfejlesztési döntéseket rendszerbe foglaló, önkormányzati határozattal elfogadott dokumentum, amely a település jövőbeni kialakítását tartalmazza. A fejlesztési koncepció elsősorban településpolitikai dokumentum, amelynek kidolgozásában a természeti-művi adottságok mellett a társadalmi, a gazdasági, a környezeti szempontoknak és az ezeket biztosító intézményi […]

Betűk méretezése
Kontraszt