fbpx

Parola 2015/1

Parola Folyóirat 2015/1

Hogy volt... A faluházak. Lóránt József köszöntője a Zalaszentlászlói Faluház fennállásának 30. évfordulójára rendezett ünnepségen

Parola

Hogy volt… Második közlésünk egy ünnepi beszéd, amely a Zalaszentlászlói Faluház fennállásának 30. évfordulójára rendezett ünnepségen hangzott el 2015. február 28.-án, melynek keretében az építész-tervező, Makovecz Imre emléktábláját is felavatták. A beszéd harmincnál is több év történéseit, közösségi munkáját eleveníti fel. Az akkori helyzet megértését elősegítendő néhány sorban összefoglaljuk a faluház-mozgalom lényegét. A szerk.

Hogy volt... A közösségfejlesztés, mint a helyi cselekvés öntevékeny mozgásba hozásának végső esélye. A Nagyrábéi Baráti Kör és Egyesület alakulása, működése

Parola

Hogy volt…? címmel történeti visszatekintés rovatot indítunk, melyben elsőként egy 1993-ban íródott tanulmány részleteit tesszük közzé a nagyrábéi közösségfejlesztői folyamatról, mely így, rövidített formában is átfogó módon írja le a helyi közösségi mozgalommá terebélyesedett fejlesztői folyamat első éveit.

Közösségszervezéssel a szociális tűzifáért

Parola

B. néhány évvel ezelőtt egy borsodi faluban egy téli napon a közeli erdőbe indult fát szedni. Egy-két órán belül hazatér, mondta családjának. Két óra is eltelt már, mikor a feleségén egyre inkább eluralkodott az aggodalom. „Csak nem kapták el… le fogják ültetni” –, mondta. A délután tele volt fojtogató aggodalommal. A férfi végül egy vaskos […]

Nem csak térkép e táj

Parola

Közösségfejlesztés Nigerben térképészeti és közösségi média módszerekkel Bevezetés Az elmúlt évtizedben az internet adta lehetőségeknek köszönhetően a közösségfejlesztés korábban nem ismert, izgalmas módszerei láttak napvilágot, melyek mind a modern, mind a tradicionális társadalmakban új utakat nyitottak meg. Ebben a rövid beszámolóban az internetre alapuló közösségi térképészetet mint mód-szert fogom áttekintően ismertetni, illetve alkalmazására egy konkrét […]

Közbizalom 2014

Parola

Nincs változás, de… talán a civilek Tíz éve kezdték el hazai közösségfejlesztő szervezetek (A Közösségfejlesztők Egyesülete, a Civil Kollégium Alapítvány, a SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért elnevezésű civil szervezetek és a hozzájuk kapcsolódó netPUBLICA Alapítvány állnak elsősorban a kutatás mögött.) felmérni, vizsgálni a közbizalom magyarországi állapotát. Az életünket körülvevő legfontosabb társadalmi intézményekhez fűződő viszonyokat vizsgáljuk; kérdéseink a […]

A közösség új színterei. Settlement típusú közösségi ház funkciók a digitális korban

Parola

Írásomban azt a kérdést vizsgálom, hogy a közösségi szerveződés/a settlement típusú közösségi ház funkciók megvalósíthatóak-e online eszközökkel, a digitális térbe helyezve. A 21. század első évtizedében látható, hogy az online teret egyre inkább a közösségi trendek és funkciók határozzák meg. Az internet-hozzáférés kiterjesztésével, a böngészésre képes mobil eszközök elterjedésével a társadalmi funkciók nagymértékű digitalizá ciója […]

Közösségi tervezéssel Budafokért

Parola

A közösségi tervezés, értsünk alatta bármit is (és máris helyben vagyunk, mert e cikk egyik témája éppen ez: miként értelmezzünk egy közösségi tervezési folyamatot?), igen nehezen megfogható valami. Egyrészt gondolunk itt egy aránylag jól behatárolható tervezési, együtt-gondolkodási módszertanra és eszközkészletre, de egyben egy tervezési paradigmára, sőt, akár egy kormányzási modellre is. Abban, hogy ezt a módszertant ki, […]

Betűk méretezése
Kontraszt