fbpx

Parola 2005/2

Parola Folyóirat 2005/2

Közösségi művelődés szakmai sátor

1. Milyen kihívások állnak a közösségi művelődés előtt? – A közösségi művelődés új szerepének meghatározása (ez a rendszerváltás óta nem történt meg!) – A szakmai profil kialakítása, viszonyának tisztázása az oktatáshoz, a szociális és ifjúsági munkához, más szakmákhoz; – A közösségi művelődés többszektorúvá vált;

Természeti erőforrás, természeti tőke, társadalmi fenntarthatóság

Elhangzott: 2004. november 22-én, Nyíregyházán a „A társadalmi tőke és a természeti tőke közötti párhuzamok egy adott tájban” címmel rendezett szakmaközi szemináriumon. Az előadás alapját „A tájgazdálkodás tervezésének elvrendszere” című, a BOKARTISZ Kht. által készített anyag adta, abból idézzük az alábbi részletet. A szerk.

Lehetőségek a KÖZÖSSÉGI RÉSZVÉTEL fejlesztésére

Részletek a PHARE beszámolóból Projektünknek két kiemelt célja volt: a közösségi szakma megszervezése, hálózattá alakítása, szakmaközi együttműködések kiépítésével; valamint a helyi szintű közösségi részvétel kifejlesztése. Mindkét cél elérését a párbeszéd módszerével: szakmaközi dialógusok és helyi szintű társadalmi párbeszédek elindításával terveztük. Továbbá képzésekkel, tananyagok készítésével és megjelentetésével, szakmai fórumok sorozatával.

A közösségi részvétel jelentősége a vidéki térségek fejlesztésében

A második állomás A fejlesztési programok buktatóit sok esetben az jelenti, hogy nem, vagy nem eléggé számolnak a fejlesztők az adott térség lakóival, akaratukkal képességeikkel, jövőképükkel. A jól működő, sikeres helyi társadalmak a fejlesztői programok jelentős erőforrását képviselik. Milyen egy jól működő helyi társadalom? Hogyan válik a passzív lakosság aktívvá? Létezik-e módszer – a felháborodáson […]

A hely szelleme – Miért éppen Istenkút?!

Ez a filmes esettanulmány a Magyar Művelődési Intézet Közösségfejlesztési Osztályának és a Látószög Videostúdiónak a produkciója – egy kb. 10 éves közösségi kezdeményezést mutat be, elemez, amely Pécs egyik külső lakónegyedében Istenkúton zajlik. A helyi polgárok egy iskolabezárás kapcsán szerveződtek igen tudatos és erőteljes érdekérvényesítő közösséggé, s vették konfliktusok sorozatán keresztülhaladva fokozatosan a kezükbe a […]

Részletek Bodorkós Barbara előadásából

                                                                             

Stratégiai terv 2006-2008 - Közösségfejlesztők Egyesülete

Részletek (a teljes szöveg a www.kka.hu honlapon érhető el! A szerk.) I. Helyzetelemzés – szakmai közérzetünk, beavatkozásunk hatásai és határai

A közösségi részvétel erősítése a fenntartható vidékfejlesztés igazi esélye

A Magyar Művelődési Intézet Közösségfejlesztési Osztályának ajánlásai a vidékfejlesztés újragondolásához

Intézmények építése a helyi közösségben

(részletek Gergely Attilának a Közösségfejlesztők Egyesülete kiadásában 1991-ben megjelent, 1980-ban írott tanulmányából. Parola-füzetek. Péterfi Ferenc kiemelései. A szerk.)

Kulturális és szociális fejlesztés - közös nevezők és helyi alapok

Gergely Attila vitaindítóját összefoglalta Kovács Edit és Péterfi Ferenc A „fejlesztés” kérdésének megkerülhetetlensége a korunkat jellemző változások természetéből is adódik – fejtette ki a bevezetőben az előadó. Napjainkat bizonyos értelemben a változás állandósulása jellemzi (lásd. Kultúraváltás – korszakváltás című tanulmányrészlet). Arról beszélt, hogy ebben a helyzetben már a változás hiánya a szembeötlő. A változás gyakran tudatosan tervezett […]

A fejlesztői szemlélet kikerülhetetlensége a szociális munka és a közösségi művelődés területén

A fejlesztői szemlélet kikerülhetetlensége a szociális munka és a közösségi művelődés területén

A vidékfejlesztés kihívásai (és lehetőségei) napjainkban

Elhangzott 2004. augusztus 11-én Kunbábonyban, a Nyári Egyetemen. A szerk. A vidékfejlesztés (de általában a területfejlesztés és a regionális politika) közösségfejlesztéssel összefüggő kihívásai (és lehetőségei) a következők: 1) Hol vannak a vidékfejlesztés találkozási pontjai/határai a közösségfejlesztéssel? A vidékfejlesztés egyrészt nagyon sok szakterületbe integrálódik, pl. agrárpolitika, regionális politika, területfejlesztés, településfejlesztés, szociálpolitika, oktatásügy stb., ugyanakkor maga is […]

Egymásra találni és együttműködni!

I. Szakmaközi Nyári Egyetem a közösségi részvétel fejlesztéséről 2004. augusztus 10–14. Kunbábony

Tanulás és közösség

Magától érthető, hogy a közösségi lét – közelebbről a közösségek életre hívása és fejlesztése – tanulási folyamatok sokságát jelenti. A közösségi létet tanulni kell. A közösségek fejlesztésével foglalkozó szakember tanulásokat gerjeszt, tanulásokat vezet és irányít, tehát – ne féljünk a szótól – tanít. S mert a tanulás átfogó fogalom, a tanítást is annak kell tekintenünk, s […]

Társadalmi párbeszéd a közösségi részvétel fejlesztéséért

A közösségi munka során, mely főként a helyi társadalmi problémák kezelésére, mérséklésére, megoldására irányul, a fejlesztő gyakran találja magát megrekedt helyzetben, ahonnan a továbblépés csakis több szakma aktív közreműködésével valósulhatna meg. A közösségfejlesztés lényege ezekben az esetekben a közvetítés lenne, vagyis az, hogy a közösség aktivizálásával egyidejűleg összekapcsolná a helyi fejlesztésben érdekelt különféle szakmai szervezetek, intézmények munkáját. Felismertük, […]

Kell-e a szakmának együttműködni?

Elhangzott 2004.augusztus 13-án Kunbábonyban, a Nyári Egyetemen. A szerk.

Betűk méretezése
Kontraszt