fbpx

Parola 2006/5

Parola Folyóirat 2006/5

Valami elindult Verpeléten?

Márta egy Heves megyei településen, Verpeléten végezte gyakorlatát. Az volt a feladata, hogy kissé eltávolodva az addig ott végzett munkájától, más szemszögből kezdjen el beszélgetni (interjúzni) az ott élő emberekkel. Márta igen komolyan vette nem csak ezt a munkát, hanem minden tevékenységet, amit a településen végzett. 28! emberrel beszélgetett, akik között volt roma önkormányzati képviselő, […]

Közösségfejlesztés

k mint Kitartás, ö mint Önbizalom, z mint Zökkenőmentesség, ö mint Összetartás, s mint Segítőkészség, s mint Sarkallás, é mint Éberség, g mint Gondolkodás, f mint Fanatikusság, e mint Előrelátás, j mint Jóhiszeműség, l mint Lényegiség, e mint Elhivatottság, sz mint Szolgálat, t mint Tapasztaltság, é mint Életöröm, s mint Sokoldalúság

Hollókő - "Menjünk, vagy hagynak maradni!?"

A dolgozat írója Hollókő több évtizedes problémájára tapint rá: a falu (egy 360 fős közösség) fennmaradásának esélyeire, lehetőségeire. E szerteágazó problémát egy aspektusból – a helyi óvoda körül kialakult konfliktusból – közelíti meg. Az esettanulmány szépen felépített. A falu helyzetének lényegre törő bemutatása után felvázolja a problémát, majd a megoldásra tett lépéseket, elképzeléseket mutatja be. […]

Ház-piknik a Krúdy utcában

A téma megválasztása és a bemutatott közösségi munka figyelemre méltó. Új ötletet a szakmai módszertanhoz: hétköznapi példa arra, hogyan lehet az elidegenedett nagyvárosba személyességet csempészni anélkül, hogy komoly szakmai beavatkozást szerveznének, jelentős költségvetéssel. E hétköznapi ötlet megvalósítását – ház piknik –bemutató dolgozat a személyes hangvétele mellett nem nélkülözi szakmai kérdések felvetését és megválaszolását, valamint a […]

Információ – tudás – közösség. Számítógépes képzés Becsvölgyén

Zsófia pályakezdő diplomás fiatalként, főiskolai tanul­mányai után került vissza a településére, abba a kör­nyezetbe, ahol született, rokonai és családja élnek, ahol mindenki ismeri születése óta. Itt járta ki az iskolát, itt vannak a barátai. A közössége figyelme tehát kísérte eddigi életét, tanulmányainak 4 éve során sem szakadt el a településtől. Új munkahely teremtődött a faluban […]

Egy küldetés igaz története, avagy: "Pánikhangulat" helyett ráhangolódás és a koherenciára való törekvés

Legutóbbi egyetemi dolgozatom „megvédésekor” ért az a „megrázkódtatás” , miszerint szakmailag nem vagyok még elég koherens. Tanáraim, látva értetlenségemet, próbálták elmagyarázni, mit értenek ezalatt, de csak jobban összekavartak és sajnos, vesztemre! elbizonytalanítottak. Azt próbálták megértetni velem, hogy nem szabad annyi mindent csinálni egyszerre, amit én csinálok: pld. egyetemre járni, mellette ennyit dolgozni, önkénteskedni, meg különböző, […]

Tomor, Lak és vonzáskörzetük megismerése, fejlesztése

Andrea közgazdászként vetődött erre a területre, korábban az állami szférában dolgozott. Tapasztalatai nagyon értékesek a számunkra, hiszen rálátása van a civil és az állami szektorra egyaránt, s amikor mi (ti. a Dialóg Egyesület, a szerk.) pánikba esünk, ő meg tudja nyugtatni a csapatot. Ez a fajta erőssége végigkíséri munkáját és a közös munkánkat is. Fő […]

Szövőtanfolyam Medinán

Piroska ez év elején vette fel velem a kapcsolatot, amikor is nagy „aha”-élménnyel fedezte fel a Tolna megyei CISZOK honlapján a KÖZTÁMHÁLÓ felhívását, és bekapcsolódott a megyei szakmai műhelybe. Számomra azért volt ez nagy öröm, mert azon kevesek közé tartozik, akiket nem úgy kellett becserkészni a településszintű közösségfejlesztő programba, hanem – amint dolgozatából is kiderül […]

Közösségi felmérés készítésének szükségessége

A nagyvárosi közösségfejlesztés jól megválasztott, érdemes munka és téma. Beátától alapos elemzést és fontos felismeréseket kaptunk a közösségi munkában igen gyakran alkalmazott módszerről: lakossági fórum szervezéséről, ennek városi specialitásairól. E tanulságok során folytatta a közösség szükségleteinek feltárására alkalmazott kérdőíves módszert, mely eltért a közösségi munkában hagyományosan alkalmazott technológiától, de a felmérés körültekintő elkészítéséből kitűnnek az […]

Betűk méretezése
Kontraszt