fbpx

Parola 2007/4

Parola Folyóirat 2007/4

Tégy egy részt az egészhez! Kampány az állampolgáriságért és a demokráciáért!

   Tégy egy részt az egészhez! Kampány az állampolgáriságért és a demokráciáért! Állampolgári Részvétel Hete 2007

Részvétel a tanulásban – az erdei iskola

„Vándor, ki betérsz pihenni, itt úgy akarj majd élni, tudj a halandókkal beszélni, mindenkitől nevét kérdezni, mindenkinek szívét érezni, lelkedből osztani virágot, tegezni az egész világot, megsimogatni, ami állat, érinteni minden fűszálat, imádni végtelen kedvvel a napot, ha fellángol reggel, és énekszóval összejönni, az esti csillagnak köszönni, mindenkor békességgel telni, s testvéri csókkal hazatérni.”(Kulcsosház felirata […]

Gondolatok a korai szocializációról a közösségfejlesztés tükrében

Közösségfejlesztők sokéves tapasztalata – amit a terepkutatások is alátámasztanak –, hogy a magyar társadalomban hiányoznak a demokratikus értékek, a civil felelősségvállalás, a társadalmi részvétel. Mivel kultúránknak nem sajátja, hogy az ember egy lokális közösség tagjakéntA „tag” – a szó eredeti értelmében – egy élő organizmus cselekvő, aktív része. (is) definiálja önmagát, ezért fordul figyelmünk a gyermekek, […]

A közösségi tanulás és egyéb, a közösségek épülését támogató kezdeményezések a roma lakosság körében

…Nem tudom az előadást visszaadni a cikkben, ezért a témát fejtem ki az előadás anyagából kiindulva… Azt vettem észre, hogy nem tudok ugyanúgy beszélni és írni. Egy dolog beszélni a témáról értő közösség számára, és másféle kontextust hoz elő az írás, még ha a Kunbábonyban elhangzottakból indulok is ki.

Születésnapi köszöntő

Elhangzott a Civil Kollégium Közösségi Ház 10. születésnapjára, a IV. Nyári Egyetem keretében rendezett ünnepségen, 2007. július 27-én, pénteken déli 12 órakor.

Közösségi tanulás és fejlesztés

„A szocializáció funkciója azt a folyamatot jelöli, mely során a társadalom vagy annak valamely alapvető társadalmi egysége átadja az uralkodó tudást, társadalmi értékeket és viselkedési mintákat a társadalom tagjainak. A folyamat során az egyén elsajátítja azt a fajta életmódot, amely az ő társadalmára, nem pedig valamely más társadalomra jellemző. A folyamat különösen az életciklus elején észlelhető, illetve […]

A fiatalkori szocializáció és a helyzetbe hozás lehetőségei a közösségi tanuláson keresztül

„Bolygónk jövője a világ fiataljainak hatalmas energiájától, lelkesedésétől és elkötelezettségétől függ… A fiatalok helyi közösségeikben nem csak problémaként, hanem problémamegoldóként is képesek jelen lenni.” Jane Goodall 2002

Kamaszparlament avagy a demokrácia iskolája

Az Őrhegy Egyesület – tagjai önkormányzatok, civil szerveztek, magánszemélyek – kezdeményezésére1996 tavaszán alakult meg Ózd térségében a Kamaszparlament, a 10–18 éves fiatalok ifjúsági szervezete. A Kamaszparlament létrehozásával az volt a szándékunk, hogy a fiatalok aktívan bekapcsolódjanak az érintett települések életébe, mindezt úgy, hogy megismerjék a demokrácia játékszabályait, tisztában legyenek és elfogadják, hogy a jogok mellett […]

Működő demokráciát csak a fiatalok tudnak majd teremteni

Igaz, nagyon sokára, gondolom már elég régóta, mióta ránk szakadt ez a nem remélt rendszerváltozás. Persze nem az a baj, hogy ’ránk szakad’, mert bár jött volna korábban, például ’56-ban! Avagy bár alakult volna úgy sorunk, hogy nem jönnek be az oroszok annakidején! – vagy ha bejöttek, hát ki is mehettek volna! Tudom, hogy történelmietlen […]

Betűk méretezése
Kontraszt