Napló lépésről lépésre 2.: Kisiskola

1993/2

A minap leírtam volt, hogy a tapasztalatok milyen elemi részecskéiből áll össze bennem az a most már egyszerűnek és természetesnek tűnő kérdés, hogy a visszatelepülő kisiskolákban vajon kik is fognak tanítani? Belátva, hogy e probléma pénz nélkül csak fecsegés tárgya és nem cselekvés kezdete lehet, egy alapítványt kerestem meg javaslatommal. Elmondtam, hogy ez a társaság bölcsen és okosan arra jutott, hogy ha ez ügyben állami tevékenység van, akkor inkább másra költi pénzét; olyan dolgokra, amelyekre nem jut központi figyelem. Ennek érdekében levelet intézett az illetékes miniszterhez és ettől tette függővé tennivalóját. A válasz megérkezett. ,

Tisztelt Elnök Úr

Köszönettel megkaptam a levelét, amelyben a részben osztott és osztatlan iskolák pedagógusainak a problémájáról tájékoztat.
Az utóbbi években valóban megindult egy olyan folyamat, hogy a kistelepüléseken a helyi önkormányzatok a korábban megszüntetett nevelési, oktatási intézményeket vissza akarják állítani. Ehhez azonban nagyon nehéz megteremteni a tárgyi és a személyi feltételeket. A pedagógusok nem szívesen vállalkoznak a részben osztott, vagy osztatlan osztályok tanítására, mivel azokban az osztályokban lényegesen nehezebb a munka mint a homogén összetételű tanulócsoportokban. A fő problémát ez okozza, s nem az, hogy a pedagógusképző intézményekben nem készítették fel a hallgatókat a részben osztott, vagy osztatlan tanulócsoportok oktatására.
Az kétségtelen tény, hogy e téren ma a hallgatók nem kapnak olyan alapos felkészítést, mint az 50-es, 60-as években, amikor még sok kisiskola volt az országban. Amennyiben viszont igény van rá, akkor az érintett pedagógusok az intenzív továbbképzés keretében szélesebb körben megismerkedhetnek azokkal a didaktikai ismeretekkel, pedagógiai eljárásokkal, amelyek szükségesek a részben osztott, vagy osztatlan tanulócsoportok oktatásához. Továbbá a Felsőoktatási Főosztály feladatává teszem, hogy a tanítóképző főiskolák a pedagógusképzésben nagyobb hangsúlyt helyezzenek a részben osztott és osztatlan iskolai munkára való felkészítésre.
Ezen túlmenően tervezzük, hogy az új közoktatási törvény és a Nemzeti Alaptanterv megjelenését követően – köztük osztatlan iskolákban dolgozók számára is – számos olyan tanári kézikönyvet adunk ki, amelyek segítséget adnak a pedagógusoknak feladataik ellátásához.
Mivel e problémakör összetett, célszerűnek tartanám, ha minél több szinten – a helyi önkormányzatoktól kezdődően a Művelődési és Közoktatási Minisztériumig bezárólag – foglalkoznának a megoldással.
Amennyiben a jövőben hasonló kéréssel fordulnak Elnök Úrhoz, kérem, hogy a kérelmet szíveskedjék továbbítani az MKM Felsőoktatási és Kutatási Főosztályához, ahol a szükséges intézkedést megteszik.
Ismételten köszönöm Elnök Úr jelzését és a felajánlott segítséget.
További munkájához sok sikert kívánok.
Üdvözlettel:
miniszter”

Örvendek, hogy nem csalatkoztam a korábban már írottak szerinti megérzéseimben: köszönik tehát és ígérik, hogy máskor is intézkednek, ha hasonló kérdéseink vannak – gyaníthatóan olyaténképpen, mint most. A válaszlevél írójának – és persze nem aláírójának országnyi látókörébe főosztály és főiskolák és új törvény és alaptanterv tartozik, míg az önkormányzatokéba tucatnyi gyermek, a leendő tanító, a szolgálati lakás, az iskolapad, a kréta, a villanyszámla és a miegyéb. Ez utóbbiak praktikumnak mondhatók, mégis: ezek megteremtéséből születik otthonosabb település, emeltebb helybéli gerinc, helyben is igaz jövendő. ,A problémakör összetett” mint olvasható és ezért ,célszerű, ha minél több szinten … foglalkoznának a megoldással”. Éppen erre (is) hivatkozva kérem és javasolom: foglalkozzunk!
Beke Pál
A kis, osztatlan iskolák visszatelepítésében gondolkodó vagy ezt már bonyolító, építő települési önkormányzatok figyelmébe ajánljuk segítő közreműködésünket. Ameddig a segítségnyújtásra hivatásszervezeteket nem találnak kérjük, nekünk írják meg gondjaikat, kéréseiket. Azokat vagy továbbítjuk az illetékesebbnek gondoltak felé, vagy magunk keresünk rá szakértő választ. Jelentkezésük egyidejűleg orientálja is az e tárgykörben szükséges, esetleg általunk ellátandó vagy szervezendő tennivalókat. Várjuk kérdéseiket, leveleiket, üzeneteiket a 201-5728 telefonszámon, illetőleg a 201-4892 faxon avagy a Közösségfejlesztők Egyesülete címén: Budapest I., Corvin tér 8.