fbpx

Parola 2010/1

Parola Folyóirat 2010/1

Állampolgári Részvétel Hete 2009

Parola

2009. szeptember 21–27. A HANGSÚLY A RÉSZ – A TÉT AZ EGÉSZ! TEdd, hisz teHETED! Az esemény fővédnöke Hankiss Elemér volt Nemzetközi főszervező és koordinátor: Central and Eastern European Citizens Network (www.ceecn.net) Hazai főszervezők: Civil Kollégium Alapítvány Közösségfejlesztők Egyesülete Közösségi kezdeményezéseket támogató szakmai hálózat Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus Szövetség a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület Országos Esélyegyenlőségi […]

Példátlanul alacsony szinten a közbizalom. Gyorsjelentés, 2009

Parola

Milyen a közbizalom hazai állapota, mennyire bízunk a különféle intézményeinkben, a magunk alapította civil szervezetekben, választott tisztségviselőinkben – országosan és helyi szinten? Gyakorlat-e hétköznapi életünkben a közjóra irányuló társadalmi részvétel? Ötödik alkalommal jelentkezünk a közbizalomról szóló felmérésünk összefoglalójával, amelyeket most is az Állampolgári Részvétel Hete (ÁRH) keretében készítettünk, minden esetben egy-egy szúrópróba-szerű országos kérdőíves felmérés […]

Közösségi megoldások a szociális tevékenységekben, a Joób Olivér Szeretetintézmény munkájában

Parola

Intézményünk fenntartója a Nyíregyháza-Kertvárosi Evangélikus Egyház. 1996-ban alapították, amikor még csak szociális étkeztetést végzett Nyíregyháza területén. Ma már a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésével kötött feladatátvállalási szerződés értelmében végez a szociális étkeztetésen (kb. 300 fő/nap) kívül családsegítést, házi segítségnyújtás, működtet két tanyagondnoki szolgálatot és egy idősek klubját (20 fő).Az intézmény ellátási területén kb. tízezer […]

A maroktelefonoktól az egérrel történő döntéshozatalig. marokból marokba

Parola

Elöljáróban Engedjék meg nekem a Kedves Olvasók, hogy civilként írjak azokról a lehetőségekről és tapasztalatokról, amelyek egyre inkább segítik és meghatározzák munkámat a civil világban. Jómagam nem vagyok sem informatikus, sem profi webszerkesztő, ugyanakkor kíváncsi emberként hajlamos vagyok arra, hogy kísérletezzek az új lehetőségekkel. Cikkemben az internet nyújtotta új lehetőségekből igyekszem bemutatni néhányat, amelyek további […]

Tudósítás a Magdolna-negyedi közösségfejlesztésről

Parola

Budapest, VIII. kerület, Magdolna-negyed. Ezen a területen kezdődött el 2005-ben az önkormányzat szociális és építészeti városrehabilitációs programja. A program újszerűsége, hogy több ponton indított el innovatív változásokat a városnegyedben, amelyek segítségével várhatóan megállítható az itt lakók egyre súlyosabb társadalmi leszakadása, a fokozódó szegregáció, folyamatosan csökken a családokban felhalmozódott és generációkon keresztül öröklődött hátrány, megszűnik a […]

A harmadik évezred küszöbén. Tervezz! Bátran! - Közöd van hozzá!(?)

Parola

TERVEZZ! BÁTRAN! – KÖZÖD VAN HOZZÁ!(?) címmel szervezett 2009. november 23-án a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus Közösségfejlesztési Osztálya (további közreműködőkkel együttműködésben) szemináriumot, amelyen a városmegújításban lehetséges/kívánatos közösségi részvételt helyeztük a fókuszba. Ebből a programból Vidor Ferencnek, a hazai urbanisztika kiemelkedő személyiségének az indító előadását ajánljuk az olvasók figyelmébe! (A szerk.)

Mi értendő ... alatt? Alapfogalmak a politikai káoszban

A közösségfejlesztés helyi gyakorlatából az évek során egyre tágabb horizontok nyíltak meg: a helyi demokrácia fogalma kiszélesedett a civil társadalomig. Ez utóbbi fogalom kiterjedt értelmezései különösen a kelet-európai országok átalakulásával nyertek fokozott jelentőséget. E. Gellner a civil társadalom elemzésekor azt állítja, hogy a demokrácia eszményét az emberek meghatározott csoportja alkotta és formálta a történelem során, […]

Szindbád a Józsefvárosban - Emlékezés Beke Pálra

Parola

Azt hiszem, Pali sosem akarta megváltani a világot, inkább el akarta fogadni azt, ami ízlésével összeegyeztethető, s ami ehhez hozzáilleszthető volt, de alakításra szorult, azon változtatni. Az alakítás-formálás lehetőségét kereste pályája kiválasztása során is. Próbálkozott előbb újságíróként Pécsett, majd népművelőként szülőhelyén, a Józsefvárosban, de dolgozott a Nemzeti Múzeum közművelődési csoportja vezetőjeként is, s élete legnagyobb […]

20 éve indultunk!

Parola

Kedves Olvasó! 20 éve indultunk! „A közösségfejlesztésnek a szakmásodáshoz saját orgánumra, önálló folyóiratra van szüksége” – gondoltuk 20 éve. „A rendszerváltás majd biztosan alapvetően felértékeli ezt a szakmai megközelítést, szemléletet, látásmódot. Nagy szükség lesz arra, amit mi tudunk, hiszen a polgárok szervezkedni akarnak majd, az önkormányzatok együttműködni, bevonni a lakosságot saját életének alakításába.”

Betűk méretezése
Kontraszt