fbpx

Parola 1999/1

Parola Folyóirat 1999/1

Újra dolgozom program Baranya megyében

A Dél-Dunántúl Regionális Forrásközpont megismerve a már harmadik éve sikeresen működő kecskeméti programot, annak tapasztalatait és sikereit kidolgozta az “Újra Dolgozom” Program megvalósítási tervét Pécs-Mohács és vonzáskörzetük működési területtel. A Forrásközpont az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által kiírt pályázatot a régióban elnyerte…

Közösségi iskolai program Magyarországon

Elöljáróban szeretném leszögezni, hogy nagy elismeréssel és tisztelettel adózom azok előtt az erőfeszítések előtt, amelyeket a közösségi iskola modell hazai adaptálásában és elterjesztésében megismertem: egyrészt a Soros Alapítvány, másrészt megbízottja Lőrinczi Csaba részéről, harmadrészt – s ezzel leszek az alábbiakban a leginkább kritikus – a programban részt vett intézmények részéről.

Hogyan alapítsunk közösségi rádiót?

(SZABADON – A szabad, közösségi rádiózás lehetőségei Magyarországon. Ez a címe annak a kiadványnak, amelyből az alábbiakban egy fejeztet idézünk, s amely folytatása az előző számunkban olvasható közlésnek. Kiadja a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete, szerkesztő: Péterfi Ferenc.)

Kultúra, közösség, gazda(g)ság, életminőség

Ha közösségfejlesztésről, kultúráról vagy életminőségről beszélünk, nem kerülhetjük meg az értékrend kérdését. Ha értékekről beszélünk, ideológiákba botlunk és máris nyakig ülünk a politikában. Ha gazdaságfejlesztésről van szó, akkor előbb-utóbb prioritásokat kell meghatároznunk. Ha valóban egyes gazdasági folyamatokat akarunk elősegíteni, akkor óhatatlanul beavatkozunk a piaci folyamatokba. “Értéksemlegesen” nem tehetünk semmit, vagy mindent egyszerre és egyenlően kell […]

Hálózat

Egy emlékem: taxisblokád a 90-es évek elején, amikor is a rendelkezésükre álló, valljuk meg igen egyszerű információs rendszerrel megbénították az országot. Nos ma már bárkinek rendelkezésére áll a világot átfogó információs rendszer, az Internet, mégsem használjuk ki a nyilvánvaló lehetőségeket. Nincs levelező csoportja, elektronikus hírlevele a közösségi munkásoknak, a közösségfejlesztőknek, pedig lehetne, és ha lenne mindenki […]

A "Helyi Cselekvés" program

Tíz éve alakult meg Dombóváron a Közösségfejlesztők Egyesülete. Ez az évforduló nem annyira az ünneplésre, mint inkább további feladatok felismerésére ösztönöz bennünket. Így határoztuk el, hogy egy nagyszabású programot indítunk ebben az évben, amelyhez a MOTT Alapítványt sikerült indítótámogatónak megnyernünk.

Civil szervezetek és vidékfejlesztés

“Kistérségek szerepe a vidékfejlesztésben” konferencia 1999. febr. 18–19. Kecskemét, Tó Hotel

A közösségi munka meghatározása

A közösségi munka lényege, hogy az embereket bevonjuk az életüket befolyásoló kérdések megoldásába. Egyrészt, a közösségi munka a mindennapi embereknek azon képességéről szól, hogy együtt cselekedjenek azért, hogy befolyásolják, sőt irányítsák a társadalmi, gazdasági és politikai kérdések megoldását. Ebben az értelemben a közösségi munka az emberek közötti kapcsolatokra összpontosít, valamint azokra az (állami és magán) […]

A Civil Kollégium Alapítvány éves jelentése, 1998

Küldetésünk 1994-ben alakult szervezetünk számára az 1998-as év a szervezet megszilárdításának, valamint jövőbeni működése hosszabb távú megalapozásának éve volt. A korábbi működést elemezve és értékelve hosszabb távra kirajzolódott előttünk a Civil Kollégium küldetésének hármas vonatkozása: – országos képzési szervezet és népfőiskola a (közösségfejlesztési projektekben dolgozó) helyi cselekvés szereplői számára; – a kunbábonyi képzési központ közvetlen […]

Svédországi szövetkezetek (3.)

Lakásbérlők Szövetkezete (HSB), Skora 1923-ban katasztrofális helyzet uralkodott Svédországban a lakások területén. Azok határoztak meg mindent, akik birtokolták a házakat. Rossz minőségű lakásokat építettek, és magas lakbért szedtek. A lakók érdekszervezetet alakítottak körülményeik javítására. Építőmérnököket szerveztek be és közösen elindították a HSB-t. A HSB házakat is épít. Saját takarékpénztárukba gyűjtött tőkéből építkeznek. A HSB épít […]

Betűk méretezése
Kontraszt