fbpx

Parola 2003/4-2004/1

Parola Folyóirat 2003/4-2004/1

I. Szakmaközi Nyári Egyetem Kunbábonyban

2004. augusztus 11-től 15-ig A közösségi részvétel fejlesztéséről

A közösségfejlesztés kiemelkedő hazai eseményei 2003-ban

(a Közösségfejlesztők Egyesülete, a Civil Kollégium és a Magyar Művelődési Intézet Közösségfejlesztési Osztálya együttműködésében) Január 17–19.: A Közösségfejlesztők Műhelyének szakmai találkozója Istenkúton. (Miért éppen Istenkút Parola 2003/1–2.)

Könyvajánló

A civil társadalom fejlődéséről, a civil szervezetek működtetésének, irányításának kérdéseiről szól a „Civil társadalom jövője” című, 2004 márciusában a Robert Bosch-Stiftung (alapítvány) által kiadott angol nyelvű tanulmánykötet. A könyv a közép-európai régióban működő civil szervezeteknek szól, célja kettős: egyrészt a régió (osztrák, cseh, német, magyar, lengyel, szlovák) civil társadalmi hagyományait tekinti át, másrészt gyakorlati tudásanyagot kínál a […]

A civil társadalom és új ellenségei

Az igazi civil társadalom a demokrácia legszilárdabb alapja. A választási kampányok hevében sokszor feledésbe merül ez az igazság. Olykor-olykor még a kommunizmus is együtt tud élni a magántulajdonnal, sőt néha a magánvállalkozásossal is, de sohasem a civil társadalommal. Nem véletlen, hogy mindenütt éppen a civil társadalomra mérte a legvégzetesebb csapást nyomban hatalomra kerülése után.

Hogyan fakasszunk forrásokat?

A 2000-es évek nagy társadalmi feszültségét az Ózd-Putnok kistérségben a bányák bezárása okozta. Ezeknek a gondoknak az enyhítésére indított a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közművelődési Intézet a volt bányásztelepülések térségében közösségfejlesztési programot, amelyhez megnyerte hazai és nemzetközi szakmai szervezetek együttműködését is.

Lehetséges egy másmilyen világ

Magyarországon már a hetvenes évek végétől vannak fejlődő országokat támogató kezdeményezések – de még ma is szokatlannak számít ez a jelenség: az átlagember gondolkodásában Magyarország szegénynek számít. A magyar civil társadalom tizennégy éve nyugati segélyek hátán fejlődik. Indiában a legtöbb civil szervezet nem fogad el külföldi támogatást.

A VFC LEADER program felmondása (levél)

Riz Gábor igazgató úr részére Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közművelődési Intézet Miskolc Tárgy: VFC LEADER program felmondása

A homoródszentmártoni közösségfejlesztő és közművelődési vándortábor

Homoródszentmárton egy 11 falut magában foglaló község, de összlakossága alig haladja meg a 3500 személyt. (A romániai közigazgatás szerint a település és a község fogalmak elkülönült jelentésűek. Az egyes települések – tehát falvak – egyesülnek közigazgatásilag egy-egy községi közös tanácsban – ezek a települési egyesülések tehát a községek. A szerk.)

Mi is az a közösségi rádió

Mi tesz egy rádióállomást közösségi rádióvá? Talán a legjobb mód ennek meghatározására, ha megkérdezzük az AMARC, a közösségi rádiós világszervezet tagjait:

Szakmafejlesztés gyólyalábon

(Az előadás elhangzott Debrecen–Csapókertben a Settlement konferencián.)

Budapesti nyilatkozat

Preambulum 2004. március 25–28-a között 33 uniós és unión kívüli ország 130 küldötte, közösségi munkások, kutatók, támogatók, döntéshozók, kormányzatok, társadalmi szervezetek és közösségek képviselői találkoztak és készültek fel egy nemzetközi konferencia keretében a 10 tagjelölt ország csatlakozására. A konferenciát – melynek fókuszában az európai civil társadalom fejlesztése állt a közösségfejlesztés eszközeivel – a Közösségfejlesztők Nemzetközi […]

Betűk méretezése
Kontraszt