fbpx

Parola 2013/1

Parola Folyóirat 2013/1

A közösségfejlesztéssel kapcsolatos kiadványok

Parola

Nyomtatott kiadványok (Megvásárolhatók a Közösségfejlesztők Egyesülete székhelyén: 1011 Budapest I. Corvin tér 8.)

Az útépítéstől a társadalomépítésig

Parola

A SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület a közösségfejlesztés, közösségi munka meghatározó országos szervezeteinek koalíciója. A SZÖVETSÉG égisze alatt működő munkacsoportA munkacsoport tagjai: Bényei Andrásné – Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége, Dönsz-Kovács Teodóra – Magyar Természetvédők Szövetsége, Giczey Péter – SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért, Márton Izabella – Magyar Szegénységellenes Hálózat, Móra Veronika – Ökotárs Alapítvány, Péterfi […]

Rejtett kincsek országa

Parola

A cikk először a Szín – Közösségi művelődés 18./1. számában jelent meg. Az észrevételek alapján kisebb módosításokkal jelenik meg itt újra. Szómágia vagy valós tartalmi különbség? A közösségek szétzilált állapota, az egyre erősödő bizalmatlanság, a közösségi megoldásokban való gondolkodás és cselekvés képtelensége már-már társadalmi-gazdasági fejlődésünk akadálya. Az egyre többek tanult tehetetlensége pedig a rejtett kincsek, […]

A népfőiskolai mozgalomról

Parola

A népfőiskolai gondolat a tönkrevert és megalázott Dániában született a 19. század derekán. Grundtvig http://en.wikipedia.org/wiki/N._F._S._Grundtvig http://www.lifelonglearningprogramme.org.uk/programme/grundtvig az idegen megszállás, a társadalmi hierarchia és a szegénység elleni harc fegyvereként hozta létre (a halál iskolája helyett) az élet iskoláját. S láss csodát, Dánia egy évszázadnál rövidebb idő alatt irigylésre méltó hazája lett a szabad és gazdag parasztoknak, a szülőföldjükre büszke polgároknak. Magyarországon a […]

A közösség tanulása, a tanulók közössége és a közösségfejlesztők fejlesztése

Parola

A civil szervezetek, sajátos feladataik felvállalásával megalakulásuktól kezdődően egyúttal tanulási színterek is. A közös értékrenddel rendelkező, szervezetté formálódó csoportok, közösségek tagjai egymásnak és másoknak magatartásmintákat mutatnak, a közös érdekek képviselete, a célként kitűzött feladatok megvalósítása folyamatosan formálja a résztvevőket. A hasonló értékrend, a közös ideológia vagy identitás átadása történhet egyrészt a szervezeti kultúra megismerése és […]

A közművelődési szakemberek lehetséges integrációs tevékenységéről

Parola

Hankiss Elemér Diagnózisok című könyvében 1982-ben így ír: „Helyzetünk röviden és erősen sarkítva úgy fogalmazható meg, hogy a magas kultúra tekintetében fejlett, gazdaságilag közepesen fejlett, a mindennapi kultúra vagy viselkedéskultúra terén fejletlen vagy akár: elmaradott ország vagyunk”. Igaz-e ez ma még Magyarországon? Talán csak az utolsó állítás. Az úgy maradt.

Kedves Olvasó!

Parola

Új korszak kezdődik a közösségfejlesztés szakmai folyóirata, a Parola életében, hiszen lapunk 2013-tól elektronikus formában jelenik meg.

Közösségfejlesztés, közművelődés és közösségi művelődés

Parola

I. A település- és közösségfejlesztő munka aktuális helyzete Magyarországon 1.1 A helyzet még ma is, mint kezdettől fogva, nehéz A közösség pozitív csengésű hívószó: a legtöbben szeretjük, vágyunk utána, szeretnénk is közösségekben élni – de nem dolgozunk értük, helyesebben még mindig nem elegen. Generációk nőnek fel anélkül, hogy tudnák, hogyan kell közösséget teremteni és abban létezni. A […]

Az újrakezdés képessége

Parola

Jávor Líviának, köszönettel A dolgozat három fogalomra épül, közöttük próbálok összefüggést kibontani a közéleti cselekvés és a kultúra viszonya egy lehetséges megközelítésének felvázolásával. 

Betűk méretezése
Kontraszt