fbpx

Parola 2003/3

Parola Folyóirat 2003/3

Megjelent Varga A. Tamás könyve

A közösségfejlesztés egyik hazai alapítója és szellemi vezetője 2002. július 5-én hunyt el Budapesten. A kötet anyagát a 2002. szeptember 5–6-án „Közösség” címmel Kunbábonyban, a Civil Kollégium képzési központjában rendezett emlékülésen elhangzottak, valamint az arra küldött hozzászólások, továbbá levelek, cikkek és tanulmányok adják.

A közösségfejlesztéssel kapcsolatos, szakmai kiadványok

Nyomtatott kiadványok: Megrendelhető az egyesület címén!

A VOKA programjának bemutatása

VOKA – Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity (A közösségi cselekvés vidéki szervezete) 1998 óta bejegyzett civil szervezet, amely egyaránt szerveződött tagok és nem tagok szolgálatára. Célja a szlovák falusi emberek mozgósítása annak érdekében, hogy javítani legyenek képesek életminőségüket. Programjaik: közösségfejlesztés, tanácsadás vidéki NGO-k számára, kisvállalkozások segítése, vidéki női közösségi vezetők hálózatának építése, mikrokredit program, kézműves […]

Az East-East program összefoglalása

Megítélésem szerint az egyik legfőbb alapkérdése a két és féléves együttműködésünknek, hogy találunk-e a közösségi munkához új erőforrásokat itt Közép-Kelet Európában önmagunkban és egymásban. Ismertek a résztvevők előtt ennek a projektnek a szakaszai, amelyben a közösségfejlesztés képzésének gyakorlatát és lehetőségeit igyekeztünk megismerni és továbbépíteni a különféle régiókban.

A közösségfejlesztés professzionalizációja Közép- és Kelet-Európában - fogalmak és értékek

Nem kísérelném meg elismételni a szeminárium előadásainak főbb megállapításait. „Zárógondolataimban”, amelyek közrebocsátásához meghívtak, inkább egy olyan kérdéskörre szorítkoznék, amely, így vagy úgy, átszőtte a legtöbb itt elhangzott előadást.

Olasztelek, Székelyföld

A Székelyföldi Közösségfejlesztők Egyesülete (SZEKE) 2000 augusztusában egy intenzív szakmai képzés résztvevőiből alakult. Elsődleges célja a Székelyföld térségében a civil társadalom erősítése, a helyi közösségek cselekvőképességének fejlesztése, helyi és kistérségi együttműködések kialakítása. Közreműködni kívánnak a közösségfejlesztés tantárgyának a felsőoktatásba való bevezetéséhez.

Bemutatjuk a LEGALÁBB ENNYIT A KISKÖZÖSSÉGI RÁDIÓZÁSRÓL című kiadványt

Mi a kisközösségi rádió? A kisközösségi rádiók egyik legfontosabb sajátossága, hogy markánsan fogalmazzák meg a korlátozott vételkörzetben megcélzott csoportot. Ez lehet egy kisebbség, nemzetiség, valamilyen szubkulturális, korosztályi csoport, valamilyen intézmény használói-lakói, nagyon körülhatárolt lakóközösség (pl. kis falu, településrész, szomszédság, egyetemi negyed, stb.) A kisközösségi rádiókat – ebből a szempontból – határozottan el kívánja különíteni az […]

Pillanatképek a közösségfejlesztők műhelye 2003-as barangolásairól

A Magyar Művelődési Intézet a Közösségfejlesztők Egyesületével együttműködve, 2001 januárjában a fenti névvel szakmai csapatot szervezett a közösségi munka iránt elkötelezett érdeklődőkből. A Műhely tagjai évente több alakalommal találkoznak: képzéseket, konzultációkat szerveznek, s több gyakorlati terepmunkában is szerepet vállalnak.

Helyi cselekvést támogató központ Lengyelországban (CAL)

A CAL Egyesület tervezett tevékenységei

Globális trendek a közösségfejlesztésben

Bevezetés A témát, amelyről felkérésetekre beszélni fogok ezen a konferencián, nagyon nehéz 45 percben összefoglalni. Először is, hadd bocsássam előre, hogy nem fogok afféle részletes beszámolót adni a közösségfejlesztés „egészségi állapotáról” a világ 170-nél is több országában. Ehelyett, mai előadásomban néhány általános globális kérdést fogok vizsgálni, valamint azt, hogy a közösségfejlesztő megközelítést támogató gyakorló közösségfejlesztők […]

Európai trendek a közösségfejlesztésben

Bevezetés Megtiszteltetés számomra, hogy az egybegyűltekhez szólhatok, és részt vehetek ezen az eszmecserén. Régebbről is ismertem az önök projektjét, és igazán örülök, hogy most megtudhatom, mi történt azóta. Remélem, hogy előadásom valamennyire összhangban áll majd az önök gondolataival és a projekt értékelésével. Gondolatmenetem célja, hogy európai kontextusban nyújtsak áttekintést a közösségfejlesztésről. Ez persze azt jelenti, […]

Közösségfejlesztés Közép-Kelet-Európában

Bevezető Előadásom bevezetőjével gondolati hidat szeretnék építeni a szeminárium kezdete és vége között, amikor is programunk majd Gergely Attila szociológus barátunk összefoglaló megjegyzéseivel zárul. Az ő 30 évvel ezelőtti gondolatait szeretném feleleveníteni, amellyel ránk, a magyar közösségfejlesztés kialakulásának korai szakaszában oly nagy hatással volt, s amelynek aktualitását ma, a rendszerváltás óta eltelt időszak 14. évében […]

Közösségfejlesztési program Romániában

Asociatia Romana de Dezvoltare Comunitara (Román Közösségfejlesztők Egyesülete, RACD Romanian Association for Community Development) Bár az egyesület fiatal szervezet – 1999 januárjában jegyezték be -, máris gazdag közösségfejlesztői gyakorlattal rendelkezik. Tagjai együttműködése már a bejegyzésük előtti időkre, 1998 elejére tehető, amikor is közösségi aktivisták egy kis csoportja csatlakozott egy közösségi facilitátor-képzéshez.

Nyitó gondolatok

„A közösségfejlesztési partnerség-építés Közép- és Kelet-Európában” projekt kezdeményezője, a Közösségfejlesztők Egyesülete szakemberei egy ideje már azt érezték, hogy nem csak az uniós országok társadalmi-szakmai folyamataira, hanem saját szomszédainkra is oda kellene figyelni, és időszerű kapcsolatainkat újjászervezni. Egyszerre csak az tűnt számunkra a legérdekesebb kérdésnek, hogy hogyan birkóznak meg a velünk korábban kényszerű sorsközösségben élő országok […]

Betűk méretezése
Kontraszt