A Szóla Rádió egy lehetséges felépítése

1993/2

1. Az Alapítványt egy vagy több civil szervezet hozhatja létre, illetve a bejegyzés utáni nyitott alapítványhoz folyamatosan lehet csatlakozni.

2. A munkában rendszeresen résztvenni kívánó elismert, rendszeres munkát végző szervezetek képviseltetik magukat a Tanácsadó Testületben. A Tanácsadó Testület összetétele folyamatosan változhat, nem hierarchizált, esetleg téma szerint (pl.: szociális, kulturális, oktatási, sport) csoportosítható.

3. A szervezetek, intézmények bármelyike közvetlenül is fordulhat a napi munkát végző szerkesztőséghez. Fontos a rádióban az egyidejűség, a frissesség, a hozzáférhetőség biztosítása. Ugyanakkor természetesen a szerkesztőség, a ,műsorcsinálók” is keresik a szervezeteket, intézményeket. Ez a tulajdonképpeni működtető hálózat.

4. A jogszabályoknak megfelelően az alapítvány kezelője, irányító szerve a Kuratórium, melynek tagjait az alapító(k) kérik fel. A Kuratórium összetétele az Alapító Okirat módosításával szükség esetén változtatható.

5. A Kuratórium tagjai részt vesznek a Tanácsadó Testület munkájában is, feladatuk lehet ennek koordinálása.

6. A Tanácsadó Testület a tartalmilag fontos stratégiai kérdésekben dönt, a rádió műsorpolitikáját alakítja ki. (A műsoridő nagysága, a jelentkezés időszakai, keretműsoridők ajánlása a szerkesztőségnek.) Ugyanakkor a Tanácsadó Testület ülésein a szerkesztőség képviselői is részt vesznek.

7. A napi műsorkészítés, a szerkesztőség munkája természetesen folyamatos anyagi költséggel is jár. A Kuratórium dönt az anyagi jellegű kérdésekről (költségvetés), szükség esetén a szerkesztőség alkalmazottainak munkáltatója.