fbpx

Parola 1996/1

Parola Folyóirat 1996/1

Az Önkéntes Szektor Televíziója Európában

Április 4-től kezdődően az Önkéntes Szektor Televíziójának a műsora a BBC 2 csatornán az egész európai kontinensen, Kelet- és Nyugat-Európa harmincegy országában fogható lesz.

Közösségi Adattár

Előzmények Az egyre szaporodó civil szervezetek nehezen vagy egyáltalán nem tudják megszerezni a napi munkájukhoz szükséges információkat. Az összegyűjtött adatok nem válhatnak közkinccsé, mert nincsenek működő, a civil szféra számára is használható információs hálózatok.

Mi a Civil Kollégium?

Egyesületünk, a Közösségfejlesztők Egyesülete 1989 óta, de a Magyar Művelődési Intézet kutatói már a 80-as évek eleje óta keresik a civil társadalom segítésének módjait. Felismertük, hogy bátorítani és informálni kellett és kell az egyesületeket, mert a magyar önszerveződésben egy nagy törés állott be a 2. háború után.

A szociális földprogramról

A Népjóléti Minisztérium Szociális Programok Irodájának egyik lényeges tevékenysége az ország társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott, súlyos szociális problémákkal küzdő térségeiben a szociálpolitikai eszközrendszer kiemelt fejlesztése. A válságkezelő programok működése során a nagy létszámú, tartós munkanélküliséggel rendelkező agrár térségekben keretprogramként funkcionálnak a szociális földprogramok. Jelenleg 75 település bekapcsolásával 44 szervezettel működik a program.

Baráti körtől a térségi összefogásig

Példa arra, hogy a hátrányos körülmények, a kényszer mire sarkallhat egy közösséget, amely önhibáján kívül sodródik bele egy helyzetbe…

Lángos és társadalmi beilleszkedés

Régi barátunk, kollégánk, a Pro Cultura Hungarica díjjal kitüntetett, Magyarországot lassan Franciaországnál is jobban ismerő Paul Blin és fia, Eric, aki kulturális menedzser, újszerű kezdeményezésbe vágott 1995 nyarán Normandiában Paul egy egyesületi formában működtetett Pont-Audemer-i nevelőotthonnak az igazgatója, ahová szociálisan hátrányos vagy veszélyeztetett helyzetű fiatalok kerülnek. Ezeknek a kamaszkorú, családjukból kikerült, marginális helyzetben és pénztelenségben […]

Egy utcai szociális munkás monológja

Az első találkozás az még valamikor 16 éves koromban volt. Szakmunkástanulónak jelentkeztem amikor nem vettek fel a középiskolában és akkor szüleimtől távol egy 400 fős kollégiumba költöztettek. Egy szobában voltunk 30-an és első évnek a végén este baktattam hazafelé, két-három srác ül a kerítés szélén.

A fő, hogy egészség legyen

A globális társadalmi, gazdasági és környezeti válság, a romló életszínvonal, a szociális bizonytalanság elterelik a figyelmet az alapvető fontosságú összefüggésekről; a rövid távú túlélést helyezik a középpontba, amelynek kényszerei minden szempontból egészségrombolóak. A települések, a helyi közösségek környezetpusztítását (pl. a környezetgazdálkodás hiányosságait) nevezhetjük akár a közösség alkoholizmusának, hiszen romboló hatása hasonló. Ezért végig kell gondolnunk […]

Szia, Kopi!

Itt vagyok újra. Itt vagyunk újra együtt veled. Elkísértünk az utolsó úton. Tizennyolc évvel ezelőtt egy ifjúsági klubtalálkozón találkoztunk, akkor te a Csapókerti Ifjúsági Klub vezetője voltál, én pedig Püspökladányban dolgoztam. Ezután sokszor szomszédoltunk kölcsönösen szervezeteinkkel a megye több településén.

A falusi turizmus szerepe a térségfejlesztésben

A térség természeti adottságaira, a népi építészeti hagyományokra és magyaros vendégszeretetre építve kezdtük el az idegenforgalmi fejlesztési programot a térségben élők foglalkoztatására, a várható társadalmi és gazdasági fejlődés reményében. A térségi munkanélküliség egyik fő oka a helyi mezőgazdaság alacsony foglalkoztatási szintje.

Partnerségszolgálat

Létrehozók: * Közösségfejlesztők Egyesülete * Közösségi Kapcsolat Alapítvány

A kisiskola sorskérdéseiről Kővágótöttösön

Kővágótöttös aprófalu a Nyugati-Mecsek lábánál, az egykori uránbánya – a majdani hulladéktemető? – fölött. 370 lakójának harmada munkanélküli, harmada idős, nyugdíjas, harmada cigány. A hátrányos helyzet megannyi eleme együtt! A település a rendszerváltás nyomán szakadt le az egykori székhelyről.

Segítő Kapcsolat

Ezzel a címmel indult 1990-ben folyóiratunk, annak is első, szerkesztői beköszöntője. Azzal a céllal alapítottuk ezt a lapot, hogy odafigyelést, megerősítést-bíztatást, cselekvéseket segítő információt, a mások szakmai munkájának megismerését kínáljuk a közösségi fejlesztőmunka iránt fogékony, érdeklődő olvasóknak. A Parolának az elmúlt években 31 száma jelent meg, a példányszámaink 1000 és 3000 között mozogtak. Most kezdjük […]

A Felső Szabolcsi Térségi Fejlesztő Társulás

A Kispad Alapítvány első pályázati támogatását a Holland Királyság Nagykövetségétől nyerte el a Záhony környéki települések együttműködésének segítésére szervezendő képzés számára.

A jéghegy csúcsa

Civil Rádió, URH 98 MHz A “Kommunikáció”, a “közösség”, a “közszolgálat” szavaink elvesztették eredeti személyes értéküket, jelentésüket. Amikor egy társadalom átéli az elmúlt idők értékeinek devalvációját, és a változások közben még nem találja új kötődési pontjait, akkor újabb és újabb civil kezdeményezések jönnek létre, hogy felhívják az egész közösség figyelmét az általuk képviselt értékekre. “A […]

Humán Fejlesztő Műhely Tatabányán

Az emberi erőforrások kiaknázásának, a szervezeti működés fejlesztésének módszereiről röviden A Közművelődés Háza Közhasznú Társaság önálló divízióként működő tevékenysége az elmúlt hónapokban az érdeklődés középpontjába került. A társaság vezetői és képviselői az ország számos pontján tartottak előadásokat az átalakulás tapasztalatairól, lehetséges és választható alternatíváiról.

Betűk méretezése
Kontraszt