fbpx

Parola 2013/2

Parola Folyóirat 2013/2

Mi lenne, ha...?

Parola

Ha Magyarországon magas lenne a bizalmi index, a közbizalom erős lenne. Ha erős lenne a közbizalom, mindannyian bíznánk a közintézményekben. Ha bíznánk a közintézményekben – egy kicsit jobban a civil társadalomban és a nonprofit szervezetekben –, akkor sokan és szívesen vennének részt a közügyek megoldásában, ami révén a társadalmi ellenőrzés erősebben valósulhatna meg. Bár erre […]

A közösségfejlesztéssel kapcsolatos kiadványok

Parola

Nyomtatott kiadványok (Megvásárolhatók a Közösségfejlesztők Egyesülete székhelyén: 1011 Budapest I. Corvin tér 8.) Beke Pál: Önkormányzó társadalom. Budapest, Közösségfejlesztők Egyesülete, 1991. Bodorkós Barbara – Kajner Péter – Kovács Edit – Peták Péter – Péterfi Ferenc): Rajtunk múlik! Hogyan szervezkedjünk és képviseljük érdekeinket a lakóhelyünkön? Budapest, Közösségfejlesztők Egyesülete, 2005.

A települési közösségfejlesztés és a humán erőforrás fontossága

Parola

(A visszaemlékezés a 2002. július 5.-én elhunyt Varga A. Tamás kunbábonyi emlékkonferenciáján szeptember 6.-án) hangzott el. Az újraközlés szomorú aktualitását az adja, hogy 2012 karácsonya előtt Csörgő Gyula barátunk, egyesületi társunk is eltávozott az élők sorából. Most rá emlékezünk. A szerk.) „Amikor a hozzászólásom címét viszontláttam a programban, eszembe jutott a „Heti hetes” szlogenje – „a humor […]

Zsókavár – Inspirál

Parola

Egy városmegújító program útkeresése a szomszédsági együttműködések megteremtésére Talán nem elég köztudott, hogy az EU-s támogatási források a városrehabilitációs folyamatok elindulására csak egy lakóterület „megfelelően rossz” szociális körülményeinek bizonyítása esetén vehetők igénybe. Ez azt jelenti, hogy a kedvezményhez való hozzáférés csak a fizikailag, de még inkább társadalmilag-szociálisan lerobbant lakónegyedekben lehetséges. Egy másik külső feltétel, hogy […]

Az egyeztetési, kiútkeresési folyamatra terhelődik a felelősség

Parola

Egy deliberatív szemlélettel dolgozó, intézményközi önkormányzati munkacsoport bemutatása Előszó Az önkormányzati bérlakásokból történő kilakoltatások országszerte növekvő száma felpezsdítette az erről szóló társadalmi párbeszédet. A kilakoltatott családok helyzetét bemutató, egymást érő megjelenések a médiában, melyek az adott helyi szerveket, hivatalokat gyakran kedvezőtlen fényben tűntetik fel, nem igazán segítik elő a probléma árnyalt értelmezését.

Bevezető gondolatok az intézményközi együttműködés és a szakmaköziség szükségességéről

Parola

Funkciózavarral küzdő intézmények A magyar társadalom óriási tanulási folyamaton megy keresztül a rendszerváltás óta. Napjaink vitáinak egyik rendre visszatérő témája az, hogy ki miért felelős? A szociális, nevelési, irányító, felügyelő stb. intézmények arra törekednek, hogy minél egyértelműbben határozzák meg saját mozgásterüket és felelősségüket, s mégis, a társadalom nap mint nap szembesül olyan új jelenségekkel, amelyek […]

Szakmaközi együttműködés a közösségi munkában

Parola

In: Közösségi munka – Társadalmi bevonás – integráció Szöveggyűjtemény. Szerk. Budai István, Nárai Márta. Győr, 2011. 51–69. o. A kötet az Interprofesszionális szemléletű közösségi szociális munkára történő felkészítés alternatívái – TÁMOP 5.4.4.-09/2/C-2009-0006 – „Útitársak” című projekt keretében készült. (Másodközlés a szerző engedélyével. A szerk). A mindennapi szakmai közbeszédben, a közösségi munka különböző fórumain, konferenciákon, prezentációkon, szakmai […]

Betűk méretezése
Kontraszt