fbpx

Parola 1994/3

Parola Folyóirat 1994/3

Városlakók falun...

Az 1990-es évek elején alighanem a Bakonyalja és a Balaton-felvidék között meghúzódó Eger völgye falvai – Pula, Öcs, Vigántpetend, Kapolcs, Taliándörögd (együttes lélekszáma a kétezret alig haladja meg) – lakosaira jut a legtöbb városról falura költözött, időszakosan, vagy tartósan ott élő értelmiségi.

A Civil Rádió vendége volt...

– Hogyan határozza el magát egy fiatalember Kentuckyban, hogy eljön Európába és pont Magyarországra, ráadásul a családjával együtt és itt tölt egy évet.

Portré Louis Coul-Futy

Annecy városában este sétára indult a Savoyában átrándult magyar közösségfejlesztők kicsiny csapata. A társaság középpontjában a házigazdánk állt, mint mindenütt itt a Mont-Blanc árnyékában. Éjféltájt ájuldozva néztük az árkádok alatt csörgedező gleccserpatakokat, szívtuk a vízillatú esti hűvös levegőt, s Solymosi Jutka közvetítésével Luis gondolatai rakosgattuk ismreteink tárházába.

Önkormányzó gyerekek

A Magyarországon létrejött települési önkormányzatok működésük során a helyi ügyeket és a helyben szükséges feladatokat immár önállóan és saját hatáskörükben oldják meg. A számukra biztosított hatalom szinte lehetetlenné teszi a külső, akár településről érkező vagy akár a felső beavatkozást.

A helyi társadalom fejlettsége és szerepe a városfejlesztésben: Új városok 91-93 szakmai konferencia

A helyi társadalom afféle bűvös szó, nem is ismeretlen jelenséghalmaz, amit túlzó tudományos apparátussal minduntalan vizsgálni kell, nem elvont fogalom, hanem a település élő szervezetrendszere, az az emberi – közösségi háló -, melynek szükségletei, mozgásai, erőforrásai nyomán az élet egyáltalán ,megtörténik” velünk.

Az újratöltés útja

A földdel, a társadalommal és önmagunkkal való kapcsolatunkban elvehetünk, de adnunk is kell. A huszadik század embere őrülten odavan a nagy dolgokért: a nagy iskolákért, kórházakért, üzletekért és a nagy kormányokért. Egy egyensúlyban lévő társadalomban a nagy dolgok nem lennének előnyben.

Ifjúság és demokrácia

,A fiatalság olyan, mint a tej: ha állni hagyják, megsavanyodik.”

A területfejlesztésben (kistérségfejlesztésben) vállalt szervező funkció ellátásának lehetséges módjáról és feltételeiről: A kistérési szerveződések II. országos konferenciájának állásfoglalása

A területfejlesztésben, ezen belül a kistérség fejlesztésben a térségi együttműködést, a feladatok megfogalmazásának és megoldásának térségi koordinációját szervező erő hiánya mára érzékelhető, a továbblépést akadályozó tényezővé vált. E hiány kényszerítette ki az ország különböző, döntően elmaradott térségeiben a kistérségi szerveződések létrejöttét. Ezek a szervezetek létrejöttükhöz, a társadalom fejlődéséből következő, természetes igényként jelentkező (közfeladatnak tekintendő) feladatok […]

Egy franciaországi kistelepülés önkormányzata: Hogyan kormányoznak

Seyssel polgármestere délután négykor fogadott bennünket, és mit tagadjuk, egy kicsit elkésett. Ennek az 1700 lakosú településnek ugyanis – mint minden más franciaországi önkormányzatnak, a nagyvárosoknak is – nem főállású polgármestere van, hanem ,csak” egy egyszerű polgára, aki a közös ügyek felelős intézője. îgy hát nem csoda, hogy vendéglátónk, aki a megyei egyesületi szakiskolák szövetségének […]

Helyi rádióstúdiók kialakításának néhány kérdése

1. Bevezetés

Kapcsolatépítés a közélet szektorai között: Hercegi üzenet

1994. április 27-én, a Walesi Herceg magyarországi látogatása alkalmából a Parlamentben egynapos konferenciát rendezett a herceg által létrehozott londoni székhelyű Prince of Wales Business Leaders Forum és annak ma- gyar tagszervezete. A Forum célja az állami, az önkéntes és az üzleti (vállalati) szektor együttműködésének népszerűsítése és elősegítése Földünk, társadalmaink és gazdaságaink hosszútávú és fenntartható fejlődése […]

Napló lépésről lépésre 7.: Kisiskola

1. Az Összevont Tanulócsoportokban Tanítók Egyesületének megalakulása 1994 április 8-9-én az összevont tanulócsoportban tanítók iskolalátogatással egybekötött tapaszalatcserét tartottak Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Ezen a kétnapos konferencián megalakították szakmai egyesületüket.

Betűk méretezése
Kontraszt