fbpx

Parola 1993/1

Parola Folyóirat 1993/1

Helyi lapok készítőinek, szerkesztőségeinek ajánljuk: Újságíró kézikönyv kelet-közép-európai újságírók számára

Kiadja: a MUOSZ és a World Press Freedom Committee A kiadvány beszerezhető a MUOSZ székházban: 1062 Budapest, Andrássy út 101. Ajánlás helyett közöljük a könyv 27 fejezetének címét:

Szomszédsági munka: Egy szomszédsági közösségi munka St.Louis-ban

Néhány irodalom a szomszédsági munkával kapcsolatban

Környezetvédelem a városrészekben: Környezetvédelmi konferencia 1993. március 6-27.

1993. március 6. – szombat: 10.00

Napló lépésről lépésre 1.: Kisiskola

Figyelek. Itt ezt, ott azt hallom. Amott emezt, másutt mást látok. A részleteket elfelejtem, a tendenciák rögzülnek inkább. Valami időnként megvilágosodik. Kérdések fogalmazódnak, kihullanak, visszajönnek. Néha öntudatlan, máskor keresve rakódnak egymásra élmények, benyomások, ismeretek, vélemények. Beszélnek hozzám, én beszélek másokkal. Fecsegünk, vitatkozunk, gondolkodunk. Igyekszünk előre látni, máskor hagyományt találni. Ez a munkám.

Szomszédsági munka: Néhány irodalom a közösségi munkával kapcsolatban

Néhány irodalom a szomszédsági munkával kapcsolatban

A Santiagói Felhívás: El Taller konferencia Santiago de Chile 1991.november 12.

Az EL TALLER minden szinten támogatja a különböző országok és kultúrák népeinek kezdeményezéseit elvi és gyakorlati síkon egyaránt, különös tekintettel az alulról szerveződő mozgalmakra. Lehetőségeket teremt információ- és tapasztalatcserére, az értékek kölcsönös megismerésére, nyomon követi a résztvevők egyéni és intézményes kapacitásának gyarapodását. Az EL TALLER elősegíti, hogy a kezdeményezések erőforrásait és energiáit olyan irányba mozgósítsa, […]

Kígyós-díj

A hajdani Népművelési Intézet akkori Művelődési otthon osztályán dolgozó Péterfi Ferenc, Varga Tamás és e sorok írója, valamint a művelődési otthonok tevékenységének megújításán, azok helybéli társadalmi megfelelésén már évek óta együtt-dolgozó népművelők:

Helyi lapok készítőinek, szerkesztőségeinek ajánljuk: Újságíró kézikönyv kelet-közép-európai újságírók számára

Kiadja: a MUOSZ és a World Press Freedom Committee A kiadvány beszerezhető a MUOSZ székházban: 1062 Budapest, Andrássy út 101. Ajánlás helyett közöljük a könyv 27 fejezetének címét:

A helyi rádiózásról: Kábelrádió Veszprémben

A helyi rádiózás egy sajátos – Nyugaton igen elterjedt – formáját választotta egy tucat fiatalember Veszprémben: a kábeltévé hálózatán sugároznak rendszeresen szombat-vasárnaponként műsort. Mészáros Zoltánnal, a Rádió Jam egyik vezetőjével egy a hollandiai közösségi rádió tanulmányozására szervezett útról hazafelé a mikrobuszban készült az alábbi interjú:

Szakképzés és önkéntes közösségi munkások képzése

Nagy keletje kezdődött a közösségfejlesztői képzéseknek, jóllehet a leendő szakemberek elhelyezkedéséről – mint azt a Közösségszolgálatok c. cikkünkben bővebben kifejtjük – még csak most körvonalazódnak a konkrét lépések. Új szakma születéséről lévén szó, nincsenek még kiépített álláshelyek, formalizált intézmények.

Környezetbarát közösségek (5.): Városi szintű környezetvédelmi célok stratégiák felállítás

A Független Ökológiai Központ közös programon dolgozik az USA-beli Vermont államban működő Fenntartható Közösségek Intézetével. Már az előző Parola számokban is hírt adtunk arról a másfél éves munkáról, a vermonti környezetbarát demokratikus döntéshozatali gyakorlat magyarországi adaptálásáról, amely Mosonmagyaróvárott és Sátoraljaújhelyen folyik. A helyi önkormányzat, a szakértők és a helyi környezetvédők, valamint a helyi társadalom érdekcsoportjai […]

Civil Rádió - Budapest

A Közösségfejlesztők Egyesülete a frekvenciamoratórium feloldásával Budapesten és annak közvetlen környezetében CIVIL RÁDIÓ elnevezéssel egy erre a célra létrehozott alapítvány keretében közösségi rádióadót kíván működtetni. A rádió műsorát a fővárosban és annak 20-30 km-es körzetében lehet fogni.

Bemutatkozik az Európai Kerékpáros Szövetség

A 19 országot, 28 tagszervezetet, 5000 aktivistát és 250 000 kerékpárost tömörítő szervezet büszkén vallja, hogy Európa kerékpáros lobby- és szolgáltató szervezete. 1992 májusa óta a Bringa munkacsoport tagja e szervezetnek, melyen keresztül a magyar közlekedő-kerékpáros erőfeszítések Európa-szerte ismertek, illetve az ottani kutatási és lobbymunkák az itthoni kerekesekhez eljutnak.

Angol-magyar közösségi munkások konferenciája Szécsényben: Konferencia 1993. március 18-26.

A Parola rendszeres olvasói Kováts Flórián beszámolóján (92/III. szám) és az Ashburtoni Szomszédsági Tanács működésén keresztül (92/IV. szám) találkozhattak már Peter Brewer nevével és a Dél-Angliai Devon-megye közösségfejlesztési, közösségi művelődési munkájával. Hatan közülük 1993. március 18-26-ig magyarországi tanulmányúton vesznek részt a Magyar Művelődési Intézet és a Közösségfejlesztők Egyesülete közös meghívására. A programot e szervek mellett […]

Közösségi munka - hálózatépítés

Új Közösségszolgálatok a Kapos-vidékén és Kelet-Magyarországon Közösségi munka – hálózatépítés

Közösségi munka - hálózatépítés: Új közösségszolgálatok a Kapos-vidéken és Kelet-Magyarországon

Közösségi munka – hálózatépítés Az állampolgári kezdeményezések, a valóban alulról szerveződő új intézmények – egyesületek, szövetkezetek, szakmák napjainkban építik ki hálózataikat. A Közösségfejlesztők Egyesületének elképzelése szerint a leendő közösségfejlesztők egy-egy tájegység, régió önszerveződését segítik majd szakmailag az ún. Közösségszolgálatok hálózatán keresztül, de az is elképzelhető, hogy akár lakossági felkérést téve hivatalossá, akár testületi elhatározásból maguk […]

A helyi rádiózásról: Helyi rádió- és televízió-állomások Hollandiában

A helyi közösségek joga a rádió és TV ,csinálásához” 1992 októberében Magyarországon járt Henri Braakenburg szociológus, a Holland Gondozási és Népjóléti rintel Intézet (NIZW) munkatársa. Útjának célja az volt, hogy felvegye a kapcsolatot a hazai közösségfejlesztőkkel. Olyanokkal, akiket érint és érdekel a helyi rádió- és televízió-állomások, a közösségfejlesztés és a felnőttnevelés kapcsolatai.

Önálló városrészek

Egyre többet hallunk a nagy körzetek – Budapesten a kerületek – decentralizálásának az előnyeiről. Ez a kérdés kerületünket igen közelről érinti, hiszen ide olyan önálló körzetek tartoznak, mint Gazdagrét, Albertfalva, a Gellért-hegy környéke, a Sashegy stb.

Felhívás a magyar NGO-k számára: A jövő kihívásai: El Taller szeminárium Budapesten

1993. április 22-25. E négynapos szemináriumot magyar NGO (non-governmental, azaz nem-kormányzati, vagyis önszervező, önkéntes, lakossági) vezetők és egyesületi kulcsemberek számára rendezi az EL TALLER nemzetközi NGO-szervezet és annak tagszervezete, a magyar Közösségfejlesztők Egyesülete, a Civil Egyesületek és Társaskörök Hálózatával és a Magyar Művelődési Intézettel karöltve.

Európai Önkéntesek Találkozója: 1993. június 21-25. Moszkva

Az Önkéntes Mozgalmak Nemzetközi Egyesülete (Association Internationale pour le Volontariat) az ENSZ Szociális és Gazdasági Tanácsában konzultatív státusszal rendelkező II. kategóriájú szervezet. 1970-ben jött létre és non-profit tevékenysége az egész világra kiterjed.

Betűk méretezése
Kontraszt