fbpx

Parola 2007/3

Parola Folyóirat 2007/3

Közösségi munka a cigány és hátrányos helyzetű, valamint az egyéb nemzetiségű lakosság körében – Mezőberény

I. A cigány lakosság helyzete országos viszonylatban „Hazánkban a cigányság a legnagyobb lélekszámú etnikai csoport. Sokszínű kultúrájukkal gazdagítják a magyar és egyetemes kultúrát, ugyanakkor többségükben halmozott hátrányokkal küzdenek, melyet tartósan és hosszútávon befolyásol az iskolai végzettség, a normák és érdekek vállalásának konfliktusai, a gazdasági-szociális helyzet, a társadalomban elfoglalt szerep vagy helyzet, és mindezek eredőjeként az […]

Reflexiók és kérdések - Harkai Nóra dolgozatához kapcsolódva

(Elhangzott Harkai Nóra: Közösség és közösségi munka c. tanulmányának bemutatóján, 2007. február 16-án Budapesten, a Magyar Művelődési Intézetben tartott Szakmai Napon. A tanulmány a www.kozossegfejlesztes.hu honlapon a Parola-füzetek sorozatban olvasható. A szerk.)

Együtt, kéz a kézben, közösen. Települések összefogásával Abaúj jövőjéért

Mifelénk mindig nagy öröm találkozni egy régi ismerőssel, baráttal, feleleveníteni néhány emléket, elképzelni néhány közös, jövőbeni pillanatot. Így történt ez 2005 késő nyarán is, amikor összefutottam Molnár Arankával, aki annak idején munkatársam volt a munkaügyi központban, majd ismeretségünket még szorosabbra fűzte későbbi belépésem a Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesületbe. Ő is állandóan rohan, akárcsak én, […]

Egy alternatív szociális intézmény együttműködése egy civil szervezettel

A Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodája (MUFTI) megalakulásakor, 1991-ben, előzmények nélküli volt a vállalt feladat és a megoldási kísérlet tekintetében is. Olyan szakemberek alapították, akik az újpalotai lakótelepen élő hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi beilleszkedését segítették. 1993-tól új „fejezet” kezdődött a MUFTI életében. A XV. kerületi Önkormányzat önálló költségvetést ajánlott meg az irodának, amellyel lehetővé vált a […]

Aranygombos Telkibánya – közösségfejlesztő szemmel. 2005–2007.

2005 augusztusában a Közösségi kezdeményezéseket támogató szakmai hálózat Borsod-Abaúj-Zemplén megyében működő koordináló szervezete, a Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület szakmai patronálásával megindult egy Észak-Abaújra kiterjedő közösségfejlesztő műhelymunka sorozat. Ennek egyik részese volt Telkibánya, melyet a munkában én képviseltem. A történések sodró lendülettel, nem „szabványos” közösségfejlesztési lépéssort követve, nem lezárt folyamatot eredményezve zajlottak, zajlanak.

Hálózatépítés Borsod-Abaúj-Zemplén megye hátrányos helyzetű településein Társadalomfejlesztési projekt kistérségekben 2005–2007

2004-ben, amikor az első operatív programok pályázati kiírásai megjelentek, már évek óta készültünk az EU-csatlakozásra, azokra a nagy lehetőségekre, amelyek ennek a kapunak a kinyitásával tárulnak fel előttünk. Számos fórumon, tájékoztatón vettünk részt, böngésztük a honlapokat, olvastuk az információs anyagokat. Kezdtük megérteni és átlátni az EU rendszerét, döntési mechanizmusát. A 2000-es évek elejétől folyamatosan tanultuk […]

Hannover és Darmstadt Két közösségfejlesztési esettanulmány Németországból

Az egyre összetettebbé váló világban a különböző csoportok nemcsak érdekeikben térnek el egymástól, hanem mindennapi kultúrájukban és nyelvhasználatukban, valamint kommunikációs struktúráikban is jelentősen differenciáltak. E projektet azért választottam ki, mert aktuálisnak tartom a témáját, hiszen a mindennapi életben sokszor megtapasztaljuk a kulturális és életkori sajátosságokból adódó problémákat.

„Nem gondoltam, hogy ilyen nehéz a közösséget összefogásra sarkallni...” Közösségfejlesztés Molajon

A közösségfejlesztő folyamat 2007. május 3-án kezdődött a Komáromhoz tartozó Molaj lakótelepen. Már több mint fél éve dolgoztam az ÉLETTÉR Közösség- és Településfejlesztő Egyesületnél, amikor alkalmam nyílt arra, hogy tapasztalatot szerezzek ezen a területen. A munkát a 2007-es „Közösségfejlesztő” képzés szakmai gyakorlata keretében, öt gyakornoktársammal kezdtük meg. A gyakorlatvezetőnk, Monostori Éva mellett egy helyi képviselő […]

Betűk méretezése
Kontraszt