fbpx

Parola 1990/1

Parola Folyóirat 1990/1

Fölhívás szabad művelődésre

A Kós Károly Céh országos kulturális egyesület névadójának kultúra- és művelődésszervező tevékenységét, az éppen szükséges tennivaló megvalósítását példának tekintve jelen fölhívásával az elkövetkező hetek és hónapok során megvalósítandó szorgalmazza a helyi szabad művelődési bizottságok, mint a lakosság öntevékeny és önigazgató művelődésének, a legkülönfélébb szabadidős szervezeteinek tevékenységét fölkaroló és segítő testületek megalakítását.

A fejlesztői munka esélyei és irányai városokban

Bizonyára föltűnik az olvasónak, hogy főként falusi terepeket jelöltünk meg a fejlesztői gyakorlat működő példáinál. Az biztos, hogy ez nem véletlen. Mi lehet hát ennek az oka?

Felszabaduló pártházak: A közösségi házakért

Alapvetően egyetértünk a felszabaduló ingatlanok egészségügyi, szociális, oktatási, kulturális és igazságszolgáltatási célra történő hasznosításával, hiszen .közvetlen környezetünkben magunk is tapasztaltuk, tapasztaljuk ezen ágazatok intézményi ellátottságának hiányait. Nem érthetünk azonban egyet a teljes nyilvánosságot feltételező, de valójában azt kizáró döntéshozatali mechanizmus és az ingatlanok használatbavételi lehetőségeinek tervezett módozataival.

Helyi cselekvés

Kistelepüléseken, társközségekben igen gyakori, hogy nem találnak a falvak lakói megfelelő keretet, szervezetet érdekeik összefogására; legyen az termelési-gazdálkodási, érdekvédelmi, közéleti, kulturális kérdés.

Elvi nyilatkozat

A Tatabányai Szociális Unió (továbbiakban: TASZU) önkormányzatú társadalmi szervezet. A TASZU nyilvános fórumként működik: a tatabányai polgárok és közösségek érdekeit kívánja összehangolni és képviselni.

A városi önkormányzat szerveződéséről

Gyöngyösön az 1989-es évre sorra létrejöttek a politikai pártok helyi csoportjai. Az MSZMP egyik utódpártja, az MSZP – időnként sikerrel, időnként sikertelenül – leveti korábbi ballasztjait. A Városi Tanács hirtelen elkezdte hangoztatni pártoktól független semleges működését, így az MSZP esetleges progresszív változásait ügyesen elhárítja magától.

“Hol van már a paraszt...?”

Nagy Bálint “Hol van már a paraszt…?” című önéletrajza. Egy parasztember meséli el a XX. század magyar parasztjainak sorsát. Tipikus sors ez, de megélése és minősítése nem az. Nagy Bálintban mindig munkáit a nagyobb összefüggések megértésére való törekvés. Látásmódja mélyen humánus, életszemlélete derűs. A kötetnek van üzenete a mához; a jelenkorban újra realitássá válható gazdálkodáshoz […]

Az egyesülés szabadsága

A könyv az egyesülési szabadság mint emberi jog kialakulását és mai megnyilvánulási tormáit (egyesületek, pártok, szakszervezetek stb.) tekinti át a jogi szabályozás és az azt befolyásoló elméletek fejlődésének tükrében.

Segítő kapcsolat

“Megfekszünk a gödör alján. Higgyék el, olyan nagy felülettel, az egész testünkkel, hogy ennél mélyebbre most nem tudunk süllyedni. Ez – lefelé – egy stabil helyzet.” Valahogy így fogalmaz a Nógrád megyei kis falu önálló parasztgazdája, jelezvén, hogy nem hisz a rosszabbra fordulásban. A kép igen sötét. S még ilyen sötét, ha nézzük a televíziót, […]

A palócföldi közösségekért: A Nógrád megyei ifjúsági közösségi számláról

Nógrád megye 234 ezres lakossága 120 településen él, melyek közül 65 társközség. Ez az ország legsűrűbb faluhálózatát jelenti. Az ipar a megye északi területére korlátozódik, s az itt kialakult tradicionális ágazatok (kohászat, bányászat, üvegipar) mindegyike súlyos gondokkal küzd.

Francia kapcsolat

A Franciabarát Közösségek Társasága egyesület a francia-magyar kapcsolatok létrejöttét, kiépítését, gondozását segíti. A cserék során mód nyílik arra, hogy a magyar felek megismerjék francia partnereik környezetét, munkáját, életmódját, az adott település politikai gazdasági szerveződését, s természetesen a francia felek is megismerhetik a magyarországi helyzetet, partnereik életét, munkáját. A cserék során a vendégek szinte mindig családoknál […]

Egyesületek működésének megyei tapasztalatai 1983-tól napjainkig

A KISZ Nógrád Megyei Bizottsága – a Városi-Megyei Művelődési Központ és a Megyei Tanács . közreműködésével) – 1983. októberében kísérletet indított el hat kistelepülésen: Cserháthalápon, Galgagután, Csécsén, Erdőkürtön, Felsőpetényben és Nógrádsipeken.

Az újjászerveződő Hangya Szövetkezeti Mozgalomról

A Közösségfejlesztők Egyesülete felkérésére, a Közösségszolgálat szervezésében 1990. január 11-én Kis János, a Kisgazdapárt elnökségi tagja, a “HANGYA” RT elnök-vezérigazgatója előadást tartott és válaszolt a közösségfejlesztők kérdéseire. Az előadás és beszélgetés teljes szövege a Lemezújság 1990. januári számában olvasható, a Parolában csak egy rövid összefoglalót tesszünk közzé.

Együtt és egyformán párbeszéd az egyházakkal Szécsényben

Keresem a szinonimákat, hogy jellemezni tudjam a Közösségfejlesztők Egyesülete és a különböző vallásokat képviselő lelkipásztorok közötti szécsényi eszmecsere tanulságait: vajon “együtt”, tehát együttműködve, együttesen, egységben, közösen, karöltve, vállvetve avagy “egyformán”, tehát ugyanolyan módon, azonosan, egyfélén, egyöntetűen; hasonlóan, esetleg ugyanúgy gondolkozunk és cselekszünk elnyomorodott társadalmunkban a közösségeket fejlesztendő?

Parolát Erdélynek

Nem könnyű politika- és érzelemmentesen, az e hasábokon most és a későbbiekben is megkívánt hűvös tárgyilagossággal javaslatot tennem egyfajta hosszú távú cselekvésre akkor, amikor mindenki odarohan, kebelre ölel, nyilatkozik és tanácsot ad, teret nyervén elfojtott energiáinak, levezetvén érzelmi túltöltéseit.

Gyökeres szennyvíztisztítás

Tavaly novemberben magam is szemügyre vehettem a Kasselhez közeli Melchiorsgrunban, egy szelíd dombhátra telepített szociális telepen azt a bioiógiai szannyvíztisztítót, amely egy 40-50 tehenet tartó tehenészet és tejfeldolgozó (alapvetően sajtokat készítő) üzem, valamint az ott élő 60-80 ember szennyvizét tisztítja meg.

XI. kerületi kaláka: Szivességet szivességért

XI. KERÜLETI KALÁKA (A Budapesti Művelődési Központ közvetítésével létrejött szívesség- szolgálat felhívását ajánljuk az érdeklődők figyelmébe. A telefonon, levélben és személyes találkozókkal szerveződő segítőháló több mint 100 fővel működik.)

A helyi önkormányzatok segítése Lengyelországban

A közelmúltban Varsóban jártam, ahol az ország közéleti-közösségi szerveződéseiről, azok változásairól is módom volt tájékozódni. A lengyel társadalom pillanatnyi helyzete néhány különbözőségét, de több azonosságot mutat a magyaréval. Ők túl vannak a parlamenti választásokon – mely a Szolidaritás totális győzelmével végződött -, s készülnek a 90-es önkormányzati választásokra.

Gazdaiskola Iváncsán

Gazdaiskola Iváncsán Az iváncsai klubkönyvtár és a Magyar Néppárt szervezésében, népfőiskola jellegű gazdaiskola ny8t 25-én a községben. A mintegy tizenöt foglalkozásból álló tanfolyam már az új politikai szelek következménye, és mint ahogyan a témákból is kitűnik, a jövő mezőgazdaságának magántulajdonra épülő, modern kisárutermelését tanulják az önállósulni szándékozó parasztgazdák.

Betűk méretezése
Kontraszt