fbpx

Parola 1998/4

Parola Folyóirat 1998/4

A Közösségfejlesztők Egyesülete éves beszámolója, 1998

A Közösségfejlesztők Egyesülete célja az állampolgárok közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése. E célját az állampolgárok saját ügyeikben való részvételének fokozásával, az önszerveződés és a helyi cselekvés közösségi feltételeinek javításával, a demokrácia helyi intézményeinek építésével kívánja megvalósítani.

Hogyan készült a vakond nadrágja? avagy a partnerség praktikái

Egy baráti hangnemben íródott könyv a civil szervezetek vezetői, oktatói, illetve a velük együttműködni szándékozók számára. Kiválóan használható a szervezet életének különböző szakaszaiban jelentkező problémákra való közös felkészüléshez, a szükséges képzések megtervezéséhez és lefolytatásához. Gyakorlati tanácsokkal szolgál a partnerkeresés, a kapcsolatok kialakításának és megtartásának sok fejtörést okozó feladataihoz.

Önmeghatározás - egy nemzetközi munka keretében

Az IACD (Nemzetközi Kösségfejlesztési Egyesület) 1999. április 8–12-ig Edinburghban tartotta 2. világkonferenciáját. A Közösségfejlesztők Egyesülete mint a szervezet tagja, több pontban is érintett volt a konferencián. Vercseg Ilona részt vett egy műhelymunkában, és bemutatta az Egyesület és a Civil Kollégium munkáját, s egy panelvitán pedig a CEBSD-en belül folyó 9 éve tartó nemzetközi műhelymunkát volt alkalma magyar részről megvilágítani. […]

Levél a hazai és a határon túli magyar kulturális szervezetek részére

Az elmúlt esztendőben a Duna Televízió Forrásvidék című műsorának 17 adása volt, s 41 különböző jellegű kulturális tevékenységet folytató szervezetet sikerült bemutatnunk a moldvai csángómagyarok egyesületétől a hazai gyermekönkormányzatokon keresztül a floridai magyarok népművészeti múzeumát működtető alapítványig.

A közösségi rádiók legfontosabb jellemzői

1. Meddig ér a hangunk? A tömegkommunikációs eszközöket, s azon belül az elektronikus médiumokat csoportosíthatjuk annak alapján, hogy üzeneteikkel milyen széles hallgatói, nézői körhöz jutnak el. Így léteznek: – helyi, – regionális, illetve körzeti, – országos, – ennél szélesebb, pl. műholdas vételkörzetű rádiók és televíziók. A továbbiakban mi a médiumok közül csak a rádiókkal fogunk […]

Közösségfejlesztés és a helyi önkormányzatok

A Világvárosok Önkormányzati Egyesületének Association of Metropolitan Authorities – A.M.A.) “Közösségfejlesztés – A helyi kormányzat szerepe” című kiadványa alátámasztja azt a véleményt, miszerint a közösségfejlesztésnek az egész önkormányzati kultúra részévé kell válnia. Ha ez megtörténik, az oktatás és képzés központi szerephez jut mind az önkormányzaton (vagy más közhivatalon) belül, mind pedig azon kívül, azokban a […]

Városi fejlesztői munka Németországban - Essen

Az alábbiakban egy esettanulmányt olvashatnak. A szerzője Cser Annamária, aki az esseni egyetemen tanul közösségfejlesztést, míg korábban a JPTE Szociálpolitika Szakán végzett 1998-ban közösségfejlesztői szakirányon, s tanára Vercseg Ilona volt. Tanulmányai során a mecsekaljai Bodán végzett gyakorlati munkát először társaival együtt, majd teljes felelősséggel, egyedül. Nyilvánvalóan ezek az élményei tették számára szükségletté a további tanulást. […]

A szatmári fejlesztőmunka 4. - Útközben

A Szatmár táji, a magyar és a román határ mentén mintegy negyven falut felölelő fejlesztőmunkánkkal (mint ezt legutóbb is emlegettem) útközben vagyunk. Megteremtettük a határmenti települések együttműködésének feltételeit a megoldandó feladatok közös összeállításával. Megismertettük egymással a polgármestereket a határ innenső és a túloldalán, de egyelőre csak a települések vezetőit, a vállalkozókat, az értelmiséget, a gazdákat, […]

Fordítási hiba

Amikor a nyolcvanas évek elejétől szabadcsapatként partizánkodtunk szerte Magyarországon, eszünkbe sem jutott a terminológiai vita. Csak azt érzékeltük, hogy a művelődési otthoni tevékenység általunk szorgalmazott megújításából még nem következik be olyan helyi életminőségbéli változás, amit feltételeztünk. Ki kellett lépni az intézmény falai közül. Egyesületeket, szabadiskolai kurzusokat szerveztünk tehát, a helyi híreket és lehetőségeket közzétévő újságok megjelenését szorgalmaztuk. A helybeliekkel összegyűjtettük, […]

Svédországi szövetkezetek és projektek a munkanélküliség enyhítése érdekében (2)

Női vállalkozók segítése Skaraborg megyében

Betűk méretezése
Kontraszt