fbpx

Parola 1994/1

Parola Folyóirat 1994/1

Telekunyhó

Ez a név maga is találgatásokra ad okot. Méginkább meglepő, hogy ezzel egy könyvtárban találkozunk. – Mi tehát a Telekunyhó – kérdezem Nagymágocson Blaskó Jánosnétól – és miért éppen a könyvtár ad neki otthont? – Felismertük azt a tényt, hogy könyvtárunknak ki kell lépni a pusztán kölcsönkönyvtári funkcióból és fel kell vállalni a településen élők […]

Közösségfelmérés: Az első lépések kezdeményezés, tervezés

Az alábbi írással egy folyamat követésébe kezdünk. A Közösségfejlesztők Egyesületének kezdeményezésére 19 településen a helyi fejlesztést támogató módszer alkalmazását próbáljuk ki amelyet talán legkifejezőbben Közösségfelmérésnek nevezhetünk. Ebben a részben röviden vázoljuk, mit jelent a közösségfelmérés, mire és mikor használható. A következő számtól kezdve példákon keresztül mutatjuk be a módszer használatát.

Királyi szakácsok nyomában

Álmodoznak-e a már nem szunnyadó kisfalvak? Azok, amelyek megpecsételtettek s ma is úgy emlegetettek: elzártak, hátrányosak… Álmodoznak és ébrednek! Többek fékezhetetlenül ki akarnak törni az ismeretlenség sötétségéből és lehetetlent nem ismerve megmutatják a világnak létezésüket!

Napló lépésről lépésre 6.: Kiskiskolás tanítók írják

Koronczai Józsefné, Fonó Emlékezetes együttlétünkkor elhangzott sok valós állításunkat szeretném pár szóval, adattal alátámasztani, mielőtt rátérnék saját véleményemre. Talán emlékeztek, megemlítettem a Baranya Megyei Pedagógiai Intézet kiadványát, mely 1992-ben jelent meg: A kisiskolák szervezése és működése – ma (Tanítás-tanulás az összevont osztályú tanulócsoportokban szerk: Sántha Attiláné). Pár adat belőle az osztatlanul tanító iskolák összetételéről:

Összefognak a civilek: Amikor már senkire sem számíthatunk, mindenkire kell számítanunk

,Amikor már semmire sem számíthatunk, mindenre kell számítanunk!” (Jules Renard)

Bemutatkozik az Oroszlányi Munkanélküliek és Álláskeresők Egyesülete

Mint ahogy az országban számtalan települést, így Oroszlányt is elérte a ,rettegett” munkanélküliség.

Adalékok a gyerekközösségek önmeghatározásához

Jól megfontolta azt a Közösségfejlesztők Egyesülete, amikor dán és francia partnereinek olyan közösségeket, szerveződéseket ajánlott a tervezés alatt álló (azóta nyilván beinduló) Gyermek és demokrácia elnevezésű projektben, melyek igen sok szempontból különböznek egymástól. E döntésben világosan kifejeződik demokrácia-felfogásának mélyebb lényege: az innováció számára sem egyetlen megtalált-kiválasztott út létezik! A magyarországi gyerekvilágot körülvevő valóság sokféle utat […]

A helyi kezdeményezéstől a világméretű elterjedésig: A Maison Familiale Rurale elnevezésű oktatási intézmények

A Maison Familiale Rurale elnevezésű oktatási intézmény serdülőkorú fiatalok és fiatal felnőttek globális képzését szolgálja, amelynek során az általános képzést a szakképzéssel ötvözi, bekapcsolva a folyamatba a családokat és az egész környezetet is. Az első MFR megalakulása

Újraszerveződő "civil" társadalom a statisztikai adatok tükrében

A modern társadalom jellemzője a háromszektorúság. Ezen belül az állami szektornak elsősorban arra a feladatra kell vállalkoznia, hogy a fejlettség adott szintjén a minden állampolgár számára garantálható, jól szabványosítható, illetve a társadalom egészét szolgáló közjavakról gondoskodjék.

Kistérségi összefogással falvainkért: Konferencia az MTA regionális központjában 1993. ősz

A fenti címmel rendezett konferenciát az MTA Regionális Kutatási Központjának Észak-Magyarországi Osztálya 1993 őszén. Az alábbiakban közöljük a konferencia egyik résztvevőjének nacionáléját, továbbá a tapasztalatcsere összegző megállapításait.

A helyi nyilvánosság nemcsak helyi ügy: Megyei egyesület a helyi lapokért

1993. december 20-án Szegeden Lokalitás néven megalakult a Csongrád Megyei Helyi Lapok Egyesülete. Előzménye: másfél évvel ezelőtt találkoztak először azok a falusi lapszerkesztők, akik fontosnak érezték, hogy időnként összejöjjenek, a közös bölcsességet, tapasztalatot megosszák, hogy információkat, kapcsolatokat szerezzenek, hogy a lapkészítés során felmerült mindenfajta kérdésről, problémáról maguk között vagy a meghívott szakemberekkel szót váltsanak.

Gazdakörök találkozója Nagyigmándon: 1994. február 14.

Az elmúlt években a gazdakörök száma fokozatosan növekedett, ezért vetődött fel a gondolat, hogy jó lenne összehívni őket egy megyei találkozóra. A szervezési feladatot a Komárom-Esztergom Megyei Közösségszolgálat vállalta, a szakmai segítséget az FM Megyei Hivatala biztosította, a házigazda szerepkörét természetesen a nagyigmándi gazdakör látta el. A szervezők a helyi művelődési ház vezetőjével együtt izgalommal […]

Szováta rendben: Kezdetben volt a forradalom

Az ,úgynevezett romániai forradalom” eseményeit követően sok-sok európai település választott magának partnerként ,ikervárost” (a már lejáratott testvérváros helyett). Százhalombattán néhány lelkes önkéntes akkor Szovátát jelölte meg, mivel nagyobb részük a Maros vidékéről vagy Székelyföldről került Százhalombattára. Borgó (György Csaba festő) a társaság küldötte 1990. január 13-án ezt táviratozta: ,Szováta rendben, írópapír, írógép kellene”. S jött […]

Elkésett gondolatok a hőgyészi falusi turizmus tanácskozáshoz: 1993. november 15-19.

Nehéz a falusi turizmusról önmagában beszélni. Különösen annak, aki a falvak fejlesztésének, jövőjének általános kérdéseivel foglakozik egy ,halmozottan hátrányos helyzetű” térségben élve.

Betűk méretezése
Kontraszt