Közösségfejlesztők Oxfordban: Oxfordi közösségfejlesztői és szociális munka

1993/2

,A Közösségfejlesztők Egyesülete, a Közösségfejlesztők Hajdú Bihar Megyei Egyesülete, a Csapókerti Közösségi Ház és a CIVIL Alapítvány képviseletében 10 fő tett látogatást Oxfordban, ahol a brit társszervezet és a Puskin College szervezésében a közösségfejlesztők munkájával, a szociális problémákkal és azok kezelési módjaival ismerkedtek a szakemberek.


Első hallásra azt hihetnénk, hogy az egyeteméről és sajátos oktatási intézményeiről (college) világhírű Oxfordban az egyetemisták zsibongásán kívül más zavaró tényező nem is létezik. A helyszínen azonban világosan kiderült, nem egy tisztán egyetemi városban vagyunk, ahol az ifjúság éli gondtalan életét, hanem a 160.000 lakosú Oxford jócskán terhelt szociális problémákkal, mégpedig a recesszióban lévő brit gazdaság – jelesül az ott találhat autó- és a hozzákapcsolódó iparágak mérséklődni nem akaró mélyrepülése – miatt. Az egyetemi ,szolgáltatóipar” (üzletek, albérletkiadók, étteremtulajdonosok stb.) áldásaiból nem részesülő munkáskerületek és városrészek klasszikus terepei az alacsonyjövedelmű, egyre inkább elszegényedő és a kilátástalansággal hosszú évek óta küzdő munkanélküliek halmozódó gondjainak.
A gondok mérséklésében és a kivezető utak megtalálálásában az önkormányzat által működtetett Közösségi Központok mellett a sokszor évszázados hagyományokra visszatekintő különféle állampolgári kezdeményezések, egyesületek és az általuk üzemeltetett közösségi házak és szomszédsági központok játszanak nagy szerepet, a hiányos, az eddiginél is egyre jobban jelentéktelenedő és vékonyabban csordogáló állami forrású támogatási rendszer mellett. A látogatás során alkalmunk nyílt megismerkedni a különböző típusú intézményekkel valamint számos öntevékeny polgári csoporttal és az őket segítő értelmiségi oktatói-kutatói tevékenységgel.
A Pinehurst People’s Centerben lenyűgözően sokszínű önkéntes közösségi munkával találkoztunk, a mozgáskorlátozottak és a kórházból gazdasági megszorítások miatt kitett értelmi fogyatékosok foglalkoztatójától a fiatalkorú bűnelkövetők pártfogói rendszerén belül működő műhelyein keresztül a munkanélkülieknek szervezett átképzőtanfolyamon át a lakásbérlők egyesületének szervezett fellépéséig.
Az oxfordi pártfogói szolgálat egy igen érdekes kezdeményezést mutatott be a fiatalok körében eluralkodott autólopással egybekötött éjszakai utcai versenyek – joyriding – megfékezéséről, melyben a fiatalokat nem elzárással büntetik, hanem szervezett keretek között autóösszeszereléssel és versenyzéssel foglalkozhatnak.
Berinsfieldben – egy nagyarányú munkanélküliséggel sújtott városrészben – a közösségi kezdeményezés a gyermekfelügyeletre és a felnőttek átképzésére koncentrál, a Barton-i Szomszédsági Központ pedig az egyesület és az önkormányzat közös üzemeltetésű, több funkciót ellátó (orvosi rendelő, népjóléti tájékoztató iroda, tornaterem, szabadidős tér stb.) intézményre példa.
Az oxfordi program befejező részében a Ruskin College oktatói által segített projectekkel, illetve a hozzájuk kötődő munkával ismerkedtünk.
A Manchester Project az önszervező közösségek működését támogatja olyan oktatási programokkal, melyek a közéleti részvétel apróbb-nagyobb technikáit tanítják meg az állampolgároknak, hogy érdekeik kifejezésére, azok képviseletére és megvédésére képesekké váljanak.
A Cowley városrészben élő, korábban a ROVER autógyárban dolgozó, ma már munkanélkülivé vált munkások felkérésére kutatói csapat szerveződött, és mintegy két éves kitartó munkával egyre jobban sikerül felderíteni a gyár privatizációja során elkövetett visszásságokat, az emberi tényezőt figyelembe nem vevő, pusztán ,gazdaságinak” álcázott elbocsájtássorozat mögött megbújó korrupciógyanús ügyleteket.
Összességében azt tapasztalhattuk, az aktív állampolgári részvétel segítheti igazán a problémák megoldását.

Giczey Péter
Családsegítő Szolgálat, Debrecen